9 tháng, đã có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

28/09/2018 - 10:45 - Nguồn: baodautu.vn Yêu cầu xóa tin

Thông tin được công bố tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 ước tính đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 51,07 tỷ USD, tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 127,84 tỷ USD (chiếm 71,5% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 14,6%. Loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

.
.

Điều đáng ghi nhận, đó là theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng đã có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 90,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó có 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 58,2%.

Trong đó, có thể kể đến một số mặt hàng, như điện thoại và linh kiện đạt - 36,1 tỷ USD, tăng 14,6%; hàng dệt may đạt - 22,6 tỷ USD, tăng 17,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt - 21,6 tỷ USD, tăng 16,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng - đạt 12,1 tỷ USD, tăng 28,7%; giày dép - đạt 11,8 tỷ USD, tăng 10,5%; gỗ và sản phẩm gỗ - đạt 6,3 tỷ USD, tăng 13,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng - đạt 5,9 tỷ USD, tăng 15,8%.

Tuy nhiên, có một thực tế là, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực chủ yếu vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, điện thoại và linh kiện chiếm 99,7%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 95,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng 89,4%; hàng dệt may 60,1%.

Mặc dù vậy, một số mặt hàng nông sản, thủy sản trong 9 tháng cũng tăng khá: thủy sản đạt 6,4 tỷ USD, tăng 6,9%; rau quả đạt 3 tỷ USD, tăng 15,2%; gạo đạt 2,5 tỷ USD, tăng 22,1% (lượng tăng 7,6%)…

Riêng dầu thô tính chung 9 tháng tiếp tục giảm mạnh về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước, mặc dù giá xuất khẩu bình quân tăng 37,5%, đạt 1,7 tỷ USD, giảm 24,6% về kim ngạch và giảm 45,2% về lượng.

Trong khi đó, 9 tháng, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 69,34 tỷ USD, tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 104,18 tỷ USD, tăng 11,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 9 tháng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm nay, có 30 mặt hàng ước tính có kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 87,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 3 mặt hàng trên 10 tỷ USD, chiếm 38,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch cao bao gồm điện tử, máy tính và linh kiện - đạt 31,1 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng - đạt 24,6 tỷ USD, giảm 3,5%; điện thoại và linh kiện đạt - 11,1 tỷ USD, tăng 2%...

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2018 tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,65 tỷ USD.