Agribank tự hào ''tô thắm'' trang sử vẻ vang ngành ngân hàng

Kinh tế 06/05/2021 - 22:39

Cùng với sự phát triển của ngành ngân hàng, 33 năm qua, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước

Được thành lập ngày 26/3/1988 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam (Agribank), ngân hàng được giao nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Agribank tự hào ''tô thắm'' trang sử vẻ vang ngành ngân hàng - ảnh 1

Năm 2020, Agribank đã phối hợp với các địa phương trên cả nước trồng mới 1 triệu cây xanh.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, trong suốt 33 năm qua, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại (NHTM) 100% vốn nhà nước trong việc tiên phong thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể, cùng ngành ngân hàng có những đóng góp đáng kể vào thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước.

Đại diện Agribank cho biết, ngân hàng luôn dành 70% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Các chương trình tín dụng của Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước, góp phần tạo nên sự phát triển bứt phá của nền nông nghiệp khẳng định vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Agribank tích cực tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới trên cả nước thông qua các chương trình tín dụng và an sinh xã hội. Một trong những điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 được Đảng, Nhà nước ta khẳng định đó là phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; cùng với đó định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra đó là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Để góp phần triển khai thành công, hiệu quả những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, đồng thời tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong phát triển “tam nông”, Agribank chủ động sẵn sàng các giải pháp để củng cố, tăng cường vị trí truyền thống của mình để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đặc biệt là hàng triệu người nông dân đã và đang gửi gắm niềm tin và dành cho Agribank tình cảm tin yêu trong suốt hơn ba thập kỷ qua.

Hiện, Agribank đang quyết liệt đổi mới về mô hình tổ chức, quản trị, điều hành theo hướng hiện đại, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng với đó là đổi mới, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, áp dụng ngân hàng số để phục vụ nhiều tiện ích cho khách hàng, nhất là trong lĩnh vực “tam nông”.

Đặc biệt, trong hoạt động tín dụng, Agribank tiếp tục tập trung nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển bền vững.

Ngân hàng vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn ý thức và phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Trong những năm qua, Agribank tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng cần được hỗ trợ khác.

Ngoài ra, thực hiện chính sách của Nhà nước, từ nguồn lực tài chính của mình, mỗi năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng áp dụng lãi suất ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Agribank còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng khác như các sự kiện văn hóa, thể thao, chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, “Vì tương lai xanh”, năm 2020 Agribank đã phối hợp với các địa phương trên cả nước trồng mới 1 triệu cây xanh và mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh tiếp tục được Agribank đề ra trong năm 2021, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ khởi xướng.

Agribank tự hào ''tô thắm'' trang sử vẻ vang ngành ngân hàng - ảnh 2

Cán bộ, người lao động Agribank phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thành công mọi nhiệm vụ.

“Ngân hàng vì cộng đồng” không chỉ là sự ghi nhận của xã hội, mà ý nghĩa hơn đó là nét đẹp văn hóa sẻ chia, là niềm tự hào để cán bộ, người lao động Agribank cùng gìn giữ, phát huy, trở thành bản sắc văn hóa, nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển Agribank, phát triển ngành ngân hàng và phát triển đất nước.

Giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, mục tiêu Agribank hướng tới đó là xây dựng ngân hàng hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn; góp phần quan trọng cùng ngành ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hiện nay, Agribank đã chủ động xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt. Tinh thần của Đề án chiến lược đó là Agribank vẫn lấy “tam nông” làm trọng tâm để phục vụ với các giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Agribank đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, các địa phương để được phê duyệt phương án sử dụng đất làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức ra quyết định cổ phần hóa và triển khai các bước tiếp theo. Cán bộ từ lãnh đạo đến nhân viên của Agribank đang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình NHTM cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước.

Tiếp nối những kết quả đạt được và truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank vun đắp, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, lan tỏa tinh thần thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Agribank tin tưởng sẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò NHTM hàng đầu Việt Nam. Ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng cả nước hoàn thành tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, cùng ngành Ngân hàng Việt Nam viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang./.

Bài và ảnh: Viết Chung