Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 5/2020

Tâm sự 05/06/2020 - 11:38

Trong 10 ngày cuối tháng 5/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.201.200.486 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
5/21/202050,000391205.210520.193214.ung ho ma so 2020 118 anh Hung chi Lan
5/21/202050,000958405.210520.135444.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020118 gia dinh anh Hung chi Lan
5/21/202050,000IBVCB.2105200780361001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.118 (gia dinh anh Hung,chi Lan)
5/21/202050,000IBVCB.2105200007623002.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.118 (gia dinh anh Hung, chi Lan)
5/21/2020100,000923011.200520.225826.Vietcombank 0011002643148 BUI VAN DUC chuyen khoan ung ho be Nguyen chi Thuc bi benh
5/21/2020100,000MBVCB413902626.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0571000457708 HUYNH THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/2020100,000MBVCB.414608334.MS 2020.118.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/21/2020100,000886536.210520.163427.UNG HO MS: 2020.118(GIA DINH ANH HUNG CHI LAN)-210520-16:34:25 886536
5/21/2020100,000704465.210520.161038.5693538413 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020109 ung ho me con co mac
5/21/2020100,000742260.210520.143132.Vietcombank 0011002643148 LE THU PHUONG chuyen khoan
5/21/2020100,000400820.210520.134637.Ung ho MS2020 118 gd anh Hung chi Lan
5/21/2020100,000353391.210520.121943.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 117 ung ho be Nguyen Chi Thuc
5/21/2020100,000MBVCB413974757.ung ho ma so: 2020.116 (me con Hoai An) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/2020100,000872861.210520.061813.Ung ho MS 2020.118 GD anh Hung chi Lan FT20142775908958
5/21/2020100,000739301.210520.055214.MS 2020.118 ung ho gd a Hung, chi Lan
5/21/2020100,000IBVCB.2105200526711002.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang Uh Ms 2020.118.GD Anh Hung Chi Lan
5/21/2020150,000MBVCB413919937.ung ho MS 2020.117- be Chi Thuc.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/2020200,000248539.200520.230143.Ung ho MS 2020.117
5/21/2020200,000MBVCB413904586.ung ho be Nguyen Chi Thuc, chuc con het benh nhe. MS 2020.117.CT tu 0061000973018 NGUYEN TRINH DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/2020200,000908630.210520.213230.MS2019.125-210520-21:32:30 908630
5/21/2020200,000MBVCB414799878.ung ho ms 2020.118 anh hung chi lan.CT tu 0141000088020 NGUYEN NGOC LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/2020200,000067394.210520.200730.GUI ME CON HOAI AN. CHUC 2 ME CON MAY MAN
5/21/2020200,000216896.210520.190403.MS 2020.107 FT20142267008670
5/21/2020200,000158373.210520.165645.ms 2020111 ung ho gd em hue
5/21/2020200,000Sender:01310005.DD:210520.SHGD:10019458.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.118 UNG HO GIA DINH ANHHUNG CHI LAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/21/2020200,000MBVCB414465456.Ung ho be Nguyen Chi Thuc .CT tu 0091000561245 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/2020200,000Sender:01310001.DD:210520.SHGD:10015159.BO:TA THI THUY HANG.UNG HO MS 2020.117 BE NGUYEN CHI THUC
5/21/2020200,000IBVCB.2105200741605001.NGUYEN THANH TUNG.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/21/2020200,000IBVCB.2105200863997002.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS. 2020.116 me con Hoai An
5/21/2020200,000993946.210520.125930.ung ho ms 2020064 hoang phuong thao
5/21/2020200,000323301.210520.113139.MS 2020 118 gia dinh anh Hung va chi Lan
5/21/2020200,000322923.210520.112920.TTTPhuong ung ho Ms2020118 gia dinh anh Hung chi Lan
5/21/2020200,000919530.210520.105308.ung ho MS 2020.113
5/21/2020200,000483476.210520.105113.IBFT Ung ho be Nguyen Chi Thuc MS2020117
5/21/2020200,000258932.210520.102738.Ung ho MS 2020.117 (Ung ho be Nguyen Chi Thuc)
5/21/2020200,000Sender:79305001.DD:210520.SHGD:10001308.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 118
5/21/2020200,000922928.210520.092439.Tran Trung Kien ung ho anh Hung chi Lan MS 2020.118 FT20142704065570
5/21/2020200,000175240.210520.090236.Vietcombank 0011002643148 MS 2020118gia dinh anh Hung chi Lan
5/21/2020200,000793401.210520.081826.Ung Ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/21/2020200,000931321.210520.080620.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI LAN CHI chuyen khoan ung ho e Nguyen Chi Thuc Ms 2020117
5/21/2020200,000747493.210520.063809.Ung ho MS 2020.118 Gd anh Hung, chi Lan, huyen Truc Ninh, tinh Nam Dinh
5/21/2020200,000MBVCB413938060.MS 2020.117 (Ung ho be Nguyen Chi Thuc).CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/2020300,000MBVCB.414850310.Le Ba Vinh ung ho quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0361000287237 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/21/2020300,000989383.210520.204749.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020 111 Chuc gia dinh em som vuot qua kho khan
5/21/2020300,000617545.210520.141312.5692414999 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2020111
5/21/2020300,000IBVCB.2105200797095002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.117 cho be Nguyen Chi Thuc dieu tri benh
5/21/2020300,000927336.210520.093238.Ung ho MS 2020.118 gia dinh anh Hung chi Lan FT20142222234157
5/21/2020300,000IBVCB.2105200942809002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.118 (gia dinh anh Hung, chi Lan)
5/21/2020300,000302739.210520.093030.MS 2020 118
5/21/2020300,000Sender:79310001.DD:210520.SHGD:10005358.BO:DINH HA AN.NGO THI LOI UNG HO MS 2020.117 BENGUYEN CHI THUC
5/21/2020300,000Sender:79310001.DD:210520.SHGD:10005280.BO:DINH HA AN.DINH HA MY TRAN UNG HO MS 2020.116ME CON HOAI AN
5/21/2020300,000Sender:79310001.DD:210520.SHGD:10005091.BO:DINH HA AN.DINH HA MY TRAN UNG HO MS 2020.115BE SOC KHA
5/21/2020300,000IBVCB.2105200103287005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.118 (gia Dinh anh Hung, chi Lan)
5/21/2020300,000IBVCB.2105200608195004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.117 (Ung ho be Nguyen Chi Thuc)
5/21/2020300,000IBVCB.2105200468995003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An)
5/21/2020300,000IBVCB.2105200252095002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.115 (Ung ho be Soc Kha)
5/21/2020300,000Sender:01310012.DD:210520.SHGD:10002420.BO:PHAM THI HONG THUY.UNG HO CHAU NGUYEN CHI THUCMA SO 2020117
5/21/2020300,000770371.210520.074214.ung ho ms 2020.118 vo chong chi nguyen thi lan o nam dinh
5/21/2020400,000173225.210520.141157.UNG HO MS 2020.117 (UNG HO BE NGUYEN CHI THUC)
5/21/2020400,000167716.210520.072203.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/21/2020500,000856087.200520.234517.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue FT20142720164041
5/21/2020500,000IBVCB.2105200471551025.GIANG TAI.MS 2020.118 (gia dinh anh Hung, chi Lan)
5/21/2020500,000632028.210520.165749.Ung ho MS 2020 118 gia dinh anh Hung chi Lan
5/21/2020500,000IBVCB.2105200062523002.NGUYEN THI HIEN.ung ho ms 2020.115 ung ho be soc kha
5/21/2020500,000878778.210520.100206.ung ho MS 2020.118 Hung.Lan
5/21/2020500,000Sender:79310001.DD:210520.SHGD:10005791.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.118 ANH HUNGCHI LAN
5/21/2020500,000221339.210520.083434.ung ho be Nguyen Chi Thuc
5/21/2020500,000977093.210520.044004.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020117 Ung ho be nguyen chi thuc
5/21/2020700,000Sender:92204012.DD:210520.SHGD:12377399.BO:SON VU DIEN.TRUONG THPT NGUYEN VAN HAI( BINH PHU, CANG LONG, TRA VINH) CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020,115( UNG HO BE SOC KHA)
5/21/20201,000,000MBVCB414699934.MS 2020.118 (gd anh Hung chi Lan).CT tu 0041000187035 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/20201,000,000IBVCB.2105200720919002.MS 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien 185/14 Ly Thuong Kiet P.7, Q.11, TP.HCM Nao phang
5/21/20201,000,000010374.210520.120732.Ung ho Ms 2020.118 FT20142791096050
5/21/20201,000,000910683.210520.104118.MS 2020.117 Ung ho be Nguyen Chi Thuc
5/21/20201,000,000MBVCB414073941.Ung ho MS 2020.118 (Gd a Hung c Lan).CT tu 0371009979679 DANG TO LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/20201,000,000MBVCB414057800.Ung ho MS 2020.118 anh Hung chi Lan, Nam Dinh.CT tu 0211000138327 TRAN THI LUONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/20201,000,000122431.210520.071528.200521000002334 Ung ho MS 2020.102 ung ho be Ha Duy Khang ZP5MBTNFKTQN
5/21/20201,000,000MBVCB413985934. Ung Ho MS 2020.118 (Gia dinh anh Hung chi Lan) .CT tu 0491001788957 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/20201,210,000MBVCB414175294.Chi Nguyen, Hien, Huong ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue) .CT tu 0031000360791 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/20201,500,000MBVCB414083654.ung ho MS 2020.118( gia dinh a Hung chi Lan).CT tu 0501000239955 DUONG BAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/21/20202,000,000Sender:01202021.DD:210520.SHGD:10004075.BO:TRINH THI DAN.UNG HO MS 2020117, 2020116,2020115,2020113,2020112,2020104,2020105 ,2020103,2020096,2020106 (200K/1 MA)
5/21/20202,000,000854957.210520.114310.GIUP MS 2020.111 (UNG HO CHAU VO THI MINH HUE)-210520-11:43:09 854957
5/21/20202,000,000853251.210520.112735.GIUP MS2020118 (UNG HO ANH HUNG, CHI LAN)-210520-11:27:32 853251
5/21/20202,000,000875465.210520.064610.Ung ho MS 2020.118 FT20142051416548
5/21/20203,000,000Sender:79617002.DD:210520.SHGD:10001309.BO:MRS NGUYEN DINH MINH TAM.LP VNM00DO89 UNG HO MS2020.116 (ME CON HOAI AN)1 TRIEU DONG, MS 2020.112 (BE DOBAO THY) 1 TRIEU DONG, MS 2020.115(BE SOC KHA) 1 TRIEU DONG TK DVH TAI VCB TRUNG UONG HANOI
5/21/20205,000,000663547.210520.172116.CHO GD EM HUE ( MS 2020 111)
5/22/202050,000IBVCB.2205200602035003.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.107 (ung ho em Pham Thi Phuong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/22/202050,000261944.220520.122304.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020119 gia dinh chi Van
5/22/202050,000IBVCB.2205200657659001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.119 (gia dinh chi Van)
5/22/202060,000MBVCB415407938.giup hai chi em hoang thi yen va hoai bi bao nao cha moi mat.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/2020100,000MBVCB415863370.ung ho 2020.113 luu huynh thanh thien.CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/2020100,000Sender:79310001.DD:220520.SHGD:10010534.BO:DUONG LE NHA UYEN.MS 2020.117 (UNG HO BE NGUYENCHI THUC)
5/22/2020100,000Sender:01310001.DD:220520.SHGD:10010061.BO:TRAN THI THU HUYEN.UNG HO MS 2020.119
5/22/2020100,000367564.220520.091753.Ung ho em Hue ms 2020 111 FT20143485935493
5/22/2020100,000IBVCB.2205200926953002.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.119 (gia dinh chi Van)
5/22/2020100,000MBVCB415102903.Ms2020 119 chi Van.CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/2020100,000MBVCB.415032410.MS 2020.119.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/22/2020100,000IBVCB.2205200977507001.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang Uh Ms 2020.119.Gd Chi Van o DaNang.
5/22/2020100,000389160.220520.060159.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 119 gia dinh chi Van
5/22/2020175,000ATM_FTF.10800545.318900.20200522.152624.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
5/22/2020200,000736474.220520.151655.Chuyen tien ung ho ms 2020.119 gia dinh chi van
5/22/2020200,000086768.220520.133137.ck ung ho ms 2020119 gia dinh chi VAN
5/22/2020200,000439210.220520.112628.Ung ho gia dinh e hue FT20143023772772
5/22/2020200,000138216.220520.091330.MS2020 113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/22/2020200,000Sender:01310012.DD:220520.SHGD:10006449.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.119 UNG HO GIA DINH BANVAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/22/2020200,000216159.220520.083417.MoMoT0919371097T5699494840T970436Tminh goi tien ung ho em Hue MS2020111 Thanks
5/22/2020200,000081084.220520.081952.MS 2020 111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/22/2020200,000MBVCB415044486.MS 2020.119 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/2020200,000426557.220520.073127.MS 2020.119 (gia dinh chi Van)
5/22/2020200,000MBVCB.415001730.MS 2020.119 gia dinh chi Van.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/22/2020200,000841296.220520.061002.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 119 gia dinh chi Van
5/22/2020300,000IBVCB.2205200849589003.TRAN VAN KIEN.Ung ho MS 2020.117 (be Nguyen Chi Thuc )
5/22/2020300,000IBVCB.2205200148537001.TRAN VAN KIEN.ung ho MS 2020.119 ( Le thi my Van )
5/22/2020300,000MBVCB415398964.ung ho?MS 2020.119?(gia dinh chi Van).CT tu 0071003236947 KHONG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/2020300,000406240.220520.095600.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 117 be Nguyen Chi Thuc
5/22/2020300,000MBVCB415085728.2020.111(ung ho gd em Hue).CT tu 0121001219700 BACH THI TUYET LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/2020300,000Sender:79202002.DD:220520.SHGD:10000131.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.995220052250326 UNG HO MS 2020.119 GIA DINH CHI VAN
5/22/2020300,000547926.220520.073245.IBFT Ung ho MS 2020.118 a Hung c Lan
5/22/2020500,000IBVCB.2205200371035001.DO QUOC DAI.MS 2020.118 ung ho gia dinh a hung , c lan
5/22/2020500,000985010.220520.173644.UNG HO MS2020.111(GIA DINH EM HUE ) -220520-17:36:42 985010
5/22/2020500,000IBVCB.2205200488829003.DUONG THI PHUONG THAO.MS 2020.119 (gia dinh chi Van)
5/22/2020500,000Sender:79310001.DD:220520.SHGD:10005526.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.118 GIA DINH ANHHUNG, CHI LAN
5/22/2020500,000369803.220520.092209.MS2020119 gia dinh c van FT20143852082844
5/22/2020500,000016604.220520.053421.ung ho MS 2020 119 gia dinh chi van
5/22/20201,000,000MBVCB414936858.ung ho MS2020.104 ung ho cha con anh Long.CT tu 0531002497930 PHO THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/20201,000,000478155.220520.142220.Ung ho ms 2020 119 gia dinh chi Van o Da Nang
5/22/20201,000,000MBVCB.415084361.benh tim.CT tu 0251002466409 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/22/20201,500,000MBVCB414929835.ung ho MS 2020.117.CT tu 0011004050974 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/22/20203,000,000IBVCB.2205200442485002.DO VU HUY HUNG.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia Dinh em Hue)
5/23/202050,000IBVCB.2305200804287001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/23/202050,000IBVCB.2305200543989001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.120 (be Dao Thanh Ha)
5/23/2020100,000IBVCB.2305200812353001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.120 ( Be Dao Thi Thanh Ha)
5/23/2020100,000IBVCB.2305200778631001.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2020.120 Be Dao Thi Thanh Ha
5/23/2020100,000365804.230520.145930.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so 113 va 114
5/23/2020100,000394893.230520.131334.CASHOUT247 01698703975 5711514196 100000
5/23/2020100,000394696.230520.131103.CASHOUT247 01698703975 5711512989 100000
5/23/2020100,000485896.230520.101417.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TU ANH ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/23/2020100,000142250.230520.100025.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK MS2020 120
5/23/2020100,000MBVCB.416015864.MS 2020.120.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/23/2020200,000364907.230520.220233.ung ho MS 2020.119 (gia dinh chi Van - Da Nang)
5/23/2020200,000083548.230520.201846.Ung ho MS 2020.120 Be Dao Thi Thanh Ha FT20146941124133
5/23/2020200,000349366.230520.163729.Ung ho MS 2020 116 ( me con Hoai An)
5/23/2020200,000MBVCB415993183.MS 2020.120.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/23/2020210,000IBVCB.2305200832591005.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang Uh Ms 2020.120.Be Thanh Ha_Quang Ninh.
