Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia?

Tuổi Teen 10/07/2020 - 00:18

Các hoàng tử điển trai không còn giữ được vẻ bảnh bao khi size cơ thể tăng!

1. Aladdin

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 1

2. Eric

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 2

3. Henry

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 3

4. Adam

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 4

5. Naveen

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 5

6. Li Shang

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 6

7. Tarzan

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 7

8. Gaston

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 8

9. Phillip

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 9

10. John Smith

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 10

11. Hercules

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 11

12. Flynn

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 12

13. Kronk

Aladdin, Tarzan trông thế nào khi mặt nọng, bụng bia? - ảnh 13

Miko