10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019

Giới trẻ 02/11/2018 - 06:25

Copenhagen của Đan Mạch đã đứng đầu danh sách những thành phố đáng đến nhất thế giới năm 2019.

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 1

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 2

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 3

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 4

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 5

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 6

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 7

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 8

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 9

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 - ảnh 10