1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam

20/01/2018 - 22:35 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin
..........

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 1

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 2

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 3

Người dân đốt pháo sáng ăn mừng

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 4

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 5

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 6

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 7

Tắc đường xe buýt không thể di chuyển được, hành khách nhảy xuống đường, lên nóc xe ăn mừng chiến thắng

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 8

1001 kiểu ăn mừng kì tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam - 9

Người dân đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam