100% điểm bài thi chấm thẩm định ở Hòa Bình không thay đổi điểm

23/07/2018 - 20:32 - Nguồn: congly.vn Yêu cầu xóa tin

Theo đó, Hội đồng chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT về rà soát, kiểm tra điểm thi bất thường ở Hòa Bình cho biết, khi rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định.

100% điểm bài thi chấm thẩm định ở Hòa Bình không thay đổi điểm

Ảnh minh họa.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hòa Bình đã công bố ngày 11/7/2018

Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hòa Bình đã thực hiện theo quy trình chấm thi của quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ GD-ĐT; có đủ các thành phần quy định: Ban chấm thi, Ban Thư ký, các Tổ chấm thi, công an; công tác thanh tra, giám sát chấm thi thực hiện theo quy định;Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính bảo đảm đúng quy định; các bài thi của học sinh đều đủ chữ ký của thí sinh và của cán bộ coi thi phòng thi đó.

Tuy nhiên, Hội đồng chấm thẩm định cũng chỉ ra việc lập một số biên bản trong khi thực hiện các bước chấm thi trắc nghiệm còn sơ sài. Hội đồng cũng đã kiến nghị đối với Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hòa Bình: Rút kinh nghiệm trong việc lập biên bản khi thực hiện các bước của quá trình chấm thi trắc nghiệm.

Tiếp tục thực hiện các công việc của Kỳ thi theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Công văn số 3060/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ GD-ĐT

Công bố kết quả chấm thẩm định các bài thi, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở GD-ĐT.