79 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn, tôn vinh các danh hiệu

Việc làm 08/04/2021 - 12:52

Sáng 8/4, tại TP Hạ Long đã diễn ra hội nghị xét chọn, tôn vinh danh hiệu ''Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu'', ''Điển hình lao động sáng tạo'', ''Tài năng trẻ khoa học và công nghệ'' tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020.

79 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn, tôn vinh các danh hiệu - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh, tính đến hết ngày 15/8/2020, Cơ quan Thường trực Hội đồng đã nhận được tổng số 91 hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh các danh hiệu. Qua thẩm định, đánh giá và khảo sát các hồ sơ, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định trong Quy chế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã lựa chọn 79 hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được xét chọn, tôn vinh các danh hiệu.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến, góp ý vào các nội dung, phần việc trong công tác xét chọn, tôn vinh các danh hiệu. Qua các ý kiến đóng góp, các thành viên Hội đồng có mặt tại hội nghị đã bỏ phiếu thống nhất lựa chọn 79 hồ sơ xét chọn, tôn vinh các danh hiệu. Trong đó có 43 hồ sơ tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”; 35 hồ sơ tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Điển hình lao động sáng tạo” và 1 hồ sơ tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”. Đối với các thành viên vắng mặt tại hội nghị, Hội đồng sẽ tiến hành lấy ý kiến và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

79 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn, tôn vinh các danh hiệu - ảnh 2

Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu thống nhất lựa chọn các hồ sơ xét chọn, tôn vinh các danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh lần II, năm 2020.

Sau hoàn thành bình xét, UBND tỉnh sẽ công bố kết quả trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và cổng thông tin của các đơn vị liên quan. Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2021.

Minh Hà - Nguyễn Soái