3 thành viên mới vào Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Việc làm 14/04/2021 - 19:30

Ngày 14/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Theo đó, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 17 thành viên (vừa bổ sung thêm 3 thành viên đương nhiên)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thời điểm thành lập gồm 17 thành viên. Cụ thể:

1. Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy trường, thành viên đương nhiên, Chủ tịch.

2. Trịnh Minh Huyền, Chủ tịch công đoàn trường, thành viên đương nhiên, thành viên.

3. Lê Vinh Trường, Đại diện BCH Đoàn TNCSHCM trường (người học), thành viên đương nhiên, thành viên.

4. Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý trực tiếp, thành viên đương nhiên, thành viên.

3 thành viên mới vào Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng - ảnh 1

Ông Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy trường được công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng (phía trái)

5. Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành viên đại diện cộng đồng xã hội, thành viên.

6. Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội khuyến học TP.HCM, thành viên đại diện cộng đồng xã hội, thành viên.

7. Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối ĐH-CĐ TP.HCM, đại diện Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM, thành viên.

8. Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, đại diện LĐLĐ TP.HCM, thành viên.

9. Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đại diện UBND TP.HCM, thành viên.

10. Trần Trọng Đạo, đại diện quản lý, điều hành, thành viên đại diện khối viên chức hành chính, thành viên.

11. Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện khoa học tính toán, thành viên đại diện khối viên chức nghiên cứu, thành viên.

12. Võ Hoàng Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng bộ môn tự động điểu khiển khoa Điện, Điệ̣n tử, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.

13. Phạm Thị Minh Lý, UVTV Đảng ủy, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thư ký.

14. Nguyễn Minh Đức, giảng viên khoa Dược, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.

15. Đỗ Tường Hạ, Trưởng khoa Khoa học ứng dụng, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.

16. Hà Thị Là, Phó trưởng khoa Lao động Công đoàn, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.

17. Trần Minh Tùng, Trưởng khoa Kỹ thuật Công trình, thành viên đại diện khối viên chức giảng dạy, thành viên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng công nhận ông Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và quy định của pháp luật.

Lê Huyền