2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh

Xã hội 04/12/2018 - 16:45

 - Tỉnh Quảng Ninh sẽ có Trung tâm Truyền thông được sáp nhập từ 4 cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh. Hôm qua Tỉnh ủy Quảng Ninh họp triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông. Trung tâm này sẽ đi vào hoạt động từ 1/1/2019. Các cơ quan được hợp nhất gồm: Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Tỉnh ủy Quảng Ninh họp sáp nhập 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Trung tâm Truyền thông ...

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh - ảnh 1  - Tỉnh Quảng Ninh sẽ có Trung tâm Truyền thông được sáp nhập từ 4 cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh.

Hôm qua Tỉnh ủy Quảng Ninh họp triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông. Trung tâm này sẽ đi vào hoạt động từ 1/1/2019.

Các cơ quan được hợp nhất gồm: Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh.

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh - ảnh 2
Tỉnh ủy Quảng Ninh họp sáp nhập 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có chứ năng thông tin, tuyên truyền, báo chí, hoạt động dưới sự điều hành của hội đồng biên tập và là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, Trung tâm Truyền thông này thành lập nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí. Tỉnh sẽ phân công một Phó bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, cơ quan thông tin, báo chí địa phương và một số cơ quan liên quan.

Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp bộ máy tinh gọn, giữ nguyên cán bộ, phóng viên, cơ sở vật chất và các sản phẩm báo chí sau khi thành lập.

Phạm Công