Văn Hóa - Giải trí

Xuân Bắc, Tự Long ai sợ vợ hơn ai

Thứ ba, 2013-07-09 00:49:07 - Nguồn:
Các bác hãy thử đoán xem hai nghệ sĩ nổi tiếng này ai là người sợ vợ hơn nào?

*
* *

MỜI CÁC BẠN

Tư Cười (theo Youtube)
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày