Bắc Giang: Ký kết Chương trình xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại

Xã hội 22/04/2021 - 18:19

Chiều 22/4, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi HND nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025.

Bắc Giang: Ký kết Chương trình xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại - ảnh 1

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Mục tiêu của chương trình nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị nêu trên, cùng chung tay xây dựng thành công các mô hình xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và chi HND nghề nghiệp.

Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp hội viên, đoàn viên, thành viên; tập trung một số nguồn lực lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình tạo điểm sáng, nhân tố mới có sức tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, lan tỏa trong hội viên, đoàn viên, thành viên. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội, Đoàn, Liên minh HTX vững mạnh từ cơ sở.

Bắc Giang: Ký kết Chương trình xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại - ảnh 2

Sau ký kết, đại diện các đơn vị biểu thị quyết tâm thực hiện tốt Chương trình phối hợp.

Sau khi thảo luận, đại diện các bên đã thống nhất, ký kết Chương trình phối hợp với các mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến cho 100% hội viên, đoàn viên, thành viên chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới (NTM) văn minh, hiện đại.

Phối hợp xây dựng ít nhất từ 1-2 mô hình tiêu biểu, điển hình ở thôn, xã đạt chuẩn NTM, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh phấn đấu có 50% HTX, Liêp hiệp HTX nông nghiệp hoạt động ở mức khá trở lên; 20-30 % HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp; 40-50 HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp (DN) theo chuỗi giá trị.

Bắc Giang: Ký kết Chương trình xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại - ảnh 3

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng ít nhất 2-3 mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả, bền vững. Nội dung phối hợp tập trung vào tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị...

Xây dựng ít nhất 3 chi HND nghề nghiệp "3 trong 1" (chi HND nghề nghiệp - HTX - DN); phấn đấu có ít nhất 1 mô hình chi HND nghề nghiệp “4 trong 1” (chi bộ hoặc tổ Đảng, chi HND, HTX, DN) và “5 trong 1” (Bí thư chi bộ thôn hoặc Trưởng thôn, chi bộ Đảng, chi HND nghề nghiệp, HTX, DN) tại các huyện, TP.

Tin, ảnh: Đại La