Ai là vị khách nghèo nhất?

Tuổi Teen 13/07/2020 - 17:06

Ai là vị khách nghèo nhất?

1. Kim tự tháp này nhìn từ trên cao như thế nào?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 1

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p2.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

2. Có bao nhiêu hình vuông trong hình?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 2

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p3.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

3. Khóa nào đúng?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 3

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p4.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

4. Có bao nhiêu thành viên khác nhau trong gia đình này?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 4

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p5.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

5. Con gấu nào khác với những con còn lại?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 5

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p6.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

6. Có bao nhiêu đồ vật trong hình?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 6

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p7.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

7. Ngôi sao có 4 cánh ẩn nấp ở đâu?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 7

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p8.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

8. Ai là thực khách nghèo nhất?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 8

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p9.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

9. Có bao nhiêu hình khối trong hình ảnh?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 9

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p10.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

10. Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình tam giác?

Ai là vị khách nghèo nhất? - ảnh 10

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ai-la-vi-khach-ngheo-nhat-4129542-p11.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án