Ai bảo con gái là không biết nghịch dại

13/10/2018 - 15:00 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 1
Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 2

"Nghịch ngu" là có thật đấy.

Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 3
Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 4

Cái kết tê tái chỉ vì pha nghịch dại của cô gái.

Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 5
Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 6

Đi chỗ khác chơi cho chị biểu diễn nhé.

Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 7
Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 8

Phải có hẳn hai người giúp sức nhưng vẫn không thành công.

Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 9
Ai bảo con gái là không biết nghịch dại - 10

Muốn troll chị không dễ vậy đâu cưng.

Xin hãy gần em thêm chút nữa!
Xin hãy gần em thêm chút nữa!

Vô tình chộp được những khoảnh khắc hài hước khó đỡ đến nỗi người chứng kiến cũng phải bối rồi.

Bấm xem >>