4 điều cần biết về dãy số 12 số mà người dân nào cũng phải có

Sức khoẻ 28/04/2021 - 18:05

Dãy số 12 số chính là mã định danh của mỗi người.

Dãy số 12 số mà mỗi người cần phải có chính là mã định danh cá nhân.

Mã định danh cá nhân là gì?

Theo khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014, số định danh cá nhân chính là số thẻ Căn cước công dân.

Đây là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Lưu ý, người đang sử dụng Chứng minh nhân dân 12 số thì 12 số này cũng chính là số định danh cá nhân (khi chuyển Chứng minh nhân dân 12 số sang Căn cước công dân gắn chip, thì dãy số này không thay đổi).

4 điều cần biết về dãy số 12 số mà người dân nào cũng phải có - ảnh 1 Mã định danh cá nhân là số thẻ trên thẻ Căn cước công dân. Số định danh cá nhân quan trọng thế nào?

1 - Dùng để khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Khoản 1 Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014 chỉ rõ:

Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

2 - Dùng thay cho giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục mua bán nhà ở

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo quy định trên, nếu người dân đã được cấp Mã số định danh cá nhân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì người dân được sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho bản sao các giấy tờ tùy thân khi làm các thủ tục như mua bán nhà ở…

3 - Dùng thay cho mã số thuế

Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Như vậy, trong tương lai gần, mã số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế.

Làm thế nào để có mã số định danh cá nhân?Được biết từ năm 2020, hầu như trẻ em sinh ra đã được cấp mã số định danh cá nhân khi làm thủ tục đăng ký khai sinh. Mã số này được ghi ngay trên Giấy đăng ký khai sinh.

Những người đang sử dụng Chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân mã vạch và Căn cước công dân gắn chip thì cũng đồng nghĩa đã được cấp mã số định danh cá nhân (chính là số trên CMND 12 số, Căn cước công dân).

Còn những người đang sử dụng CMND 9 số hiện chưa có mã số định danh cá nhân, thì việc cấp mã số này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

- Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ những phân tích ở trên, có thể thấy mã số định danh cá nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sắp tới, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thiện, mọi người dân đều cần phải nhớ mã số này của mình để sử dụng trong các thủ tục, giao dịch.

Bạn đang xem bài viết 4 điều cần biết về dãy số 12 số mà người dân nào cũng phải có tại chuyên mục Đời sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.

--> V.Linh/giadinhmoi.vn -->