Bãi bỏ ưu tiên Mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học

Xã hội 20/07/2013 - 19:57

Ngày 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên ''Mẹ Việt Nam anh hùng'' được cộng 2 điểm thi đại học...

Ngày 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên "Mẹ Việt Nam anh hùng" được cộng 2 điểm thi đại học...

Trong Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT có ghi rõ theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013. 

Cụ thể là bãi bỏ ưu tiên đối với các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.


BTV