Bài toán bán gạo trò làm đúng, cô sửa thành sai?

Thư giãn 15/07/2020 - 08:28

Một cửa hàng gạo có 10450 kg gạo, bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg gạo, vậy cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

Không biết vì lý do gì mà đáp án không được giáo viên chấp nhận mà bắt em phải sửa lại bằng cách lấy tổng số gạo ban đầu trừ cho 560 kg (số gạo bán được trong 1 tuần). Điều này khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi là cô hay trò đúng.

Đề bài như sau: 'Một cửa hàng gạo có 10450 kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?'.

Bài toán bán gạo trò làm đúng, cô sửa thành sai? - ảnh 1

Nancy (st)

Bài toán bán gạo trò làm đúng, cô sửa thành sai? - ảnh 2
Bài toán lớp 3 'tính chiều dài khung tranh' gây hoang mang
Bài toán bán gạo trò làm đúng, cô sửa thành sai? - ảnh 3
Học sinh tính 4 + 6 + 1 = 11, tại sao giáo viên gạch bỏ?