5/23/2020300,000MBVCB416433705.c cung ho MS2020.117-be Nguyen Chi Thuc.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/23/2020300,000MBVCB416076452.MS 2020.119 (gia dinh chi Van).CT tu 0041000366860 NGUYEN THI THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/23/2020300,000808524.230520.063819.MS 2020.119 FT20144630048809
5/23/2020500,000106416.230520.214127.Shop hanhdecal ung ho ms 2020.120 be dao thi thanh ha FT20146800037873
5/23/2020500,000MBVCB416209778.Tom C tang MS 2020.120 be Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/23/2020500,000140320.230520.105903.ung ho ms 2020.117 ung ho be Nguyen Tri Thuc
5/23/2020500,000IBVCB.2305200450683001.TRUONG THI KIM TUYEN.Ung ho MS 2020.104 ung ho cha con anh Long
5/23/2020500,000720220.230520.064504.uh ms 2020 111 gia dinh e hue
5/23/2020900,000023444.230520.102605.UNG HO MS2020.118,119,120 MOI TH 300.000-230520-10:26:04 023444
5/23/20201,000,000MBVCB416069200.ung ho MS 2020.120 (be Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/24/202050,000IBVCB.2405200628783001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.121 (co Bui Thi Chinh)
5/24/202050,000IBVCB.2405200104229001.PHAM QUANG THINH.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/24/2020100,000272069.240520.195921.ung ho MS 2020 .121 ( Co bui thi Chinh)
5/24/2020100,000255217.240520.135023.MS 2020.120 FT20146740018135
5/24/2020100,000166839.240520.105203.Ung ho MS 2019.108 gia dinh aDuong cLieu
5/24/2020100,000528725.240520.064113.Vietcombank 0011002643148 UNG HO MS 2020121 co BUI THI CHINH
5/24/2020200,000948731.230520.225050.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 119 gia dinh chi Van
5/24/2020200,000MBVCB.416906753.MS 2020.121 co Bui Thi Chinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/24/2020200,000352435.240520.155234.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK MS 2020 114 gia dinh anh Hai
5/24/2020200,000MBVCB416874603.Hung ung ho MS 2020.121 (co Bui Thi Chinh).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/24/2020200,000MBVCB416856817.ung ho MS 2020.121 co bui thi chinh.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/24/2020200,000090460.240520.140836.UNG HO MS 2020.120 ( BE DAO THI THANH HA)-240520-14:08:28 090460
5/24/2020200,000204727.240520.124602.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/24/2020200,000398240.240520.120832.Chuyen tien ung ho MS 2020.111
5/24/2020200,000IBVCB.2405200533267001.BUI QUYET THANG.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue - Quang Ngai)
5/24/2020200,000692051.240520.081147.ung ho ms 2020.118 ( anh hung _chi lan )
5/24/2020200,000528618.240520.063522.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 121 Bui Thi Chinh
5/24/2020200,000171086.240520.052004.ung ho MS 2020.121 co Bui Thi Chinh, Quang Ninh
5/24/2020300,000997156.240520.215727.Violetrose ung ho be soc kha
5/24/2020300,000MBVCB417029948.MS 2020.118 (gia dinh anh Hung, chi Lan).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/24/2020400,000248240.240520.132505.Ms 2020.111 FT20146875630357
5/24/2020500,000931608.240520.174131.Ck Bui Thi Chinh
5/24/2020500,000MBVCB416871252.ung ho MS 2020.117(ung ho be Nguyen chi Thuc).CT tu 0421000413519 PHAM THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/24/20201,000,000092186.240520.144535.UNG HO MS2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-240520-14:45:35 092186
5/24/20201,000,000127400.240520.100109.Ms 2020 121
5/24/20201,000,000687299.240520.090214.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2020 121 co Bui Thi Chinh
5/24/20201,000,000353450.240520.065942.Ung ho MS 2020 121 (co Bui Thi Chinh)
5/24/20201,000,000020447.240520.061757.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ms 2020 116 me con hoai an
5/24/20201,000,000019778.240520.061150.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ms 2020 118 a hung chi lan
5/24/20201,000,000018613.240520.060130.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ms 2020 121 co bui thi chinh
5/25/202050,000MBVCB417775704.Ung ho MS 2020.119 (gia dinh chi Van).CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/202050,000MBVCB417505033.giup gdinh anh ma so 2020.222 co con bi benh va anh bi benh vay nen.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/202050,000002177.250520.111706.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/25/202050,000Sender:01310012.DD:250520.SHGD:10011223.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO CO BUI THI CHINH. MS 2020.121
5/25/202050,000737697.250520.100055.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020112 a Ha Van Phuong
5/25/202050,000IBVCB.2505200661291004.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.122( anh Ha Van Phuong)
5/25/202050,000IBVCB.2505200623187003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.121( co Bui Thi Chinh)
5/25/202050,000Sender:01319001.DD:250520.SHGD:10000034.BO:DO THI LAN.UNG HO MS 2020121 CO BUI THI CHINH
5/25/202050,000IBVCB.2505200640037001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.122 (Anh Ha Van Phuong)
5/25/202050,000MBVCB417197060.ung ho MS 2020.122.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/202050,000501221.250520.074453.MS 2020122 Anh Ha Van Phuong
5/25/2020100,000420467.250520.164126.MoMoT01698703975T5731052479T970436TMs 2020122 anh ha van phuong
5/25/2020100,000168413.250520.152210.ung ho ms 2020.121 co Bui Thi Chinh
5/25/2020100,000167326.250520.152103.ung ho ms 2020.122 anh Ha Van Phuong
5/25/2020100,000166448.250520.152005.ung ho ms 2020.120 be Dao Thi Thanh Ha
5/25/2020100,000782045.250520.151657.ung ho ma so 2020 122 ha van phuong
5/25/2020100,000387150.250520.125153.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ung ho MS2020 122 anh Ha Van Phuong
5/25/2020100,000Sender:01310001.DD:250520.SHGD:10008957.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.120 UNG HO BE DAO THI THANH HA NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/25/2020100,000Sender:01310012.DD:250520.SHGD:10010058.BO:NGUYEN THI KIM CHINH.UNG HO MS 2020.057 BE DUONG LINH KIEU, YEN BAI
5/25/2020100,000Sender:01323001.DD:250520.SHGD:10000207.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO CO BUI THI CHINH MS 2020121
5/25/2020100,000VU MANH HUNG UNG HO CHAU DO BAO THY (MS 2020.112)
5/25/2020100,000900482.250520.075711.ung ho ms 2020.122 ( anh Ha Van Phuong)
5/25/2020100,000MBVCB.417169913.VAY NEN.CT tu 0121000706359 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/25/2020100,000448347.250520.060820.Ung ho MS 2020.122 anh Ha Van Phuong FT20146050913561
5/25/2020200,000189017.250520.201744.Ung ho MS2020.122 anh Ha Van Phuong
5/25/2020200,000546810.250520.163500.ung ho quy
5/25/2020200,000MBVCB417737406.MS 2019.102(be nguyen xuan truong).CT tu 0101000409587 LE THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/2020200,000IBVCB.2505200923785008.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.121 cho co Bui Thi Chinh dieu tri benh
5/25/2020200,000IBVCB.2505200011573006.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.120 cho be Dao Thi Thanh Ha dieu tri benh
5/25/2020200,000IBVCB.2505200868069003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.119 cho gia dinh chi Van
5/25/2020200,000IBVCB.2505201044559002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.118 cho gia dinh anh Hung, chi Lan
5/25/2020200,000MBVCB.417607987.MS 2020.122.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/25/2020200,000Sender:48304001.DD:250520.SHGD:10007976.BO:HOANG PHUONG HIEN.UNG HO MS 2020.122 (ANH HA VAN PHUONG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
5/25/2020200,000450124.250520.114510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THANH CHUC chuyen khoanMS2020122Anh H
5/25/2020200,000493707.250520.114822.IRIS UNG HO MS 2020.121(co Bui Thi Chinh)
5/25/2020200,000IBVCB.2505200570515004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.121 (co Bui Thi Chinh)
5/25/2020200,000IBVCB.2505200125655003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.120 ( Be Dao Thi Thanh Ha)
5/25/2020200,000IBVCB.2505200976695002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.119 (gia Dinh chi Van)
5/25/2020200,000Sender:01310012.DD:250520.SHGD:10011021.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.118 GIA DINH A HUNG, C LAN
5/25/2020200,000Sender:01310005.DD:250520.SHGD:10009533.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.116 ME CON HOAIAN
5/25/2020200,000MBVCB417245173.ung ho MS 2020.122 (anh ha van phuong).CT tu 0391001000769 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/2020200,000058026.250520.083629.ck ung ho ms 2020121 co BUI THI CHINH
5/25/2020200,000500730.250520.071655.2020122 Anh Ha Van Phuong
5/25/2020200,000803760.250520.054711.MS 2020.122 anh Ha Van Phuong
5/25/2020250,000MBVCB.417991520.benh ung thu .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/25/2020300,000IBVCB.2505200829317002.NGUYEN LE MINH XUAN.Ung ho MS 2020.112 Ung ho be Do Bao Thy
5/25/2020300,000IBVCB.2505200820327005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.122 (Anh Ha Van Phuong)
5/25/2020300,000489936.250520.090404.Ung ho anh HA VAN PHUONG FT20146493481750
5/25/2020300,000MBVCB417237400.MS 2020.122 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/2020300,000MBVCB417179637.MS 2020.122 (anh Ha Va Phuong).CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/2020300,000450916.250520.064202.Ung ho MS 2020.122 FT20146820853145
5/25/2020400,000753552.250520.121156.TTTPhuong ung ho Ms2020116 Ms2020120 Ms2020121 Ms2020122 moi ms 100000d
5/25/2020500,000MBVCB.417738363.ms 2020.120 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/25/2020500,000MBVCB.417735446.ung ho ms 2020.122 (Ha Van Phuong).CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/25/2020500,000146467.250520.123911.CHI KHANH LINH, MINH HA-DVONG-CG-HN UH MS 2020.122 (a. Ha Gia Phuong). CHU GD ANH KHOI BENH.
5/25/2020500,000594280.250520.115844.Ung ho MS 2020122 Ha Van Phuong FT20146268835363
5/25/2020500,000Sender:01310005.DD:250520.SHGD:10021273.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD ANH HAPHUONG, THANH TAN, NHU THANH, THANH HOA. MS
5/25/2020500,000IBVCB.2505200605581001.Anh Ha Van Phuong xa Thanh Tan, huyen Nhu Thanh, tinh Thanh Hoa. MS 2020.122
5/25/2020500,000Sender:01310012.DD:250520.SHGD:10014974.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.122 ANH HA VAN PHUONG
5/25/2020500,000483394.250520.091444.UNG HO ANH HA VAN PHUONG MS 2020.122
5/25/2020500,000Sender:01310005.DD:250520.SHGD:10006052.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI THILAN, VIET HUNG, TRUC NINH, NAM TRUC NINH, NAM DINH. MS 2020.118
5/25/2020500,000MBVCB417249008.ung ho ms 2020.122(a Ha Van Phuong).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/25/2020500,000057893.250520.083608.ung ho MS 2020.122 anh HaVan Phuong
5/25/2020500,000122711.250520.081109.MS 2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG)-250520-08:11:08 122711
5/25/2020500,000450245.250520.074750.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 122 anh Ha Van Phuong
5/25/2020500,000029433.250520.071228.Ung ho MS 2020.122
5/25/2020600,000Sender:79333001.DD:250520.SHGD:10002806.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.120, BE DAO THI THAN H HA
5/25/2020900,000464239.250520.095922.Vietcombank 0011002643148 MS 2020115 ung ho be SOC KHA
5/25/20201,000,000211904.250520.212315.UNG HO MS 2020.111 GIA DINH EM HUE-250520-21:22:57 211904
5/25/20201,000,000348483.250520.152247.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/25/20201,000,000117465.250520.143045.ung ho MS 2020.122 anh HA VAN PHUONG.
