Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên ở Hà Nội

05/07/2013 - 17:34 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin

Các trường chuyên tại Hà Nội: THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, Trường THPT Sơn Tây vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, tại trường chuyên Hà Nội -Amsterdam, điểm chuẩn vào lớp chuyên tiếng Anh là cao nhất 40,25 điểm; tiếp đến là lớp Tiếng Trung với 39 điểm, lớp Ngữ văn 38,75 điểm... 

Còn THPT Chu Văn An, lớp Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất 38,50; tiếp đến là lớp Ngữ văn với 37,75 điểm.

Trường THPT Sơn Tây, lớp Tiếng Anh cũng có điểm chuẩn cao nhất 30,25.

Riêng Trường THPT Sơn Tây, ngoài điểm chuẩn đã công bố, trường tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sử đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Văn của trường không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 28,50 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sử, nộp đơn dự tuyển tại trường.

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán của trường không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 22,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tin, nộp đơn dự tuyển tại trường.

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sinh đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa của trường không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 22,25 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh, nộp đơn dự tuyển tại trường.

Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

T.iếng

Nga

Tiếng Trung

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

38.75

33,00

37,00

40,25

38,00

39,00

35,25

35,50

31,00

35,25

35,00

35,25

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

T.iếng

Nga

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

35,75

24,00

27,50

34,25

29,00

32,50

28.00

28,50

28,50

30,00

27,00

Trường THPT Chu Văn An

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng. Anh

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

37,75

31,25

35,25

38,50

30,00

32,75

27,25

32,25

32,50

31,00


Trường THPT Sơn Tây

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử*

Địa

Tiếng Anh

Toán

Tin*

Hóa

Sinh*

Điểm chuẩn

30,00

20,25

19,00

30,25

27,50

19.25

25,25

25,25

20,00