An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ

Giải trí 07/02/2021 - 17:08

Chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín) là chợ đầu mối lớn nhất trung chuyển gia cầm từ các tỉnh cho thị trường Hà Nội. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, trung bình mỗi ngày đêm, chợ cung cấp khoảng 100 tấn gia cầm cho thị trường, tăng 10% so với những tháng trong năm.

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 1

Lực lượng Thú y phun hóa chất tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển gia cầm đến tiêu thụ tại chợ Hà Vĩ.

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 2

Lực lượng Thú y phối hợp với các ngành kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của nguồn hàng đến tiêu thụ tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ.

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 3

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 4

Kiểm tra thân nhiệt khách vào chợ phòng chống dịch COVID - 19.

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 5

Tuyên truyền, kiểm tra nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch COVID-19 cho khách ra vào chợ.

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 6

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 7

Tuyên truyền, kiểm tra nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch COVID-19 cho khách vào chợ.

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 8

An toàn phòng dịch COVID-19 ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ - ảnh 9

Tiểu thương chọn mua gia cầm tại chợ Hà Vĩ.

Vũ Sinh (TTXVN)