Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn

Xã hội 31/08/2018 - 08:34

Suốt từ chiều và cả đêm qua, tại thành phố Sơn La mưa lớn không dứt khiến rất nhiều khu dân cư, tuyến phố chính ngập trong biển nước.

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 1

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 2

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 3

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 4

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 5

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 6

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 7

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 8

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 9

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 10

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Sơn La ngập nặng sau mưa lớn - ảnh 11