Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam

Xe 23/11/2020 - 23:07

2 chiếc BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 vừa được một showroom tư nhân tại Hà Nội nhập về phục vụ nhu cầu của các dân chơi Việt.

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 1

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 2

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 3

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 4

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 5

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 6

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 7

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 8

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 9

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 10

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 11

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 12

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 13

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 14

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 15

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 16

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 17

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 18

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 19

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 20

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 21

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 22

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 23

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 24

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 25

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 26

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 27

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 28

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 29

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 30

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 31

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 32

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 33

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 34

Ảnh chi tiết BMW Z4 sDrive 30i M-Sport 2020 tại Việt Nam - ảnh 35
Ảnh: Tới Nguyễn