Vì sao phải sửa Luật Cạnh tranh?

Thứ tư, 18/10/2017, 07:18 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Chiều 17/10, tại Đà Nẵng, Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể, thẩm tra dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Các đại biểu dành thời gian bàn thảo về hoàn thiện mô hình cơ quan cạnh tranh.

Theo đó, Cơ quan cạnh tranh trong Dự thảo Luật được tiếp cận theo hướng nâng cao tính độc lập và thẩm quyền, đảm bảo khả năng thực thi hiệu quả Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Theo đó, Cơ quan Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan duy nhất thực thi Luật Cạnh tranh (sửa đổi) trên cơ sở hợp nhất 2 cơ quan hiện hành, gồm Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh. Cơ quan này trực thuộc Bộ Công Thương. Đồng thời, Dự thảo luật cũng giao Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan cạnh tranh Quốc gia.

Sau hơn 12 năm thi hành Luật Cạnh tranh cho thấy, mô hình Cục Quản lý Cạnh tranh trực thuộc Bộ Công Thương không đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, kéo dài quá trình giải quyết vụ việc.

12 năm qua, cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng Cạnh tranh mới chỉ điều tra, xử lý được 6 vụ việc hạn chế cạnh tranh. Thời gian điều tra xử lý mỗi vụ trung bình là 3 năm. Trong đó, 4/6 vụ bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hầu hết các đại biểu dự họp đều không thống nhất với dự thảo Luật Cạnh tranh là Hội đồng cạnh tranh trực thuộc Bộ Công Thương, nên thành lập bộ máy quản lý cạnh tranh trực thuộc Chính phủ hoặc Quốc hội.

Theo các đại biểu, nếu để Bộ Công Thương quản lý cơ quan Hội đồng cạnh tranh sẽ dẫn tới hiện tượng vừa “đá bóng vừa thổi còi”, không khắc phục được hạn chế yếu kém của cơ quan này trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Đối ngoại của Quốc hội đề nghị, trong Luật  này có thể quy định thẳng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cạnh tranh, Bộ Công Thương có thể tham mưu thêm.

“Cơ quan cạnh tranh phải là cơ quan độc lập có chức năng, nhiệm vụ được quy định trong luật do Quốc hội quy định. Khi cơ quan cạnh tranh độc lập trực thuộc Quốc hội chỉ làm theo Luật mà không phải báo cáo từ điều tra, xét xử đến các hành vi khác”, ông Tiến đề xuất./.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cần phù hợp với thông lệ quốc tế
- Luật cần đáp ứng với những giao dịch lớn được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có tác động tới thị trường Việt Nam.
Dự thảo Luật cạnh tranh: Cần có cơ quan quản lý cạnh tranh độc lập
- Điều này đảm bảo tính khách quan trong điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng.
Vì sao phải sửa Luật Cạnh tranh?
- Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, một số nội dung của Luật Cạnh tranh không còn phù hợp…
Thanh Hà/VOV-Miền Trung
Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần