17 ngân hàng được cảnh báo kịp thời nguy cơ rủi ro năm 2021 người gửi tiền nên 'thuộc lòng'

Kinh tế 27/03/2021 - 22:49

GiadinhNet – 17 ngân hàng thuộc nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2021 được được thanh tra ngân hàng Nhà nước theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro.

Trong Quyết định số 397 của Ngân hàng nhà nước vừa ban hành có 17 ngân hàng được phê duyệt vào Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2021.

Cụ thể: Ngân hàng Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank); Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank);Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBBank); Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB); Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)…

17 ngân hàng được cảnh báo kịp thời nguy cơ rủi ro năm 2021 người gửi tiền nên 'thuộc lòng' - ảnh 1

Các ngân hàng nằm trong Nhóm tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2021 đều được theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro. Ảnh minh họa.

Để cánh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ và đưa ra cảnh báo kịp thời để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Về mức độ ảnh hưởng tới hệ thống thì Ngân hàng Nhà nước đang chia thành 2 nhóm, gồm: Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống và nhóm còn lại trong hệ thống.

Đồng thời, tiêu chí xác định mức độ quan trọng hệ thống, nội dung giám sát an toàn vĩ mô, tần suất lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đối với Nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống được hướng dẫn tại Sổ tay giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

B.Loan