5/25/20201,000,000150443.250520.133200.Ung ho MS 2020.116(me con be Hoai An)
5/25/20201,000,000Sender:01310001.DD:250520.SHGD:10015591.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2020.122 ( ANH HA VAN PHUONG )
5/25/20202,000,000Sender:01204001.DD:250520.SHGD:11480337.BO:NGUYEN THI THANH THUY.NGUYEN NGOC TUNG CT UNG HO MS.2020.120 (HA, ST: 500.000D), MS.2020.115 (KHA, ST: 500.000D), MS.2020.116 (AN, ST: 500.000D), MS.2020.111(HUE, ST: 500.000D)
5/25/20202,000,000994519.250520.110658.MS 2020.122 Ho tro Anh Ha Van Phuong..
5/25/20202,000,000494169.250520.065638.Ung ho MS 2020.122 ( anh Ha Van Phuong )
5/26/202050,000IBVCB.2605200893427003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.123 ( hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/202050,000913975.260520.170403.ms 2020.123 ung ho Minh Khoi Minh Anh
5/26/202050,000913140.260520.170244.ms 2020.122 ung ho anh Ha Van Phuong
5/26/202050,000MBVCB.418423916.MS 2020123.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/26/202050,000225052.260520.102617.VIETTEL 400300 LIENNH 200526 200526675789837 400201 MS2020 123
5/26/202050,000991351.260520.091831.MS 2020.123 FT20147821907141
5/26/202050,000270568.260520.083017.MS 2020.123 (ung ho hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/2020100,000931259.250520.235850.Ung ho ma so 2020 113 FT20147003942408
5/26/2020100,000931109.250520.235712.Ung ho ma so 2020 114 FT20147398907076
5/26/2020100,000930868.250520.235523.Ung ho ma so 2020 116 FT20147824307022
5/26/2020100,000930718.250520.235343.Ung ho ma so 2020 120 FT20147366319599
5/26/2020100,000926283.260520.211404.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK XIN GIUP 2 BE MINH ANH VA MINH KHOI MS 2020 123
5/26/2020100,000MBVCB418950332.ung ho MS 2020.123 (2 be Minh Khoi Minh Anh).CT tu 0951004182171 PHAN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020100,000IBPS/SE:79303003.DD:260520.SH:10006461.BO:HO CAM TU.UNG HO
5/26/2020100,000725076.260520.160024.CASHOUT247 01698703975 5740492591 100000
5/26/2020100,000484863.260520.155232.MoMoT01637180986T5740377594T970436Tung ho MS 2020123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020100,000149512.260520.142617.2020.117-ung ho chau nguyen chi thuc FT20147982462416
5/26/2020100,000Sender:01310001.DD:260520.SHGD:10007893.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.VC TRANG QUOC UNG HO MS2020. 123 HAI BE MINH KHOI MINH ANH
5/26/2020100,000995099.260520.092540.MS 2020.123 FT20147870483943
5/26/2020100,000518899.260520.090341.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020123 be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020100,000MBVCB.418274397.ung ho MS 2020.123 (Minh Khoi, Minh An).CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/26/2020100,000MBVCB418271107.Ung Ho MS : 2020.123(hai be Minh Khoi Minh Anh).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020100,000097595.260520.083947.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ung ho 2020 123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020100,000674342.260520.083051.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020100,000674011.260520.082731.Vietcombank 0011002643148 Ung ho hai be Minh Khoi va Minh Anh MS2020 123
5/26/2020100,000284408.260520.074614.MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/2020100,000042363.260520.072849.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ung ho MS2020 123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020100,000947567.260520.064511.Ung ho MS 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh FT20147622041000
5/26/2020100,000IBVCB.2605200682633002.THACH XUAN BACH.ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/2020100,000931347.260520.000010.Ung ho ma so 2020 112 FT20147590105607
5/26/2020150,000IBVCB.2605200958561001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/2020150,000670254.260520.074145.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 123 anh em be minh anh nam dan nghe an
5/26/2020200,000384797.260520.222036.Ung ho MS 2020.123 FT20148022701637
5/26/2020200,000028421.260520.185718.Ms 2020.117ung ho be nguyen chi thuc
5/26/2020200,000517219.260520.172920.MS 2020.123 UNG HO 2 BE MINH KHOI VA MINH ANH
5/26/2020200,000MBVCB418742558.ms 2020.117 ( ung ho be nguyen chi thuc).CT tu 0101000409587 LE THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000MBVCB418588461.Ung ho MS2020.122 (anh Ha Van Phuong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000IBVCB.2605200580415001.NGUYEN TRONG TUNG.Ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/2020200,000740031.260520.125153.MS 2020.123 Ung ho 2 be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020200,000MBVCB418512475.ba hoa tang chau mnh khoi, minh anh.CT tu 0011004252525 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000658776.260520.104944.Chuyen tien ung ho ms 2020.123
5/26/2020200,000IBVCB.2605200090823002.NGUYEN THI QUOC THINH.Ung ho MS 2020.123
5/26/2020200,000MBVCB.418358340.kho khan.CT tu 0201000567883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/26/2020200,000MBVCB418353378.ung ho MS 2020-096.CT tu 0071005087125 VU BAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000MBVCB418352588.ung ho MS 2020-098.CT tu 0071005087125 VU BAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000MBVCB418351614.ung ho MS 2020-104.CT tu 0071005087125 VU BAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000624223.260520.100607.ung ho 2 chau bi ung thu mau
5/26/2020200,000284568.260520.095245.Le Hong Nhung chuyen tien ung ho MS 2020.123 (be minh khoi va minh anh)
5/26/2020200,000865008.260520.093612.TTTPhuong ung ho Ms2020123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020200,000Sender:01310012.DD:260520.SHGD:10008864.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.123 UNG HO HAI BE MINH ANH MINH KHOI NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/26/2020200,000Sender:01310005.DD:260520.SHGD:10004387.BO:VU THI NGA.UNG HO MS 2020.122 ANH HA VAN PHUONG
5/26/2020200,000MBVCB.418254512.MS 2020.123.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/26/2020200,000226734.260520.084611.MS 2020.123-260520-08:45:59 226734
5/26/2020200,000294087.260520.082938.Ms2020.123( minh khoi minh anh)
5/26/2020200,000Sender:01202002.DD:260520.SHGD:10000075.BO:HOANG THI MAI HUONG.995220052651239 CHUYEN TIEN MS 2020.123CHAU MINHKHOI
5/26/2020200,000958002.260520.075405.Ung ho MS 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh FT20147540304222
5/26/2020200,000MBVCB418201830.ung ho 2020.123( 2 be Minh Khoi Minh Anh).CT tu 0091000646910 HUYNH THI QUE PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000506288.260520.073432.ung ho MS 2020.123
5/26/2020200,000952986.260520.072841.Ung ho ms 2020.121 co bui thi chinh FT20147321025026
5/26/2020200,000MBVCB418154080.ung ho ms 2020.123.CT tu 0211000469929 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020200,000943819.260520.054534.Ung ho MS2020.123 - hai be Minh Khoi, Minh Anh FT20147591300240
5/26/2020250,000816472.260520.150222.Ung ho ms 2020.123
5/26/2020300,000IBVCB.2605200954185001.TRAN NAM TRUNG.Gia dinh be Su Hao - 7.12 lo E, cc ehome2, Phuoc Long B, Quan 9. Ung ho: MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/2020300,000MBVCB418097843.ung ho MS 2020.121 (co Bui Thi Chinh) mong co mau lanh benh.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020300,000264361.260520.173400.Ung ho MS 2020 123 hai be Minh Khoi Minh Anh FT20147328584153
5/26/2020300,000234792.260520.164254.UNG HO MS 2020.123 FT20147322996401
5/26/2020300,000280438.260520.162013.MS 2020.123 (HAI BE MINH KHOI MINH ANH)-260520-16:20:13 280438
5/26/2020300,000MBVCB418691106.ung ho be minh khoi , ms 2020123.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020300,000Sender:79310001.DD:260520.SHGD:10024020.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.123 HAI BE MINH KHOI MINH ANH
5/26/2020300,000386510.260520.145406.UNG HO MA SO 2020.118 - GIA DINH ANH HUNG CHI LAN
5/26/2020300,000392000.260520.140839.Ung ho be Minh Khoi Minh Anh MS 2020.123
5/26/2020300,000Sender:48304001.DD:260520.SHGD:10005006.BO:PHAN THI MINH HUE.MS 2020.123 TAI NGOAI THUONGVIET NAM SGD
5/26/2020300,000455200.260520.123013.Ung ho MS2020.123 (hai be Minh Khoi, Minh Anh)
5/26/2020300,000075621.260520.114858.MS 2020.123Minh khoi Minh anh FT20147523302490
5/26/2020300,000704940.260520.114655.ms 2020.123. ung ho minh anh minh khoi
5/26/2020300,000LE THIEN HOANG UNG HO TU THIEN MA SO 2020.111 ( UNG HO GIA DINH E HUE)
5/26/2020300,000MBVCB418376520.ung ho MS 2020-123 hai be Minh Khoi - Minh Anh.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020300,000MBVCB418367610.MS 2020 .123(MINH ANH ).CT tu 0371000438820 NGUYEN THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020300,000550074.260520.094900.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2 con Minh Khoi va Minh Anh MS2020 123
5/26/2020300,000975393.260520.084556.Ms 2020 123 be Minh Khoi va Minh Anh Mong 2 con mau het benh chua se mang phep lanh den ben con FT20
5/26/2020300,000555082.260520.084521.ung ho ms 2020.122 gia dinh anh ha van phuong o thsnh hoa
5/26/2020300,000452749.260520.084505.MS 2020.123 UNG HO HAI BE MINH KHOI MINH ANH
5/26/2020300,000363233.260520.083803.UNG HO MS 2020.123 (HAI BE MINH KHOI MINH ANH)
5/26/2020300,000IBVCB.2605200583195001.PHAM THI LANH.Ung ho cho hai beMinh Khoi va Minh Anh
5/26/2020300,000047747.260520.073851.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ung ho Ms 2020 123 hai be minh khoi Minh anh
5/26/2020300,000943693.260520.054213.Ung ho MS 2020.123 FT20147621802670
5/26/2020400,000IBVCB.2605200907385002.CAO VIET DUNG.ung ho MS 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020400,000864896.260520.101211.IBFT Ung ho MS 2020.123 M Khoi M Anh
5/26/2020400,000116448.260520.085645.ung ho hai be Minh Khoi Minh Anh MS 2020 123
5/26/2020400,000MBVCB418229109.MS 2020.123.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020400,000786327.260520.071038.MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/26/2020500,000448950.260520.224739.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/26/2020500,000IBVCB.2605200339165004.Tran Gia Long So 33 - Duong so 3 - KDC Cityland - P7 - Go vap ung ho MS 2020.123
5/26/2020500,000IBVCB.2605200410043006.TRAN THANH HAI.MS2020.104
5/26/2020500,000MBVCB418906424.giup MS.2020.123(hai chau Minh Khoi Minh Anh).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020500,000291398.260520.180037.UNG HO MA SO 2020.123 (BE MINH KHOI - MINH ANH)-260520-18:00:37 291398
5/26/2020500,000MBVCB418822704.ung ho MS 2020.123.CT tu 0301002824314 NGUYEN THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020500,000230510.260520.163535.Ung ho ms 2020.123 FT20147838441647
5/26/2020500,000548211.260520.153001.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK UNG HO MS 2020 123
5/26/2020500,000822424.260520.150818.ung ho ms 2020.123 be minh khoi minh anh
5/26/2020500,000819596.260520.150434.Chuyen tien ung ho MS 2020.121
5/26/2020500,000141408.260520.141100.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue FT20147090902575
5/26/2020500,000832544.260520.135839.MS2020.123 ung ho 2 be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020500,000Sender:79305001.DD:260520.SHGD:10002718.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY UNG HO MS2020.112 UNG HO BE DO BAO THY
5/26/2020500,000MBVCB418422401.giup do 2020.123.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020500,000VO TAM THAP// UNG HOVO TAM THAP// UNG HO MS2020.118 (GIA DINH ANH HUNG, CHI LAN)// FO: BAO VIETNAMNET
5/26/2020500,000IBVCB.2605200165489001.Nghi Huynh MS 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020500,000IBVCB.2605200661373002.VU THU TRANG.Ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi, Minh Anh)
5/26/2020500,000544736.260520.090050.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LAM TIEU NHU chuyen khoan ung ho MS 2020 123
5/26/2020500,000Sender:01310012.DD:260520.SHGD:10005820.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.UNG HO HAI CHAU SINH DOI MINH ANH MINH KHOI MS 2020.123
5/26/2020500,000860905.260520.085716.ung ho MS 2020.123 hai be MinhKhoi Minh Anh FT20147385811722
5/26/2020500,000979482.260520.085423.ung ho ms 2020 123 hai be minh khoi minh anh FT20147750220673
5/26/2020500,000562567.260520.085438.ung ho MS 2020.123
5/26/2020500,000Sender:48304001.DD:260520.SHGD:10000889.BO:DINH THI MINH TAM.UNG HO MS 2020.123 MINH ANH MINH KHOI TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
5/26/2020500,000091108.260520.083322.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Xin giup hai be Minh Anh va Minh Khoi MS 2020 123
5/26/2020500,000MBVCB418191770.MS 2020.123.CT tu 0181003637398 BUI QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/2020500,000279559.260520.073032.Ung ho MS 2020.123 (be Minh Khoi va Minh Anh)
5/26/2020500,000038919.260520.072215.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ung ho 2 chau minh anh va minh khoi MS 2020 123
5/26/2020500,000220040.260520.065255.UNG HO MS 2020.123 ( HAI BE MINH KHOI MINH ANH)-260520-06:52:42 220040
5/26/2020500,000793487.260520.053924.Vietcombank 0011002643148 BUI THI THANH TRANG ung ho MS 2020 123 hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/2020600,000Sender:79333001.DD:260520.SHGD:10000211.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MA 2020.123. HAI BE MINH KHO I VA MINH ANH
5/26/20201,000,000386985.260520.192449.ung ho MS 2020 123 Be Minh Khoi Minh Anh
5/26/20201,000,000815470.260520.190250.MIEN PHI CHUYEN KHOAN TRON DOI VOI APP MBBANK Ung ho 2 be Minh Khoi Minh Anh
5/26/20201,000,000Sender:79303008.DD:260520.SHGD:10011051.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D T N THUY UNG HO MS 2020123
5/26/20201,000,000Sender:92204012.DD:260520.SHGD:12502672.BO:NGUYEN XUAN HOA.NGUYEN XUAN HOA CK
5/26/20201,000,000989372.260520.091430.Ung ho be Minh Khoi Minh Anh MS 2020.123 FT20147385884579
5/26/20201,000,000LUONG THI THU CK GIUP GIA DINHEM HUE - MA SO: 2020.111
5/26/20201,000,000634281.260520.083722.Nguyen Quang Dung o Vinh Hoa-Phu Giao-Binh Duong ung ho MS 2020.123/hai be Minh Khoi va Minh Anh o Nam Dan-Nghe An
5/26/20201,000,000971548.260520.083618.Ung ho MS 2020.117 be Nguyen Chi Thuc FT20147051369934
5/26/20201,000,000VUONG VAN NGUYEN AUSTRALIA UNG HO BE H'OAI YA MS 2020.095
5/26/20201,000,000223115.260520.080634.UNG HO MS 2020.123-260520-08:06:22 223115
