7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3)

Tuổi Teen 24/05/2020 - 04:57

Hình ảnh một cảnh phim bị làm mờ có làm khó bạn trong việc đoán tên bộ phim? Cùng thử nhé!

7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3) - ảnh 1
Spider-Man: Homecoming
Thor: Ragnarok
Black Panther
Ant-Man and the Wasp
7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3) - ảnh 2
Doctor Strange
Avengers: Endgame
Ant-Man
Thor: The Dark World
7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3) - ảnh 3
Thor
Thor: The Dark World
Iron Man 3
Captain America: The First Avenger
7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3) - ảnh 4
Ant-Man and the Wasp
Avengers: Infinity War
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Captain Marvel
7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3) - ảnh 5
Black Panther
Avengers: Infinity War
Captain America: Civil War
Spider-Man: Far From Home
7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3) - ảnh 6
Avengers: Age of Ultron
Iron Man 2
Captain America: The Winter Soldier
Thor
7 thử thách cực khó chỉ dành cho ''fan cứng'' Marvel (3) - ảnh 7
Spider-Man: Far From Home
Spider-Man: Homecoming
Captain America: Civil War
Avengers: Infinity War

Miko