Ảnh: Cận cảnh 3 cây sưa trăm tuổi tại đình Quán Giá

01/11/2018 - 06:36 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 1

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 2

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 3

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 4

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 5

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 6

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 7

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 8

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 9

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 10

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 11

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 12

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 13

anh: can canh 3 cay sua tram tuoi tai dinh quan gia hinh 14