5/26/20201,000,000MBVCB418172721.Ung ho MS 2020.123(hai be Minh Khoi, Minh Anh).CT tu 0121000359803 TRUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/20202,000,000477485.260520.195152.Ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi. Minh Anh)
5/26/20202,000,000MBVCB418508670.MS2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/26/20202,000,000600377.260520.101728.2020/123 /hai be minh khoi minh anh
5/26/20202,000,000IBVCB.2605200885537001.TRUONG VINH NAM.ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh
5/26/20202,000,000962518.260520.081111.Ung ho MS 2020.123 hai be Minh Khoi va Minh Anh FT20147750062623
5/26/20204,000,000663596.260520.092529.PHAM VAN HUY CK UNG HO 2 BE MINH KHOI MINH ANH MS 2020.123
5/26/20205,000,000CHI VU THI PHUONG HA NOI UNG HO MS2020.123 ,2 BE MINH KHOI VA MINH ANH
5/27/202050,000924242.260520.233557.IBFT Ung ho ms 2020123
5/27/202050,000568847.270520.202721.5753276354 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020124
5/27/202050,000IBVCB.2705200189875002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.124 (be Phan Khanh Duy)
5/27/202050,000631556.270520.150806.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020121 co Bui Thi Chinh
5/27/202050,000IBVCB.2705200383929001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.109 (ung ho me con co Mac). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/27/202050,000630457.270520.095209.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020124 be Phan Khanh Duy
5/27/202050,000IBVCB.2705200959753001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
5/27/202050,000032046.270520.070952.Ung ho MS 2020 124 be phan khanh duy
5/27/202050,000MBVCB.419092294.MS 2020124.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/27/2020100,000IBVCB.2605200828895001.NGUYEN TUONG.ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/27/2020100,000814328.270520.205011.Ung ho MS 2020.124 Phan Khanh D FT20149861179245
5/27/2020100,000867409.270520.203555.MS2020 111 gia dinhemHue NAMMODUOCSULUULYQUANGVUONGPHAT
5/27/2020100,000391400.270520.202428.MS 2020.124(UNG HO BE PHAN KHANH DUY)-270520-20:24:16 391400
5/27/2020100,000MBVCB419748577.MS 2020.124 , Phan Khanh Duy , Ung ho.CT tu 0561000395177 TRAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000673898.270520.171556.Ung ho MS2020 124 be Phan Duy Khanh
5/27/2020100,000IBPS/SE:48304001.DD:270520.SH:10005464.BO:TRAN THI ANH TUYET.UNG HO MS 2020.113 (BE LUU HUYNH THANH THIEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
5/27/2020100,000Sender:01310012.DD:270520.SHGD:10014395.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.124 UNG HO BE PHAN KHANHDUY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/27/2020100,000Sender:01310001.DD:270520.SHGD:10013531.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.121 UNG HO CO BUI THI CHINH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/27/2020100,000107395.270520.130927.Ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
5/27/2020100,000MBVCB.419342974.MS 2020.124.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/27/2020100,000MBVCB419325190.Ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy) .CT tu 0111000951875 NGUYEN THI HUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000MBVCB419282843.ung ho be Phan Khanh Duy . MS 2020.124.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000MBVCB419269590.MS 2020.124 (be Phan Khanh Duy).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000485771.270520.095928.MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy FT20148327091251
5/27/2020100,000MBVCB419205669.MS 2020.124?- Ung ho be Phan Khanh Duy.CT tu 0011002234999 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000MBVCB419175921.Ung ho be Phan Khanh Duy Ma so 2020.124.CT tu 0991000011699 VU HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000170755.270520.091614.Ung ho MS 2020.124
5/27/2020100,000147652.270520.084211.Chuyen tien ung ho be Phan Khanh Duy MS 2020.124
5/27/2020100,000171119.270520.084026.ms2020.124( ung ho be phan khanh duy)
5/27/2020100,000443172.270520.083501.Ung ho MS 2020.124 Phan Khanh Duy FT20148697068303
5/27/2020100,000574496.270520.083103.MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy
5/27/2020100,000MBVCB419124818.ung ho MS 2020.124 (ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0281000630570 LY HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000783485.270520.081249.200527000004590 ung ho MS 2020.124 ung ho be PHAN KHANH DUY ZP5MC3A9MEVJ
5/27/2020100,000044787.270520.074041.ung ho MS 2020 124 Ung ho be Phan Khanh Duy
5/27/2020100,000422360.270520.071307.Ung ho ma so 2020 124 FT20148000440460
5/27/2020100,000MBVCB419091317. MS 2020.124 phan khanh duy.CT tu 0121000499525 NGUYEN DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020100,000092487.270520.060255.MS 2020.124 ung ho be PhanKhanhDuy
5/27/2020150,000707092.270520.203147.MS 2020.105? (Ghi ro Ung ho be Nam Trieu)
5/27/2020150,000706567.270520.202811.MS 2020.111?(ung ho gia dinh em Hue)
5/27/2020150,000590001.270520.085246.MS 2020.124 UNG HO BE PHAN KHANH DUY
5/27/2020200,000705616.270520.202045.MS 2020.116?(Me con Hoai An). ung ho cho be.
5/27/2020200,000MBVCB419651953.ung ho ms 2020.120 be Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000MBVCB419651081.ung ho ms 2020.122 anh Ha Van Phuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000MBVCB419649013.ung ho ms 2020.124 be Phan Khanh Duy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000MBVCB.419632780.ung ho?MS 2020.124?(Ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/27/2020200,000603359.270520.135658.Ung ho MS 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh FT20148052464144
5/27/2020200,000Sender:01310012.DD:270520.SHGD:10013946.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.122 UNG HO ANH HA VAN PHUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/27/2020200,000MBVCB419391861.ung ho be Phan Khanh Duy MS 2020.124.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000MBVCB419376740.MS 2020.123 HAI BE MINH KHOI - MINH ANH.CT tu 0591000241750 DUONG DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000251878.270520.111035.ms 2020.124. ung ho be khanh duy
5/27/2020200,000705226.270520.105302.Ung ho MS2020.124 ( Be Phan Khanh Duy)
5/27/2020200,000IBVCB.2705201041113003.NGUYEN VIET LAM.Ung ho MS 2020.117 (Ung ho be Nguyen Chi Thuc)
5/27/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG UNG HO BE MINH KHOI - MINH ANH MS 2020123
5/27/2020200,000199756.270520.095659.Ung ho MS 2020.124 be Duy
5/27/2020200,000MBVCB419208190.ung ho ms 2020.124.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000688501.270520.094934.UNG HO MS 2020.124 (UNG HO BE PHAN KHANH DUY)
5/27/2020200,000324991.270520.093909.MS 2020.124 (UNG HO BE PHAN KHANH DUY)-270520-09:38:54 324991
5/27/2020200,000366956.270520.092954.UNG HO MS 2020.124 BE PHAN KHANH DUY
5/27/2020200,000461319.270520.091313.MS 2020 124 ung ho be phan khanh duy FT20148450500007
5/27/2020200,000166270.270520.090955.MS2020.124
5/27/2020200,000164596.270520.090733.Chuyen tien ung ho MS 2020.124
5/27/2020200,000156496.270520.085534.chuyentienMS2020.124
5/27/2020200,000983315.270520.085155.MS2020124 ung ho be phan khanh duy
5/27/2020200,000MBVCB419152789.a hieu chuc qua cho e trai ut gan.CT tu 0291000108464 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000MBVCB419145513.MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy) .CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000146060.270520.083948.Ung ho MS 2020.123 , hai be Minh Khoi Minh Anh
5/27/2020200,000005681.270520.083203.IBFTA 200527000005031 Liennp ung ho con khanh duy ms 2020.124
5/27/2020200,000MBVCB419119467.ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0041000571823 PHAN KANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000MBVCB419116558.MS 2020.124.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000428891.270520.074955.MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy FT20148862026187
5/27/2020200,000MBVCB419108110.MS 2020.124 ( Ung ho be Phan Khanh Duy ).CT tu 0181003442650 NGUYEN KHOA DIEU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000424981.270520.073003.Ms 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy FT20148981005685
5/27/2020200,000422590.270520.071447.Ung ho MS 2020.124 be PHAN DUY KHANH FT20148859437700
5/27/2020200,000749588.270520.070934.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK Ung ho MS 2020 124 be Phan Khanh Duy
5/27/2020200,000MBVCB419093393.ung ho ma so 2020.124 ( ung ho be Phan Khanh Duy) .CT tu 0011000479106 DAO THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020200,000931188.270520.063540.IBFT ung ho be Phan Khanh Duy.Hau Giang
5/27/2020200,000415986.270520.060626.Ung ho chau Duy FT20148395209019
5/27/2020200,000IBVCB.2705200907593003.HUYNH VAN TUAN.Ung ho be Phan Khanh Duy - MS 2020.124
5/27/2020200,000MBVCB419066286.MS2020.123 (hai be Minh Khoi, Minh Anh).CT tu 0071003707764 LY LE LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020250,000MBVCB.419051604.2 anh em benh ung thu .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/27/2020300,000624504.270520.222623.ung ho MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy
5/27/2020300,000IBVCB.2705200229701002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh
5/27/2020300,000IBVCB.2705200362069001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
5/27/2020300,000MBVCB419649882.ung ho ms 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020300,000MBVCB419598648.Ma so 2020.116 ( ung ho me con Hoai An).CT tu 0281000404942 NGUYEN THI PHU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020300,000457726.270520.163920.MS2020.124 UNG HO BE PHAN KHANH DUY
5/27/2020300,000437940.270520.161503.MS2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy
5/27/2020300,000IBVCB.2705200195243001.HA THI HOA.Giup MS 2020.123 - giup 2 be Minh Khoi va Minh Anh
5/27/2020300,000027393.270520.140405.ung ho MS 2020122 Anh Ha Van Phuong
5/27/2020300,000IBVCB.2705200786275001.be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
5/27/2020300,000VCBPAY419273392.MS2020.124 (ung ho be Phan Khanh Duy).LE THIEN LOC CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
5/27/2020300,000240527.270520.103420.ung ho be phan khanh duy; ms 2020124
5/27/2020300,000606072.270520.101027.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN LY THI HOAI PHUONG chuyen khoan ung ho be Phan Khanh Duy MS 2020 1
5/27/2020300,000IBVCB.2705200861689002.NGUYEN VIET LAM.Ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
5/27/2020300,000IBPS/SE:01310012.DD:270520.SH:10004997.BO:PHAN HOANG.UNG HO MS 2020.124
5/27/2020300,000Sender:01310001.DD:270520.SHGD:10005686.BO:DANG QUOC KIM.MS 2020.124
5/27/2020300,000123397.270520.091158.MS 2020 124
5/27/2020300,000453410.270520.085744.MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy FT20148947346705
5/27/2020300,000IBPS/SE:01307001.DD:270520.SH:10000629.BO:NGUYEN THANH VAN.IBUNG HO MS 2020.124 ( UNG HO BE PHAN KHANH DUY )
5/27/2020300,000148992.270520.084417.ung ho ms 2020.124
5/27/2020300,000184257.270520.084035.UNG HO MS 2020124 ( ung ho be PHAN KHANH DUY)
5/27/2020300,000Sender:79202002.DD:270520.SHGD:10000348.BO:HOANG NGUYEN KHOA.995220052750940 UNG HO MS 2020.124
5/27/2020300,000222059.270520.081943.MS 2020 124 ung ho be PHAN KHANH DUY
5/27/2020300,000594492.270520.081053.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN TAN NGOC chuyen khoan MS 2020 124 ung ho be Phan Khanh Duy
5/27/2020300,000IBVCB.2705200517039001.HO THI KIM LOAN.Ung ho MS 2020.124 Ung ho be Phan Khanh Duy
5/27/2020300,000MBVCB419094566.ung ho MS 2020.124 (ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020300,000418796.270520.064352.MS 2020.124 FT20148450047640
5/27/2020400,000MBVCB419494854.ung ho cho be PHAN KHANH DUY MS 2020.124.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020400,000MBVCB419099822.Be Bach va Bao: ung ho MS2020.123(hai be Minh Khoi, Minh Anh).CT tu 0071005126201 NGO HOANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020400,000IBVCB.2705200316585001.Be Ha My, Ha Nguyen Ung ho be PHAN KHANH DUY MS 2020.124 Ung ho be PHAN KHANH DUY MS 2020.124
5/27/2020500,000MBVCB419773572.ung ho MS 2020.124 (ung ho be Phan Khanh Duy) ap 4 xa Vi tan, Vi Thanh, Hau giang.CT tu 0021001154950 NGUYEN THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020500,000MBVCB419552517.MS 2020.124 (ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0071002392798 PHAM THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020500,000MBVCB.419436940.ung ho ms 2020.123 (Minh Khoi Minh Anh).CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/27/2020500,000MBVCB.419432347.ung ho ms 2020.124 (Phan Khanh Duy).CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/27/2020500,000306690.270520.122719.MS 2020.124 Phan Khanh Duy
5/27/2020500,000104078.270520.122519.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/27/2020500,000MBVCB419261170.ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020500,000221931.270520.102646.Ung ho chau Phan Khanh Duy MS 2020124
5/27/2020500,000MBVCB419217745.MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy) .CT tu 0071000933916 TRAN TRI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020500,000704311.270520.095342.Ung ho MS 2020.124 (Be Phan Khanh Duy)
5/27/2020500,000421771.270520.092625.Cuong ung ho MS2020123
5/27/2020500,000Sender:01310012.DD:270520.SHGD:10006072.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.124 BE PHANKHANH DUY
5/27/2020500,000MBVCB419166287.MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0111000806225 HUYNH THI XUAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/2020500,000454082.270520.085911.Ung ho be Phan Khanh Duy MS 2020.124 FT20148450451711
5/27/2020500,000861315.270520.084659.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 124 Ung ho be Phan Khanh Duy Cau mong phep nhiem mau den voi con
5/27/2020500,000UNG HO MS 2020.122 ANH HA VANPHUONG // PHAM THI PHUONG NT
5/27/2020500,000316918.270520.081807.UNG HO MS 2020124 PHAN KHANH DUY-270520-08:18:03 316918
5/27/2020500,000Sender:79307006.DD:270520.SHGD:10001185.BO:TON NU THI MY VAN.UNG HO GIA DINH EM HUE MS 2020.111
5/27/2020500,000Sender:79307006.DD:270520.SHGD:10001160.BO:TON NU THI MY VAN.UNG HO CHA CON ANH LONG MS2020.104
5/27/2020500,000IBVCB.2705200327299002.HO THI CUC.ho tro chau phan khanh duy
5/27/2020500,000025703.270520.064727.Gui be phan khanh duy
