Anh bán dao dẻo mỏ

Giải trí 12/08/2013 - 10:36

''Gió đưa cành trúc la đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương''. Một anh chàng bán dao trên một góc phố ở Việt Nam, đã rao bán dao thật hài hước. Miệng rao và tay làm luôn, khiến hàng của anh trở nên rất hoàn hảo.

"Gió đưa cành trúc la đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương". Một anh chàng bán dao trên một góc phố ở Việt Nam, đã rao bán dao thật hài hước. Miệng rao và tay làm luôn, khiến hàng của anh trở nên rất hoàn hảo.

Vai Thieu (theo Youtube)