Ảnh: Cận cảnh 2 tàu Mỹ chuyển giao cho Ukraine bị Nga chê là “đồ cổ”

04/10/2018 - 06:50 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 1

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 2

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 3

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 4

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 5

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 6

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 7

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 8

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 9

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 10

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 11

anh: can canh 2 tau my chuyen giao cho ukraine bi nga che la "do co" hinh 12