5/27/20201,000,000MBVCB419298483.ung ho MS 2020.124 ung ho be phan khanh duy.CT tu 0281000591785 PHAM THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/20201,000,000251829.270520.110851.ung ho MS 2020.121 BUI THI CHINH
5/27/20201,000,000MBVCB419173005.ung ho chau khanh duy.CT tu 0141000107311 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/20201,000,000MBVCB419148728.ung ho chau Phan Khanh Duy ung thu.CT tu 0021000869280 BUI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/20201,000,000IBVCB.2705200979853002.NGUYEN THANH NGOC TUYEN.Minh Thanh Uh be Khanh Duy, MS 2020,124
5/27/20201,000,000IBVCB.2705200096469002.NGO THI NGA.ung ho MS 2020.124- ung ho be phan khanh duy
5/27/20201,000,000438029.270520.082130.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-124 ung ho be Phan Khanh Duy FT20148667089735
5/27/20201,000,000427621.270520.074321.Ung ho MS 2020.124 be PHAN KHANH DUY FT20148011423944
5/27/20201,000,000MBVCB419072568.Ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh).CT tu 0071000698002 DOAN LE NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/27/20202,000,000Sender:79305001.DD:270520.SHGD:10003123.BO:HUYNH NGOC THANH THUY.HUYNH NGOC THANH THUY UNGHO MS 2020 118 GD ANH HUNG CHI VAN
5/27/20203,000,000562134.270520.072635.Ung ho be Phan Khanh Duy MS 2020.124
5/27/20205,000,000900495.270520.150138.LE TRI NHAN LE TRI TAM MS 2020123 MINH KHOI MINH ANH
5/27/20205,000,000900200.270520.145939.LE TRI NHAN LE TRI TAM UNG HO MS 2020124 PHAN KHANH DUY
5/27/20205,000,000142093.270520.083340.Chuyen tien ung ho MS 2020.124 be phan khanh duy
5/28/202020,000581352.280520.054057.ung ho ms 2020.125 me con chi Tuoi
5/28/202030,000MBVCB419964492.ung ho MS 2020.125 (ME CON CHI TUOI).CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/202050,000IBVCB.2805200691609001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/28/202050,000207028.280520.135740.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020125 me con chi Tuoi
5/28/2020100,000967864.280520.191628.CASHOUT247 0939488933 5762535261 100000
5/28/2020100,000MBVCB420511008.MS 2020.119 gia dinh chi van.CT tu 0351001075619 NGUYEN QUANG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020100,000MBVCB420323055.ung ho ms 2020.123.CT tu 0851000041674 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020100,000MBVCB420316163.ung ho MS 2020.124.CT tu 0851000041674 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020100,000156877.280520.144135.Ung ho MS 2020 125 me con chi Tuoi
5/28/2020100,000MBVCB.420283997.ms 2020.117 be Chi Thuc.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/28/2020100,000MBVCB.420282668.ms 2020.124 be Khanh Duy.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/28/2020100,000MBVCB.420282070.ms 2020.125 me con chi Tuoi.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/28/2020100,000116948.280520.095146.ung ho Ma So 2020 124 be Phan Khanh Duy
5/28/2020100,000116741.280520.095030.ung ho Ma So 2020 125 me con ch Tuoi
5/28/2020100,000IBVCB.2805200597253001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/28/2020100,000650258.280520.055139.MS 2020.124 ung ho be Phan Duy Khanh
5/28/2020100,000MBVCB419915620.ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi).CT tu 0011001721980 TRAN TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020150,000056244.280520.141540.IBFT ung ho MS 2020.124
5/28/2020200,000236104.280520.192126.Ung ho ms 2020.125 FT20149496440870
5/28/2020200,000983235.280520.155722.MS 2020.125 me con chi Tuoi
5/28/2020200,000712367.280520.145040.ung ho MS 2020.125(Me con Chi Tuoi)
5/28/2020200,000982731.280520.141520.ung ho ms 2020.125 (ung ho me con chi tuoi)
5/28/2020200,000MBVCB.420281130.ms 2020.123 hai be Minh Anh Minh Khoi.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/28/2020200,000422689.280520.105454.UNG HO MS2020.125 (ME CON CHI TUOI)-280520-10:54:54 422689
5/28/2020200,000Sender:01310012.DD:280520.SHGD:10007516.BO:TRAN KHAC BINH.MS 2020125
5/28/2020200,000217811.280520.103342.Xin giup c Tuoi MS 2020 125
5/28/2020200,000481069.280520.101634.NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 2020125
5/28/2020200,000166191.280520.095756.ung ho MS 2020.122 (anh Ha Van Phuong)
5/28/2020200,000166024.280520.095616.ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/28/2020200,000840918.280520.095250.Ho tro MS 2020.125 ( me con chi Tuoi)
5/28/2020200,000169129.280520.095140.Ung ho ma so 2020 125 me con chi Tuoi doi 18 thon Van xa Hop Thanh huyen My Duc Ha Noi
5/28/2020200,000852708.280520.095112.Uh be Phan Khanh Duy FT20149599215092
5/28/2020200,000754224.280520.094328.ung ho MS 2020.124 Phan Khanh Duy
5/28/2020200,000MBVCB420025976.MS 2020.104 (ung ho cha con anh long).CT tu 0091000650530 NGUYEN THI MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020200,000Sender:79310001.DD:280520.SHGD:10004242.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS2020.125 ME CON CHI TUOI
5/28/2020200,000Sender:01310012.DD:280520.SHGD:10003442.BO:TRAN THI HUONG TRA.UNG HO MS 2020.124 BE PHANKHANH DUY
5/28/2020200,000714236.280520.084917.ung ho MS 2020.125 chi Tuoi
5/28/2020200,000VCBPAY419980038.MS 2020.125(me con chi Tuoi).PHAM NGOC HA CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
5/28/2020200,000920750.280520.075916.ung ho ms 2020 123 hai be minh khoi va minh anh
5/28/2020200,000663954.280520.071200.Chuyen tien ung ho ms 2020.124 be phan khanh duy
5/28/2020200,000MBVCB.419932997.MS 2020.125 me con chi Tuoi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/28/2020200,000627080.280520.064307.5755936521 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020124 ung ho be PHAN KHANH DUY
5/28/2020200,000IBVCB.2805200349769002.NGUYEN THI LE THUY.Ung ho MS 2020.125 me con chi Tuoi
5/28/2020250,000063693.280520.140315.MS 2020-125 me con chi Tuoi FT20149632216216
5/28/2020250,000IBVCB.2805200356843001.HUA PHUONG DIEM.ung ho MS 2020.120 ( Be Dao Thi Thanh Ha)
5/28/2020300,000304803.280520.223423.Ung ho MS2020 123 FT20150493064108
5/28/2020300,000172014.280520.215031.Chuyen tien ung ho ms 2020.125 me con chi tuoi
5/28/2020300,000MBVCB420558947.MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0011004053692 HOANG HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020300,000111038.280520.181202.Ung HO MS 2020.124 (UNg HO BE PHan KHanh DUY)
5/28/2020300,000110802.280520.180850.Ung HO MA SO 2020.125 (ME CON CHi TUOI)
5/28/2020300,000MBVCB.420340784.MS 2020.124.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/28/2020300,000896912.280520.150752.ung ho be phan khanh duy( MS 2020.124)
5/28/2020300,000MBVCB420174853.ung ho me con chi tuoi , ms 2020125.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020300,000IBVCB.2805200170437002.TRAN HUYEN TRANG.ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/28/2020300,000934239.280520.111800.NGUYEN THI THUC MS 2020117
5/28/2020300,000193242.280520.095320.Vietcombank 0011002643148 CAO THI QUYEN ung ho MS 2020 125
5/28/2020300,000921006.280520.091313.ung ho ms 2020.125 FT20149020065097
5/28/2020300,000829855.280520.084830.Vietcombank 0011002643148 ung ho me con chi Tuoi MS 2020 125
5/28/2020300,000Sender:01310012.DD:280520.SHGD:10000241.BO:HA PHUONG LE.UNG HO MS 2020.124 CHUC KHANH DUYMAU KHOE
5/28/2020400,000MBVCB420631131.MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy.CT tu 0071002272236 NGO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020400,000595553.280520.103550.MoMoT0903304699T5757874393T970436Tung ho me con Chi Tuoi MS 2020125
5/28/2020500,000MBVCB420682852.MS 2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh).CT tu 0011004053692 HOANG HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020500,000106428.280520.211427.MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
5/28/2020500,000555607.280520.203304.UNG HO MS 2020.104 - UNG HO CHA CON ANH LONG
5/28/2020500,000MBVCB420149998.ung ho MS 2020.125 (ung ho Me Con Chi Tuoi).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020500,000IBVCB.2805200140487001.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/28/2020500,000Sender:01202001.DD:280520.SHGD:10002749.BO:PHAM DANG KHOA.PHAM DANG KHOA UNG HO MS 2020.124 UNG HO BE PHAM KHANH DUY
5/28/2020500,000IBVCB.2805200597971001.HA NGOC MINH.Ung ho MS 2020.122(Anh Ha Van Phuong)
5/28/2020500,000IBVCB.2805200634437001.LE THUY VAN.MS 2020.111 - ung ho gia dinh em Hue
5/28/2020500,000718820.280520.085538.Chuyen tien ung ho ma so 2020.125 me con chi tuoi
5/28/2020500,000DAO THIEU DI UNG HO MS 2020.124 UNG HO BE PHAN KHANHDUY
5/28/2020500,000669569.280520.082745.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 125 me con chi Tuoi
5/28/2020500,000Sender:79303008.DD:280520.SHGD:10000422.BO:LAM XUAN HAO.MS 2020.104 UNG HO CHA CON ANH LONG
5/28/2020500,000099214.280520.072345.MS 2020 125 me con chi Tuoi
5/28/2020500,000MBVCB419932861.MS 2020.125 ( me con chi Tuoi ) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020500,000689577.280520.063640.Vietcombank 0011002643148 DAO THI NET chuyen khoan ung ho MS 2020125 me con chi Tuoi
5/28/2020500,000MBVCB419923562.ung ho MS 2020.123.CT tu 0291000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/2020500,000253459.280520.063006.MS2020.125 me con chi NGUYEN THI TUOI
5/28/20201,000,000MBVCB420609711.ung ho MS 2020.124 ( ung ho be Phan Khanh Duy).CT tu 0071001951986 NGUYEN TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/20201,000,000Sender:01604003.DD:280520.SHGD:10006780.BO:NGUYEN THI THANH XUAN.MS 2020.124 UNG HO BE DUYCHARGEDETAILS OUR
5/28/20201,000,000IBVCB.2805201012903001.NGO QUANG NGOC.Ms2020.123
5/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.116(ME CON HOAI AN)
5/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.118 (GIA DINH ANH HUNG ,CHI LAM)
5/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.114 (GIA DINH ANH HAI)
5/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020 .122 (ANH HA VAN PHUONG )
5/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.123(HAI BE MINH KHOI MINH ANH)
5/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.124(UNG HO BE PHAN KHANH DUY)
5/28/20201,000,000419368.280520.102740.UNG HO MS 2020.125 ( ME CON CHI TUOI)-280520-10:27:39 419368
5/28/20201,000,000Sender:79310001.DD:280520.SHGD:10003014.BO:HOANG THI THANH THUY.UNG HO MA SO 2020.123 HAIBE MINH KHOI MINH ANH
5/28/20201,000,000MBVCB419920519.ung ho MS 2020.124 (be Phan Khanh Duy).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/20201,062,311//Ref:TFMI216486020527{//}VAL:200527EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2005278783 /Pmnt:MS 2020.114(GIA DINH ANH HAI) /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN
5/28/20202,000,000IBVCB.2805200776269001.VU HONG BIEN.Ung ho me con chi Tuoi MS 2020.125
5/28/20202,000,000MBVCB420057261.ung ho MS. 2020.125 (me con chi Tuoi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/20202,000,000MBVCB420053299.ung ho MS 2020.119 (Gia dinh chi Van).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/20202,000,000MBVCB420049632.ung ho MS 2020.118 (gia dinh anh Hung, chi Lan.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/28/20202,000,000073422.280520.073422.Ung ho MS 2020.125 me con chi Tuoi
5/28/20205,000,000156671.280520.163956.Gui hoan canh 2020 124 FT20149740824660
5/28/20205,000,000750812.280520.093902.Ung ho MS 2020.124 Ung ho be Phan Khanh Duy
5/28/202010,000,000952758.280520.203009.Ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/29/202020,000232716.290520.074304.ung ho Ms 2020.126 le dai phuc
5/29/202045,000IBVCB.2905200558575001.DANG VAN KHA.Ung ho ma so 2020.126 chau hoang le dai phuc
5/29/202050,000796995.290520.224138.Ung ho MS 2020.126 ,be Hoang Le Dai Phuc FT20151492968001
5/29/202050,000235489.290520.221821.ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/202050,000MBVCB.421615204.MS 2020.126 (be Le Hoang Dai Phuc).CT tu 1013279011 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/202050,000761319.290520.205630.MS 2020.126 FT20151496800808
5/29/202050,000758376.290520.205458.Ung ho MS 2020.126, be Hoang Le Dai Phuc, huyen Tinh Gia, Thanh Hoa
5/29/202050,000IBVCB.2905200065941004.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/202050,000360118.290520.180757.ung ho ms 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/202050,000642119.290520.165131.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150140870700
5/29/202050,000MBVCB421339656.ung ho be hoang le dai phuc.CT tu 0161001699734 DANG THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/202050,000597058.290520.152042.Tran Van Hau ung ho ma so 2020.123
5/29/202050,000596941.290520.151908.Ung ho ma so 2020.126
5/29/202050,000524181.290520.150719.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/202050,000284170.290520.145107.MS2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/202050,000290437.290520.143946.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 126 Mong be binh an
5/29/202050,000MBVCB421152476.ung ho be hoang le dai phuc,ms 2020126.CT tu 0011004381677 TA VIET TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/202050,000420480.290520.140555.ung ho MS 2020 126 be hoang dai phuc
5/29/202050,000470903.290520.135537.Ung ho chau Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126
5/29/202050,000523254.290520.135158.Ung ho MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc FT20150021008603
5/29/202050,000IBVCB.2905200659105001.NGO DOAN KHANH VINH.Ung ho Ms 2020.126 be Dai Phuc
5/29/202050,000Sender:01310005.DD:290520.SHGD:10014596.BO:LE VAN TAM.UNG HO MS 2020126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/202050,000499260.290520.125801.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150668011301
5/29/202050,000MBVCB420997640. ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)?Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET.CT tu 0311000697681 HOANG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/202050,000431905.290520.104852.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150363701273
5/29/202050,000175785.290520.095457.MS 2020 126
5/29/202050,000IBVCB.2905200641377001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/202050,000681344.290520.065517.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020 126
5/29/202050,000018785.290520.062057.Ung ho MS 2020 126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/202050,000199918.290520.005016.Ung ho 2 be Minh Anh, Minh Khoi MS 2020.123
5/29/202050,000199662.290520.004506.Ung ho me con chi tuoi MS 2020.125
