Ảnh vui: Tra điểm thi là ''phá hoại hạnh phúc gia đình''

Tình yêu 08/07/2017 - 01:14

Tranh thủ tận hưởng thời gian bình yên trước khi biết điểm thi. Các bạn tân sinh viên hãy tập quen với mùi ''hành'' đi nhá. Học sinh là thánh soi từng ly từng tí. Mình xem nhiều phim ma Mỹ nên đoán được cảnh tiếp theo >_ Là người có học đừng gọi bạn thân bằng ''cờ hó'' mà hãy gọi nó là ''2n=72''. Hoàng Anh

no image

Tranh thủ tận hưởng thời gian bình yên trước khi biết điểm thi.

no image

Các bạn tân sinh viên hãy tập quen với mùi "hành" đi nhá.

no image

Học sinh là thánh soi từng ly từng tí.

no image

Mình xem nhiều phim ma Mỹ nên đoán được cảnh tiếp theo >_

no image

Là người có học đừng gọi bạn thân bằng "cờ hó" mà hãy gọi nó là "2n=72".

Hoàng Anh