Ảnh: Bất ngờ trước hoạt động đua ô tô rất phổ biến ở Liên Xô

01/11/2018 - 06:31 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 1

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 2

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 3

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 4

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 5

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 6

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 7

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 8

anh: bat ngo truoc hoat dong dua o to rat pho bien o lien xo hinh 9