Agribank đã “bơm” trên 25.000 tỷ đồng cho nông nghiệp

Kinh tế 07/07/2017 - 14:11

BizLIVE - Thông tin từ Agribank cho biết trong 05 tháng đầu năm 2017, ngân hàng này đã bơm ra nền kinh tế hơn 36.186 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2016. ...

no image

Ảnh minh họa.

Tính đến 31/5/2017, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có tổng tài sản 1.052.000 tỷ đồng, tăng 5% so với mức 1.001.204 tỷ đồng cuối năm 2016.
Tổng nguồn vốn đạt 965.000 tỷ đồng, tăng 11% so với 866.004 tỷ đồng cuối năm 2016.
Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 781.000 tỷ đồng, tăng 4,9% (tương ứng 36.186 tỷ đồng) so với cuối năm 2016.
Trong đó, cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 70% tổng dư nợ (tương ứng 25.330 tỷ đồng) và chiếm hơn 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng.

LAN ANH