5/29/202080,000365004.290520.182511.MS 2020.126
5/29/2020100,000951771.280520.225801.Ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/29/2020100,000361586.290520.224322.MS 2020 126 hoang le dai phuc
5/29/2020100,000797372.290520.224028.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB421637848.ung ho MS 2020.126.CT tu 0301000297020 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000618131.290520.223839.Ung ho MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc) - mong con se vuot qua noi dau va ban linh truoc song gio
5/29/2020100,000796585.290520.223710.ung ho MS 2020.126
5/29/2020100,000954217.290520.223545.Ung ho ms 2020 126 be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000795010.290520.223411.ung ho MS 2020.126 be Dai Phuc FT20151824003904
5/29/2020100,000953525.290520.223354.MS 2020126 ung ho be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000793642.290520.222847.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20151747049120
5/29/2020100,000793927.290520.222640.MS 2020.126
5/29/2020100,000360322.290520.222550.Ung ho MS 2020 126 chuc be Dai Phuc lon len that khoe manh
5/29/2020100,000792505.290520.222432.Ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc FT20151594716020
5/29/2020100,000948520.290520.222119.MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000789728.290520.221523.Giup ba noi be Phuc mua sua FT20151197478041
5/29/2020100,000235126.290520.221345.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2020.126
5/29/2020100,000MBVCB421625038.ung ho MS 2020.124 ( UNG HO BE PHAN KHANH DUY).CT tu 0951004182171 PHAN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000405467.290520.220048.ung ho MS 2020.126 be Hoang le dai phuc
5/29/2020100,000MBVCB421580172.Co Hau Ha noi ung ho MS 2020.126.CT tu 0491000081779 NGUYEN THI THUY THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000749893.290520.203810.ung ho ms2020.126 be Hoang LE Dai PHuc
5/29/2020100,000217282.290520.193437.ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000065747.290520.190731.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB421485504.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0041000246506 DO DAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000IBVCB.2905200298873002.BUI YEN BINH.Ung ho ms2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000565417.290520.183034.UNG HO MS 2020.126-290520-18:30:15 565417
5/29/2020100,000695422.290520.182726.Ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc FT20150990054855
5/29/2020100,000688555.290520.181301.ung ho MS 2020.126, be Phuc FT20150746100574
5/29/2020100,000683525.290520.180243.Ung ho ma so 2020 125 FT20150013531097
5/29/2020100,000683149.290520.180140.Ung ho ma so 2020 126 FT20150695028458
5/29/2020100,000165519.290520.171215.MS 2020.126 Ung ho hai ba chau be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000533642.290520.165941.PN ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB421358615.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0181002869893 TRAN THANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000MBVCB421348777.Ung ho MS 2020.126.CT tu 0451000209205 TRAN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000MBVCB421344688.ung ho MS 2020.126.CT tu 0781000474901 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000607313.290520.164016.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000606068.290520.163849.Ms. 2020.126, ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB421325296.ung ho MS 2020.126 ( be HOANG LE DAI PHUC).CT tu 0161001734042 DANG THI CAM NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000598284.290520.162936.ung ho MS 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB421320346.ung ho ms 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0161001717334 TRINH HONG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000607385.290520.162116.ung ho gdinh chi thuy bi bong do chay may dieu hoa
5/29/2020100,000621487.290520.162057.MS 2020.126 FT20150040098003
5/29/2020100,000478959.290520.162021.MS2020.126(be Hoang le dai phuc
5/29/2020100,000296269.290520.153603.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG DAO chuyen khoan ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000297900.290520.152449.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000MBVCB421224402.MS 2020.126 (Be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071000811404 LY MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000271229.290520.152312.ung ho MS 2020.126(Be.Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000271026.290520.152217.MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000778630.290520.151517.MS 2020.123 (HAI BE MINH KHOI MINH ANH) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/29/2020100,000Sender:01310012.DD:290520.SHGD:10020900.BO:TRAN THI BICH.UNG HO MA 2020.126
5/29/2020100,000571983.290520.150857.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150705002715
5/29/2020100,000777992.290520.144452.MS 2020.116 (Me con Hoai An) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/29/2020100,000535807.290520.143805.MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC )-290520-14:38:06 535807
5/29/2020100,000IBVCB.2905200523115001.PHAN THI THUY.MS 2020.126
5/29/2020100,000593061.290520.142454.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000Sender:01202001.DD:290520.SHGD:10004850.BO:TRAN VAN PHONG.995220052956798 CHUYEN TIEN UNG HO 2020.126 BE LE HOANG DAI PHUC
5/29/2020100,000678316.290520.140454.MoMoT01637180986T5769792072T970436Tung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000529875.290520.140404.Ung ho MS 2020126 Le Hoang Dai Phuc FT20150291094214
5/29/2020100,000528636.290520.140139.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150491253390
5/29/2020100,000523303.290520.135204.Ung ho MS 2020.126 FT20150600014877
5/29/2020100,000401622.290520.134745.giup hai be bi phong bom xang
5/29/2020100,000398583.290520.134434.giup be hoang le dai phuc bi mat cha me va anh
5/29/2020100,000Sender:79310001.DD:290520.SHGD:10013764.BO:VUONG THI NGOC THANH.MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000Sender:79202002.DD:290520.SHGD:10003918.BO:NGUYEN DUC HUNG.995220052995022 .UNG HO MS 2020.126 CHAU HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000460481.290520.133811.ms2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000784944.290520.012941.UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000036974.290520.132633.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 chau Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000384376.290520.132819.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000249673.290520.132827.Le Thi Anh Tuyet chuyen tien ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000378098.290520.132119.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020 126 ung ho chau hoang le dai phuc
5/29/2020100,000508338.290520.132010.MS 2020.126 FT20150868885766
5/29/2020100,000Sender:01310005.DD:290520.SHGD:10014789.BO:QUACH THI NHAN AI.MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000IBVCB.2905200448105001.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) Thon 4, xa Hai An, huyen Tinh Gia, Thanh Hoa MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000MBVCB421093635.MS 2020.126.CT tu 0331000426925 VO HOANG TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000444691.290520.130426.ung ho ms 2020.126
5/29/2020100,000269025.290520.130055.Ung ho ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000054327.290520.125537.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000158133.290520.125348.ung ho ma so MS 2020.126( be hoang le dai phuc)
5/29/2020100,000IBVCB.2905200532513001.NGUYEN DUY KHANH.Nguyen duy Khanh - Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000IBVCB.2905200962657001.PHAN NGOC SON.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000MBVCB421066711.UNG HO MS 2020126.CT tu 0351000770738 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000564279.290520.121716.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB421058528.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0611001894960 LE THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000373654.290520.121537.Vietcombank 0011002643148 TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so 2020126 be Le Hoang Dai Ph
5/29/2020100,000373235.290520.121021.Vietcombank 0011002643148 MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB421047656.ung ho ms 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0561000583003 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000MBVCB421039952.MS 2020.126.CT tu 0351000779096 NGUYEN VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000IBVCB.2905200394755002.Giang Ngoc Diep Hcm Ung ho MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000300179.290520.114103.Ung ho MS 2020 126
5/29/2020100,000IBVCB.2905200779545002.TRAN DUC QUYNH.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000028815.290520.112750.Vietcombank 0011002643148 DANG HUONG GIANG traners MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000450967.290520.111953.MS 2020.126 FT20150631706835
5/29/2020100,000MBVCB421000362.ung ho Phuc MS 2020.126 .CT tu 0691000238888 HOANG VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000512594.290520.110228.UNG HO MS2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC-290520-11:02:10 512594
5/29/2020100,000082148.290520.105722.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000432280.290520.104912.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150099046256
5/29/2020100,000IBVCB.2905200002903001.DANG THE HUNG.ung ho MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000MBVCB420957177.ms 2020.126.CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000IBVCB.2905200051151002.HUYNH THI KIM MY.UNG HO MS 2020.126
5/29/2020100,000352486.290520.103356.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000362130.290520.102450.Vietcombank 0011002643148 BUI THANH PHUONG chuyen khoan
5/29/2020100,000246328.290520.102758.Ung ho ms 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000418808.290520.102700.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150651708720
5/29/2020100,000410687.290520.101353.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150098911778
5/29/2020100,000MBVCB420926571.MS 2020.126.CT tu 0031000120757 VU VIET DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000MBVCB420917174.ung ho MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc).CT tu 0011000722578 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000Sender:79310001.DD:290520.SHGD:10006832.BO:HOANG DUY NGOC HAN.MS 2020.126 BE HOANG LE DAIPHUC
5/29/2020100,000MBVCB420895204.ung ho MS 2020.126 (be hoang le dai phuc).CT tu 1012714668 NGUYEN VAN SY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000IBVCB.2905200557717002.NGUYEN HONG PHONG.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000210678.290520.092848.Hoang Dinh Thanh chuyen tien ung ho chau dai phuc
5/29/2020100,000MBVCB420879683.ung hon MS2020.126 (be Le Hoang Dai Phuc).CT tu 0201000629575 LAI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000IBVCB.2905200539181001.NGUYEN THUY LINH.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000IBVCB.2905200542365001.NGUYEN VAN TIN.Ung ho Ms 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000IBVCB.2905200026077003.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang Uh Ms 2020.122.Gd Anh Phuong_T Hoa.
5/29/2020100,000123979.290520.091039.MS 2020 126
5/29/2020100,000MBVCB420856360.ms 2020.126.CT tu 0011004438944 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000282577.290520.090432.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000497326.290520.085518.MS 2020.126 (HOANG LE DAI PHUC)-290520-08:55:00 497326
5/29/2020100,000274176.290520.085439.UNG HO MS 2020.126 HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000Sender:79202002.DD:290520.SHGD:10000693.BO:NGO DUY HANH.995220052951599 UNG HO MS2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000268748.290520.084517.PV Khuong ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000160655.290520.084057.ung ho ms 2020.126 ( be Le Hoang Dai Phuc)
5/29/2020100,000088719.290520.083825.Ung ho be trai 5t hoang le dai phuc
5/29/2020100,000051077.290520.083435.Ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000227365.290520.083246.Ung ho MS 2020126 be HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000MBVCB.420821258.MS 2020.126.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020100,000081188.290520.083047.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020100,000MBVCB420816762.ung ho MS 2020.126.CT tu 0021001005571 BUI THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000IBVCB.2905200514457002.NGUYEN THI HONG ANH.Ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000155197.290520.082029.MS 2020.126
5/29/2020100,000MBVCB420805352.ung ho MS 2020.126.CT tu 0021001311631 DINH THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000351250.290520.081155.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150069807430
5/29/2020100,000MBVCB.420795111.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0011003741113 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020100,000MBVCB420793240.ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021001217179 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000IBVCB.2905200103733001.Hieu Hung Yen MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020100,000740369.290520.072500.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020126 be HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020100,000294628.290520.071543.Nguyen Thi Nguyetg chuyen tien ung ho bes hoang le dai phuc
5/29/2020100,000739521.290520.070139.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI LE chuyen khoan MS 2020 126 ung ho be
5/29/2020100,000216932.290520.065046.MS 2020126 be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000MBVCB.420759328.MS 2020.126.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020100,000MBVCB420753638.ung bo be Hoang le Dai Phuc. Ms 2020.126.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020100,000015245.290520.055806.Ung ho be hoang le dai phuc
5/29/2020100,000140862.290520.055753.Ms 2020.125
5/29/2020100,000200996.290520.011607.Ung ho chau Hoang Hoai An MS 2020.116
5/29/2020110,000IBVCB.2905200703709002.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang Uh Ms 2020.125 ; 2020.126.
