10.110 tỷ đồng nợ thuế liên quan đất đai ở TP HCM 2 tháng đầu năm

Kinh tế 08/04/2019 - 12:25

(NDH) Tổng nợ thuế sử dụng đất, tiền thuê đất trong 2 tháng tăng 14% năm trước còn tiền thu ngân sách từ đất lại giảm 76% cùng kỳ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), trong 2 tháng đầu năm, thành phố có tổng nợ thuế sử dụng đất, tiền thuê đất là 10.110 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối 2018. Số tiền nợ thuế liên quan đất đai cũng tăng 38% trong năm 2018 lên 2.258 tỷ đồng.

Ngược lại, tiền thu ngân sách từ đất năm 2018 lại giảm 17%, còn 4.570 tỷ đồng. HoREA nhấn mạnh tiền thu ngân sách này có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tính hai tháng đầu năm nay, thu tiền sử dụng đất giảm 76% cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội nhận thấy tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách, cũng là một căn cứ để thành phố xem xét, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm. Tuy nhiên, Hiệp hội đề nghị mức tăng giá đất cần đảm bảo tính hợp lý, vừa phù hợp giá thị trường, đảm bảo nguồn thu ngân sách và vừa sức dân cũng như doanh nghiệp.

HoREA nêu 2019 cũng là năm cuối của chu kỳ bảng giá đất của thành phố (2014 - 2019). Năm 2020, thành phố sẽ ban hành bảng giá đất cho chu kỳ 5 năm tiếp theo. Nếu hệ số này năm 2019 tăng cao thì sẽ tác động đến nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các hộ gia đình và cá nhân kể từ năm 2020 trở về sau.

Hiệp hội đề nghị cân nhắc cẩn trọng các chính sách mới trong đó có hệ số điều chỉnh giá đất, bảng giá đất để giữ sự ổn định an sinh xã hội do 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp. Kiến nghị được đưa ra là tiếp tục áp dụng mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2019 tương đương năm trước. Hệ số K tăng từ 5% đến 8,33% thay vì từ 19% đến 30% như đề xuất của Sở Tài chính.

10.110 tỷ đồng nợ thuế liên quan đất đai ở TP HCM 2 tháng đầu năm 10.110 tỷ đồng nợ thuế liên quan đất đai ở TP HCM 2 tháng đầu năm - ảnh 1
10 1961 56 reviews

(NDH) Tổng nợ thuế sử dụng đất, tiền thuê đất trong 2 tháng tăng 14% năm trước còn tiền thu ngân sách từ đất lại giảm 76% cùng kỳ.