30/4/1975, người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận

Xã hội 29/04/2019 - 08:47

30/4/1975, người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận Phóng viên Nhật Bản đã quay được những thước phim rất quý vào sáng ngày 30/4/1975, cả biển người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận. Người dân đổ xô đi mua bản đồ, để nhìn thấy một thành phố mà mới hôm qua thôi còn ở rất xa, ngày hôm nay đã trở lại một nhà. Cảm xúc đó không thể diễn tả bằng lời. Theo VTV

30/4/1975, người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận

Phóng viên Nhật Bản đã quay được những thước phim rất quý vào sáng ngày 30/4/1975, cả biển người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận. Người dân đổ xô đi mua bản đồ, để nhìn thấy một thành phố mà mới hôm qua thôi còn ở rất xa, ngày hôm nay đã trở lại một nhà. Cảm xúc đó không thể diễn tả bằng lời.

30/4/1975, người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận - ảnh 1

30/4/1975, người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận - ảnh 2

Theo VTV