7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt

Xã hội 17/09/2019 - 09:49

Tối 16/9/2019, lễ ra mắt bản thử nghiệm mạng xã hội Lotus của Công ty VCCORP đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều KOLs và đông đảo công chúng.

7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt - ảnh 1
7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt - ảnh 2
7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt - ảnh 3
7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt - ảnh 4
7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt - ảnh 5
7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt - ảnh 6
7 câu nói ấn tượng tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus - mạng xã hội của người Việt - ảnh 7