11 tháng năm 2018, cả nước xuất siêu 6,8 tỷ USD

28/11/2018 - 08:59 - Nguồn: baodansinh.vn Yêu cầu xóa tin

 

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4%.

11 tháng năm 2018, cả nước xuất siêu 6,8 tỷ USD - Ảnh 1Xuất nhập khẩu Việt Nam ước tính đạt 440,45 tỷ USD trong 11 tháng năm 2018

 

Chỉ tính trong tháng 11/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 43,6 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,6 tỷ USD, giảm 4,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỷ USD, tăng 1,1%. Như vậy cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2018 ước tính thâm hụt 400 triệu USD, bằng 1,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm 2018 cả nước vẫn xuất siêu 6,8 tỷ USD.

KHÁNH VÂN

Loading...