90 sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có thể bị buộc thôi học vì điểm kém

17/10/2018 - 16:33 - Nguồn: nghean24h.vn Yêu cầu xóa tin

Trường Đại học Luật TP. HCM vừa công bố danh sách 169 sinh viên các lớp chính quy văn bằng một và chính quy văn bằng hai dự kiến bị đình chỉ một năm hoặc buộc thôi học, cảnh báo học vụ vì kết quả học tập yếu kém năm 2017-2018.

90 sinh viên Trường ĐH Luật có thể bị buộc thôi học và đình chỉ vì học kém

Trong đó, 90 sinh viên dự kiến bị đình chỉ một năm và buộc thôi học vì kết quả học tập yếu kém. Trong số, này có 49 sinh viên chính quy dự kiến bị buộc thôi học; 41 sinh viên chính quy văn bằng hai dự kiến bị đình chỉ 1 năm và buộc thôi học. Tất cả những sinh viên này đều có kết quả học tập yếu kém.

79 sinh viên chinh quy bị cảnh báo học vụ vì kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 yếu kém.

Theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM sinh viên chính quy bị cảnh báo học vụ nếu rơi vào trong các trường hợp sau: Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 điểm đối với sinh viên năm nhất, 1,4 điểm đối với sinh viên năm hai, dưới 1,6 điểm đối với sinh viên năm ba, hoặc dưới 1,8 điểm đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa.

Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đẩu của khoa học, dưới 1 điểm đối với các học kỳ tiếp theo.

Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. Sinh viên bị cảnh báo học vụ hai lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Đối với sinh viên văn bằng 2 chính quy, rơi vào các tình trạng sau đây sẽ bị đình chỉ học một năm hoặc buộc thôi học:

Đình chỉ một năm nếu có điểm trung bình năm học