Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118)

23/11/2017 - 15:31 - Nguồn: xedoisong.vn Yêu cầu xóa tin
Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 1

Cảm giác phía trước "hung thần xa lộ" thật là nhỏ bé

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 2

Chuyến xe chở mùa xuân...

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 3

...và chuyến xe chở "hung thần"

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 4

"Ghost rider" tái hiện trên phố Hà Nội 

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 5

Chạm mặt "Ninja" trên phố

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 6

Xe không săm không phải vì không có săm,

Săm rụng sắp rơi mất từ khi nào

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 7

Đôi khi trên đường đời tấp nập, ta vô tình bị che mắt bởi ...núi đô la

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 8

Chủ nhà có tâm, vẽ tranh đẹp nhắc khéo xe đỗ vướng

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.118) ảnh 9

Còn đây là lời cảnh báo hết sức...nặng cân