Xuân Bắc, Tự Long ai sợ vợ hơn ai

Thứ ba, 09/07/2013, 00:49 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Các bác hãy thử đoán xem hai nghệ sĩ nổi tiếng này ai là người sợ vợ hơn nào?

*
* *

MỜI CÁC BẠN

Tư Cười (theo Youtube)
Trang gốc:
Văn Hóa - Giải trí
Tiêu điểm tuần