An Giang nhiều nỗ lực trong thực hiện đầu tư công

Kinh tế 31/12/2020 - 09:14

Năm 2020 đánh dấu sự nỗ lực của tỉnh An Giang trong lĩnh vực đầu tư công.

Tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.

Tăng tốc để đạt kết quả tốt

Sở KH-ĐT tỉnh An Giang thông tin, tính đến cuối tháng 11.2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của An Giang được gần 4.262 tỉ đồng, đạt 76,54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ giải ngân 11 tháng năm 2020 cao hơn 8,27% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời cao gần 1.100 tỉ đồng về giá trị tuyệt đối. Ước năm 2020, giá trị giải ngân của An Giang được khoảng 4.200 tỉ đồng, đạt 86,50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến cuối tháng 1.2021, giá trị giải ngân được gần 4.915 tỉ đồng, đạt 101,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Con số trên tuy chưa phải là ấn tượng nhưng ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh An Giang trong công tác đầu tư công của năm 2020. Bởi, đại dịch Covid-19 đã khiến các chỉ tiêu của nền kinh tế của tỉnh sụt giảm ở tất cả các khu vực. Do đó, UBND tỉnh An Giang xác định nếu đẩy nhanh công tác đầu tư công và hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động.
Ngay từ đầu năm để giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả đề ra, UBND tỉnh An Giang và Sở KH-ĐT tỉnh đã theo quan tâm nhắc nhở các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động theo thực hiện các công trình, dự án xây dựng để thực hiện hoàn thành và giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh An Giang giao.
Ông Võ Chí Trung, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh An Giang cho biết: “Để giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch, Sở đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Đặc biệt là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn”.
Theo Sở KH-ĐT tỉnh An Giang, kế hoạch vốn chưa được giải ngân của An Giang còn lại gần 2.200 tỉ đồng nên từ nay đến cuối tháng 1.2021 tỉnh phải tập trung thực hiện các công trình để giải ngân nguồn vốn đạt tỷ lệ cao nhất.
An Giang nhiều nỗ lực trong thực hiện đầu tư công - ảnh 1

Nút giao thông đèn 4 ngọn, TP.Long Xuyên được đầu tư nâng cấp hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Hạ thi đua nếu không giải ngân tốt vốn đầu tư công

Với quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh triển khai công tác đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Trong đó, yêu cầu lãnh đạo của 24 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh, nghiêm túc chấn chỉnh, rà soát, có giải pháp cụ thể để khắc phục, xử lý ngay những vướng mắc, nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian còn lại.
Đối với các chủ đầu tư xây dựng tỉnh An Giang cũng yêu cầu rà soát rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong quản lý, điều hành tổ chức thực hiện của từng dự án, công trình để xây dựng đạt tiến độ, chất lượng.
Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương từ nay đến cuối tháng 1.2021 phải họp giao ban hằng tuần, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của từng đơn vị, địa phương mình. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân; xử lý kịp thời hành vi, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công... gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân”.
Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang thông tin, nếu đến hết niên độ giải ngân vốn năm 2020 mà không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do chính đáng, khách quan thì thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, các ban quản lý dự án sẽ phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh khen thưởng đối với các đơn vị, chủ đầu tư hoàn thành tốt kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, đề xuất xử lý và không xem xét đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan của đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện tốt kế hoạch giải ngân.