5/29/2020150,000945034.290520.221304.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc Co chut qua nho tang con
5/29/2020150,000327074.290520.163445.ung ho MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020150,000303180.290520.161624.ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020150,000143649.290520.134345.IBFT Ms2020.126 ung ho be hoangledaiphuc
5/29/2020150,000436975.290520.124543.MS 2020.126. cho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020150,000092289.290520.114518.MS.2020.126 Le Hoang Bao Phuc
5/29/2020150,000Sender:48304001.DD:290520.SHGD:10001404.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2020.125 (ME CON CHITUOI) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
5/29/2020200,000797249.290520.224306.Ms 2020.126 FT20151141080201
5/29/2020200,000797902.290520.224242.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000796663.290520.224036.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151445726247
5/29/2020200,000796903.290520.223827.Chuyen tien ung ho ma so 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020200,000361046.290520.223549.Ung ho MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000796114.290520.223525.Ung Ho Ms2020 126 be hoang le dai phuc
5/29/2020200,000076124.290520.222919.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THUY DUONG mong con khoe manh Thuong con
5/29/2020200,000794955.290520.223336.Ung ho ms 2020.126 FT20151950090770
5/29/2020200,000MBVCB421635198.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0011004362203 CU THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421634897.MS 202.126.CT tu 0011004165808 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000109259.290520.223223.CASHOUT247 0938486722 5775251127 200000
5/29/2020200,000795274.290520.223159.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000793118.290520.222655.Ung ho MS2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20151950062210
5/29/2020200,000493563.290520.222633.ms 2020.126( hoang le dai phuc)
5/29/2020200,000MBVCB421631551.ms 2020.126.CT tu 0721000567465 VO HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000265615.290520.221926.Ungho ms.2020.126
5/29/2020200,000MBVCB421623010.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0951004182171 PHAN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB.421621764.ms 2020.126 Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0181002250572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020200,000772582.290520.212536.MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421584913.Ung ho MS 2020.Q126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071000648116 TRUONG TRAN HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421572099.ung ho ms 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0181003591923 NGUYEN THI MY DA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421558862.ung ho MS 2020.126 .CT tu 0491000081779 NGUYEN THI THUY THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421554139.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 1021000019883 VU THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421547539.Gia dinh be Dong Bao Khanh va be Dong Bao Nhi ung ho MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc),qua tk bao VIETNAMNET.CT tu 0381000356189 NGUYEN THI MY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000733644.290520.200558.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000740569.290520.200517.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151800324981
5/29/2020200,000720975.290520.191915.Ung ho MS 2020.126 HOANG LE DAI PHUC FT20150096361893
5/29/2020200,000IBVCB.2905200498373001.NGUYEN QUOC BAO.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000565021.290520.182538.UNG HO MS2020.126-290520-18:24:05 565021
5/29/2020200,000564249.290520.181552.UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC-290520-18:15:52 564249
5/29/2020200,000686269.290520.180825.Ung ho MS 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc FT20150021859318
5/29/2020200,000563281.290520.180406.MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-18:03:47 563281
5/29/2020200,000IBVCB.2905200296011001.HA NGUYEN NHAT MINH.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000188338.290520.173306.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000637189.290520.171721.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421379392.MS 2020.126 Be Hoang le dai Phuc.CT tu 0011002109866 BUI THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421378964.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0181003515958 QUACH THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000652724.290520.170721.Ung ho MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc FT20150524398560
5/29/2020200,000626973.290520.170356.ung ho ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000401510.290520.165903.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Hoang Le Dai Phuc ms 2020126
5/29/2020200,000IBVCB.2905200506585002.Ba Hoang Thi Kheo Ba Hoang Thi Kheo, thon 4, xa Hai An, huyen Tinh MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000MBVCB421360101.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0181003250517 TRAN DUC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421358197.ung ho MS 2020.126 ( Be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0101001164548 PHAN DINH SY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421356411.MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0171003452455 HO THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000604196.290520.165441.Be Le Hoang Phuc
5/29/2020200,000290501.290520.164824.Ung ho MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020200,000002766.290520.164823.Ung ho MS 2020.126 ( Hoang le dai phuc)
5/29/2020200,000603666.290520.164718.Ung ho ms 2020.126
5/29/2020200,000643227.290520.164549.Ung ho MS 2020 126 be HOANG LE DUC PHUC
5/29/2020200,000608362.290520.164125.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000398309.290520.162815.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2020 126
5/29/2020200,000625427.290520.162627.Be hoang le dai phuc ma 2020126 FT20150745804141
5/29/2020200,000MBVCB421312213.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0351000799064 LE HUU TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000284023.290520.161957.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000IBVCB.2905200577513002.HA DUC MINH.MinhhdSSHPC ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
5/29/2020200,000582824.290520.155531.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 126 chau Phuc
5/29/2020200,000561703.290520.154925.ung ho MS 2020.126. be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020200,000274153.290520.153645.ung ho ms 2020.126 ( be Hoang le dai Phuc )
5/29/2020200,000IBVCB.2905200807823001.Nguyen Khac Nha ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000055332.290520.152943.CASHOUT247 0948398039 5770640745 200000
5/29/2020200,000686520.290520.152814.MoMoT0948398039T5770638993T970436Tms 2020162
5/29/2020200,000506528.290520.151340.VIETTEL 400300 LIENNH 200529 200529697267026 400201 behoangledaiphuc
5/29/2020200,000104334.290520.151000.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421194355.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ) .CT tu 0021000315252 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421177508.VietNamNet:?Ghi ro ung ho?MS 2020.12?(Ung ho be Phan Khanh Duy.CT tu 0071000898976 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421176218.MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc) .CT tu 0901000042211 PHAM THI HUYEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000278070.290520.143438.MS 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020200,000MBVCB421165685.UNG HO MS 2020.126 BE LE HOANG DAI PHUC.CT tu 0431000190733 NGUYEN THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000496057.290520.143136.ung ho ma so 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020200,000MBVCB421162980.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000501117.290520.142957.CK-MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421161402.MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 1013298746 TRUONG QUANG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000002004.290520.142527.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000488978.290520.142159.Ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421151079.ung ho MS 2020.126?(be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0491001880426 NGUYEN BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000Sender:01202001.DD:290520.SHGD:10004518.BO:NGUYEN PHAM PHUC TRAN.995220052934290 UNG HOMS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020200,000287604.290520.140927.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 126 be Hoang le Dai Phuc
5/29/2020200,000380528.290520.135358.Vietcombank 0011002643148 HOANG THI DUYEN chuyen khoan ung ho be Hoang Le Dai Phuc ms 2020 126
5/29/2020200,000MBVCB421131543.ung ho ms 2020.126.CT tu 0491000413436 VU TUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421129151.2020-126. be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0541000308885 VU THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000477733.290520.134656.ung ho be Le Hoang Dai Phuc, MS 2020.16
5/29/2020200,000IBVCB.2905200327667001.giau ten giau ten Ung ho MS 2020.112 (Ung ho be Do Bao Thy)
5/29/2020200,000Sender:79310001.DD:290520.SHGD:10013851.BO:NGUYEN CONG BINH.MS 2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020200,000394692.290520.134023.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421113539.ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc.CT tu 0251001039060 NGUYEN DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000001552.290520.133330.MS2020.126(be hoang le dai phuc)
5/29/2020200,000271963.290520.132842.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421106739.ung ho ms 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0451000263386 NGUYEN DANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000107703.290520.132420.Ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020200,000124164.290520.131633.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421092235.ung ho ms 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc.CT tu 0541000293301 DO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000IBVCB.2905200633741002.DAU THI MAI.MS 2020.126 (Be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000364842.290520.130024.Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000442920.290520.130008.ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.216
5/29/2020200,000MBVCB421083616.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0061001170159 LE VO THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000440458.290520.125408.ung ho be hoang le dai phuc MS 2020 126
5/29/2020200,000MBVCB421078293.gui chau MS 2020.126.CT tu 0261003481079 NGUYEN THI LUONG LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421078078.2020.126 ung ho be hoang le dai phuc.CT tu 0291000048197 VO THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000494150.290520.124522.MS 2020.106 be Hoang Le Dai Phuc FT20150740880643
5/29/2020200,000281273.290520.123319.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000IBVCB.2905200080141002.TRUONG DAO QUY DUONG.Ms: 2020.125 Me con chi Tuoi
5/29/2020200,000281099.290520.123056.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Phuc MS 2020126
5/29/2020200,000281055.290520.123014.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THANH CHUC Ung ho chau Hoang Le Dai P
5/29/2020200,000487764.290520.123011.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Nghia FT20150441971736
5/29/2020200,000IBVCB.2905200405417001.LE HIEN THUONG.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000IBVCB.2905200394927002.DINH VIET PHUONG.Ung ho Ms 2020.126
5/29/2020200,000IBVCB.2905200903807001.NGUYEN THI LE THUY.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000342204.290520.122813.Ms 2006 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000564734.290520.122306.Vietcombank 0011002643148 NGO THI LAN PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/29/2020200,000240131.290520.122707.Ung ho MS 2020.126 ( Be Hoang Le Dai Phuc )
5/29/2020200,000280356.290520.122027.Vietcombank 0011002643148 NGO THI LAN PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000032716.290520.121541.Vietcombank 0011002643148 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000335763.290520.121956.ung ho ma so MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000IBVCB.2905200114659007.PHAN THI NGOC LAM.Ung ho MS 2020.124 be Phan Khanh Duy
5/29/2020200,000001738.290520.121011.Ung ho MS 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020200,000IBVCB.2905200906703001.PHAN THI NGOC LAM.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dang Phuc
5/29/2020200,000MBVCB421045455.ung ho ma so 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0451001335414 TRAN VIET QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB421044527.ung ho MS 2020.126.CT tu 0011004049139 NGUYEN NAM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000IBVCB.2905200712419001.NGUYEN HUY VU.Ung Ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000094997.290520.115908.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000471553.290520.115559.MS 2020.126 HOANG LE DAI PHUC FT20150697811730
5/29/2020200,000123026.290520.115404.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000115319.290520.115319.ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000IBVCB.2905200336499001.NGUYEN HA PHUONG.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000MBVCB421032272.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0411001063726 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB.421030400.MS 2020.126.CT tu 0611001446882 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020200,000405115.290520.114537.MS 2020.126 gui toi Be Hoang Dai Phuc
5/29/2020200,000668429.290520.114440.MoMoT01238422522T5768451225T970436Tung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000278272.290520.114400.MS2020. 126
5/29/2020200,000463636.290520.114207.Ms 2020.126 be hoang le dai phuc FT20150740640036
5/29/2020200,000MBVCB421020499.ung ho hoang le dai phuc.CT tu 0121000023978 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000258160.290520.113441.ung ho MS 2020 126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020200,000545676.290520.112922.Ung ho MS 2020126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000275828.290520.112329.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 126 hoang le dai phuc
5/29/2020200,000Sender:48304001.DD:290520.SHGD:10003729.BO:NGUYEN QUYET THANG.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANGLE DAI PHUC) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
5/29/2020200,000450725.290520.111944.Ung ho chau le dai hoang phuc FT20150599550126
5/29/2020200,000Sender:79305001.DD:290520.SHGD:10003466.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 126
5/29/2020200,000514692.290520.111755.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-11:17:56 514692
5/29/2020200,000449124.290520.111659.Ung ho ms 2020.126 FT20150296040474
5/29/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG CT UNG HO BE PHAN KHANH DUY
5/29/2020200,000MBVCB420991481.Ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0371003715689 NGUYEN THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000026580.290520.110400.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ungho ms 2020126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020200,000274061.290520.110404.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB420991148.MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0631000506216 VO THI TO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000376661.290520.110459.Chuyen tien ung ho MS 2020.126 be HLDP
5/29/2020200,000228837.290520.110501.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000211740.290520.110428.MS 2020 126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000255613.290520.110127.Ung ho MS 2020 126
5/29/2020200,000439042.290520.110056.Ung ho MS 2020.111 - ung ho gia dinh em Hue FT20150870834420
5/29/2020200,000081850.290520.105558.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000368897.290520.105502.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB420972057.Ung ho M 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc.CT tu 0511000395529 LE HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000079513.290520.104553.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000020448.290520.104400.Ung ho MS2020.123 Minh Khoi Minh An
5/29/2020200,000146010.290520.103819.Ung ho MS 2020.126( be Hoang Dai Phuc)
5/29/2020200,000077183.290520.103554.Ung ho MS 2020.126(Be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000353840.290520.103539.Ung ho MS 2020 126 be hoang le dai phuc
5/29/2020200,000MBVCB420954216.MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0741000616853 HONG PHUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB420949407.ung ho MS 2020-126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0071003051068 VO THI DAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000IBVCB.2905200546889003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2020.122 cho anh Ha Van Phuong dieu tri benh cho vo con
5/29/2020200,000340964.290520.102051.Chuyen tien
5/29/2020200,000193040.290520.101444.MS 2020.126 - BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020200,000336405.290520.101324.Ung ho MS 2020.126
5/29/2020200,000192824.290520.101413.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000335402.290520.101354.ms 2020.126
5/29/2020200,000MBVCB420924100.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0801000271653 DO THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000Sender:79202002.DD:290520.SHGD:10001665.BO:LE MINH NGOC.995220052953366 LE MINH NGOC UNGHO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC O THANH HOA.
