Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức

25/10/2013 - 22:21 - Nguồn: ngoisao.vn Yêu cầu xóa tin

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Oằn cả cây cầu

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Chim rơi.

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn còn đang thức.

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Đừng ngủ khi lũ bạn còn đang thức.

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Hạnh phúc đơn giản mà.

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Nói chuyện với người không đẳng cấp khó ghê.

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Tra tấn dã man.

Ảnh hài: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Trận chiến kinh hoàng.