5/29/2020200,000MBVCB420923786.ung ho MS 2020.126. Be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0031000658272 TRINH THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000207098.290520.100454.ung ho ms 2020126 be HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020200,000IBVCB.2905200105451001.LE SANG.MS 2020.126. BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020200,000MBVCB420920653.ung ho MS 2020.126.CT tu 0691000393693 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000184243.290520.100201.Ung ho MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000181086.290520.095920.ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000176715.290520.095544.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000Sender:01310001.DD:290520.SHGD:10008499.BO:PHAM PHUONG TRUC.MS 2020.126 UNG HO BE HOANG LEDAI PHUC
5/29/2020200,000503436.290520.094953.UNG HO MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-09:49:53 503436
5/29/2020200,000239191.290520.094842.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000394578.290520.094741.Ma so 2020.126 ung ho be le hoang dai phuc FT20150195493267
5/29/2020200,000390659.290520.094511.MS 202016 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020200,000393395.290520.094513.UnghoMS2020126behoanhledaiphuc FT20150248653230
5/29/2020200,000IBVCB.2905200806515001.KIEU THI THU HOAI.MS 2020.126 (Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020200,000015792.290520.093637.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020126 be hoang le dai phuc
5/29/2020200,000310523.290520.094227.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000155450.290520.093749.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB420890517.ung ho MS 2020.126 .CT tu 0031000228281 NGUYEN TUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000306074.290520.093506.Ung ho ms 2020126
5/29/2020200,000Sender:01310012.DD:290520.SHGD:10006494.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.MS 2020.125 UH ME CON CHI TUOI
5/29/2020200,000MBVCB.420872766.MS 2020.126 Chau Le Dai Phuc.CT tu 1121000000001 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020200,000Sender:01310012.DD:290520.SHGD:10003998.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.125 ME CON CHI TUOI NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/29/2020200,000121303.290520.090822.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000115307.290520.090259.ung ho be hoang le dai phuc ms 2020 126
5/29/2020200,000167486.290520.090305.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc ms 2020.126
5/29/2020200,000368121.290520.085627.Ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc FT20150044225891
5/29/2020200,000107632.290520.085607.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc ma so 2020 126
5/29/2020200,000653978.290520.085503.MoMoT01626735191T5766803484T970436TMS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000273212.290520.085134.Ungho MS 2020.126
5/29/2020200,000100226.290520.084922.ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020 126
5/29/2020200,000532235.290520.084819.HOANG LUU GIANG VY CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000268494.290520.084636.MS2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000228171.290520.083855.ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000IBVCB.2905200870459002.LE THI ANH HONG.MS 2020.216 be Hoang Le dai phuc
5/29/2020200,000573614.290520.083607.UH MS 2020.126 - Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB420822510.inh ho?MS 2020.126?(be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000495334.290520.083353.UNG HO MS 2020.126-290520-08:33:53 495334
5/29/2020200,000357147.290520.082947.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150494210688
5/29/2020200,000079403.290520.082852.MS 2020 126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000573257.290520.082749.MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000356201.290520.082705.Ung ho ms 2020126 be hoang le dai phuc . thanh ung ho FT20150385700250
5/29/2020200,000494594.290520.082447.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-08:24:45 494594
5/29/2020200,000MBVCB420812707.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0121000841601 DOAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB.420811786.ms2020.216 be le hoang dai phuc.CT tu 0041000310111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020200,000640566.290520.082434.Chuyen tien cho MS : 2020.126 (Be Hoang Le Dai)
5/29/2020200,000MBVCB420809971.MS 2020.126.CT tu 0441000660269 DO QUANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000494231.290520.081945.CUONG 0903427789 NGHE AN UNG HO BE LE HOANG DAI PHUC. MS 2020126-290520-08:18:49 494231
5/29/2020200,000MBVCB.420803762.be trai 5 thang tuoi mo coi.CT tu 0781000436158 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020200,000067615.290520.081553.MS 2020 126
5/29/2020200,000064499.290520.081158.Nguyen Thi Hien ung Ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB420794450.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0201000102245 LE MINH SAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000349922.290520.080654.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150330308729
5/29/2020200,000493235.290520.080548.UNG HO MS 2020126 (HOANG LE DAI PHUC)-290520-08:05:43 493235
5/29/2020200,000224314.290520.080240.Ung ho MS 2020126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000239814.290520.080133.MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000558894.290520.075921.MS.2020.126
5/29/2020200,000492677.290520.075614.MS 2020(114) UNG HO GIA DINH A HAI-290520-07:56:13 492677
5/29/2020200,000236305.290520.075147.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000297022.290520.074858.MS 2020.126 (be hoang le dai phuc)
5/29/2020200,000558718.290520.074434.BA HOANG THI KHEO
5/29/2020200,000343952.290520.074131.Ung ho MS 2020.126 chau Hoang Le Dai Phuc FT20150385534207
5/29/2020200,000MBVCB420778024.MS 2020.126.CT tu 0901000000326 PHAM QUANG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000229048.290520.073348.Ung ho MS 2020.126 Ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000338856.290520.071355.MS 2020.126 be hoangledaiphuc FT20150012010124
5/29/2020200,000MBVCB420763919.ung ho ms :2020.126 chau Dai Phuc .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000MBVCB420758269.ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126. Mong be hay an chong lon.CT tu 0251001509399 PHAM THI HONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000023217.290520.064317.ban doc dao van men cai lay tien giang tang be
5/29/2020200,000020647.290520.063050.MS 2020 126
5/29/2020200,000332533.290520.061214.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150011790003
5/29/2020200,000763712.290520.060006.Vietcombank 0011002643148 MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000208874.290520.055731.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020200,000MBVCB420747970.ung ho ms2020.126(Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0311000510244 NGUYEN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020200,000895560.290520.033741.Vietcombank 0011002643148 MS 2020125me con chi Tuoi
5/29/2020250,000Sender:48304001.DD:290520.SHGD:10006719.BO:NGUYEN THI XUYEN.UNG HO MS 2020.104 (UNG HO CHACON ANH LONG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
5/29/2020250,000Sender:48304001.DD:290520.SHGD:10006718.BO:NGUYEN THI XUYEN.UNG HO MS 2020.100 (UNG HO BELE HOANG GIA TUONG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
5/29/2020300,000793251.290520.222417.MS 2020.126 Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020300,000948141.290520.222021.Ung ho MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000766161.290520.211110.MS 2020 126
5/29/2020300,000MBVCB421584827.MS 2020.126 (Be Le Hoang Dai Phuc).CT tu 0071005180656 DAO KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000250287.290520.210633.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000758284.290520.204916.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151600473976
5/29/2020300,000318377.290520.203206.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 126
5/29/2020300,000710826.290520.203105.MoMoT01204462126T5774141221T970436TMS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000573071.290520.195101.Ung ho ms 2020.126 be HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020300,000MBVCB421492684.ung ho MS 2020.126- be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0081001140615 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000705640.290520.184711.Ung ho MS 2020 126 be HOANG LE DAI PHUC FT20150517104064
5/29/2020300,000682317.290520.180003.Ung ho MS 2020.126 FT20150699073595
5/29/2020300,000560916.290520.173935.UNG HO MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-17:39:35 560916
5/29/2020300,000MBVCB421401894.ung ho MS.2020.126(be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0481000914046 PHAM HUNG THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000699453.290520.172547.MS 2020 126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000662392.290520.172328.MS 2020.126 be Hoang Le DaI Phuc FT20150593701413
5/29/2020300,000MBVCB421390714.ms 2020.126 Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0121000747365 NGUYEN LE HOANG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000659042.290520.171754.Ung ho MS 2020.126 FT20150524430838
5/29/2020300,000MBVCB421361198.Ung ho MS 2020.126 ( Be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000MBVCB421348450.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc) .CT tu 0251001796801 LE HOANG MINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000IBVCB.2905200087487001.TRINH THI NHUONG.CT giup do be Le Hoang Dai Phuc MS 2020 126
5/29/2020300,000ung ho ms 2020.126be hoang le dai phuc(ho pham hoang minh nop tien)
5/29/2020300,000595079.290520.162557.MS 2020.126
5/29/2020300,000IBVCB.2905200267059001.LE HUU DUC.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020300,000MBVCB421308676.ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc.CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000MBVCB421282200.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071000722259 NGUYEN THI TUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000Sender:79204017.DD:290520.SHGD:17643513.BO:NGUYEN TRAN LI NA.UNG HO MS 2020.126( BE HOANGLE DAI PHUC)
5/29/2020300,000IBPS/SE:01310012.DD:290520.SH:10020235.BO:PHAN HOANG.UNG HO MS 2020.126
5/29/2020300,000MBVCB421232490.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0611000184809 HOANG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000541470.290520.152641.UNG HO MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000Sender:79303008.DD:290520.SHGD:10009753.BO:NGUYEN THI LY LINH.MS2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020300,000MBVCB421219447.MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0441000618360 NGUYEN MANH HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000569849.290520.150618.Ung ho MS2020.126 FT20150491496910
5/29/2020300,000HOANG THI HONG VANUNG HO MS:2020.112 (BE DO BAO THY)
5/29/2020300,000HOANG THI HONG VANUNG HO MS: 2020.123 (HAI BE MINH KHOI MINH ANH)
5/29/2020300,000MBVCB421144095.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000415836.290520.140137.Ung ho MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000415612.290520.140126.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000988233.290520.135842.Ung ho MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000410547.290520.135645.gui be Hoang Le Dai phuc
5/29/2020300,000275063.290520.135125.Co ung ho be Hoang le dai phuc ms 2020 126 o tinh gia thanh hoa
5/29/2020300,000MBVCB421109855.ung ho MS2020.126( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011004076319 DAU THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000IBVCB.2905200125515002.HOANG DUC DUY.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000MBVCB421101939.MS2020.126.CT tu 0011004381268 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000253122.290520.132006.ung ho ms 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020300,000506931.290520.131649.Ung ho ms 2020.126 FT20150599990317
5/29/2020300,000985740.290520.131203.Ung ho MS 2020.126 Be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020300,000492253.290520.124111.Ung ho ma so 2020.216 FT20150195534586
5/29/2020300,000484042.290520.122206.Ung ho ms 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc FT20150700867400
5/29/2020300,000MBVCB421044076.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0011004162569 KIEU QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000308888.290520.114945.Ung ho MS 2020 126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020300,000226481.290520.114343.ung ho ms 2020 126 be hoang le dai phuc
5/29/2020300,000Sender:01307001.DD:290520.SHGD:10002237.BO:MAI THI NGUYEN CHI.IBUNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)
5/29/2020300,000954285.290520.113950.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000MBVCB421012653.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000368796.290520.112156.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 126 be hoang le dai phuc
5/29/2020300,000IBVCB.2905200354753001.DINH NGOC LINH.Ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000253397.290520.110739.MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000376173.290520.110424.Chuyen tien ms2020.126 ung ho chauDai phuc
5/29/2020300,000375116.290520.110304.Ung Ho MS 2020.126
5/29/2020300,000MBVCB420979160.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0021000303417 BUI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000240411.290520.104858.Ung ho MS 2020126 Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000MBVCB420968446.MS 2020.126.CT tu 0441000639211 NGUYEN PHUOC VINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000773172.290520.104305.UNG HO MA SO MS 2020.126(BE HOANG LE DAI PHUC)
5/29/2020300,000020088.290520.104122.Ung ho MS2020.126 Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020300,000Sender:01310012.DD:290520.SHGD:10009463.BO:PHAM TIEN DAT.UNG HO MS 2020126 HOANG LE DAIPHUC
5/29/2020300,000MBVCB420950877.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0831000046720 NGUYEN HOANG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000MBVCB420948455.MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0501000197004 NGUYEN DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000Sender:01202001.DD:290520.SHGD:10002062.BO:HA THI NHUNG.995220052929161 UH MS2020.126 BEHOANG LE DAI PHUC
5/29/2020300,000MBVCB420945408.ung ho MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc ).CT tu 0481000744800 VU VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000580044.290520.102605.Ung ho be Le Hoang Dai Phuc (MS 2020.126)
5/29/2020300,000MBVCB420924743.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuv.CT tu 0011000798752 NGUYEN VAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000326559.290520.100110.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000323849.290520.095740.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.
5/29/2020300,000IBVCB.2905200019871001.BUI THI DUNG.MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020300,000MBVCB420899345.ungr hooj bes lee hoangf ddaij phucs MS 2020126.CT tu 0031000129149 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000MBVCB420896510.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000180019.290520.093935.Dong huong. Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020300,000MBVCB420893080.Minh Khang & Tien Minh ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000IBVCB.2905200825387001.NGUYEN THI HOA.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020300,000246476.290520.081106.ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc o thanh hoa
5/29/2020300,000060920.290520.080730.Ung ho MS 2020 126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020300,000242201.290520.080402.ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020300,000297846.290520.075734.ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126
5/29/2020300,000234675.290520.074752.Chuyen tien MS 2020.126
5/29/2020300,000MBVCB420779823.ms 2020.126- be le hoang dai phuc.CT tu 0371000465205 HO NGOC DAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000MBVCB420779630.ms thuy ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc.CT tu 0451001738858 LE THI BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000MBVCB420775860.ung ho MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000MBVCB420773701.MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0181000064745 DUONG TRUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000340210.290520.072202.Ung ho MS 2020.126 FT20150867646033
5/29/2020300,000951955.290520.071138.Ung ho MS 2020 126
5/29/2020300,000336503.290520.065611.2020126 be Hoang le dai phuc FT20150290701042
5/29/2020300,000MBVCB420757256.MS 2020.126 ( BE PHUC).CT tu 0011003023026 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020300,000246567.290520.061317.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 126 Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020300,000017720.290520.061446.ms 2020 126
5/29/2020350,000090059.290520.113359.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020350,000MBVCB420979466.ung ho MS 2020.126.CT tu 0531000285287 NGUYEN PHUNG THE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020400,000526625.290520.132203.UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC-290520-13:21:34 526625
5/29/2020400,000IBVCB.2905200298421005.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.124 cho be Phan Khanh Duy dieu tri benh
5/29/2020400,000163037.290520.094423.MS 2020 126 be le dai hoang phuc
5/29/2020400,000651710.290520.082339.MoMoT0902851689T5766508246T970436Tung ho ma so 2020126 be hoang le dai phuc
5/29/2020400,000MBVCB420788379.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0121000841601 DOAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000795567.290520.223551.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151862516990
5/29/2020500,000MBVCB421635128.ung ho gd ba Hoang Thi Kheo.CT tu 0501000055742 TRAN VIET TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000203207.290520.222454.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc )
5/29/2020500,000617306.290520.222335.Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000261591.290520.220805.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000MBVCB421600682.Ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0881000439021 NGUYEN THI HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB421595409.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071004188437 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000132586.290520.211604.ung ho MS 2020 126 be hoang le dai phuc
5/29/2020500,000408468.290520.211008.MS 2020.126 le van quyet ung ho
5/29/2020500,000MBVCB421574399.ung ho MS 2020.126 chau Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000IBVCB.2905200442671002.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho MS 2020.124
5/29/2020500,000IBVCB.2905200504771001.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho MS 2020.126
5/29/2020500,000737970.290520.201425.MS 2020.126
5/29/2020500,000736445.290520.195520.Ung ho MS 2020.126 Be Le Hoang Dai Phuc FT20150503849655
5/29/2020500,000MBVCB421472855.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000333167.290520.183917.MS 2020 126
5/29/2020500,000MBVCB421463563.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0721000640049 NGUYEN DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000190973.290520.181424.Ung HO MS 2020.126 (BE HOang LE DAi PHuc)
5/29/2020500,000754172.290520.181158.Ung ho ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000744235.290520.180251.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000682999.290520.180131.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150695027152
5/29/2020500,000560628.290520.173626.MS2020126 BE HOANG LE DAI PHUC-290520-17:36:26 560628
5/29/2020500,000662036.290520.172249.MS 2020.126 UNG HO BA CHAU BE HOANG LE DAI PHUC FT20150365068500
5/29/2020500,000MBVCB421380503.MS 2020.126(be Hoang le dai phuc ).CT tu 0411001063399 NGUYEN THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000498644.290520.170858.UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000MBVCB421348626.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021000048435 NGUYEN VINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000IBVCB.2905200488007001.NGUYEN NGOC LAM.Ms 2020.126
5/29/2020500,000635868.290520.164203.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT20150745858411
5/29/2020500,000MBVCB421323842.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0251001157630 NGUYEN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB.421318701.2020126 giup be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0071001161135 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020500,000MBVCB421316016.Ung ho MS 2020.126 (Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021000306441 PHAM QUOC NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB421313726.ung ho MS2020.126( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0561000512066 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000IBVCB.2905200954653001.VO THI MY HIEN.Ung ho ms. 2020.125 me con c Tuoi
5/29/2020500,000IBVCB.2905200892785001.HA DUC MINH.MinhhdSSHPC ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000IBVCB.2905200499239003.TRUONG HOANG NAM.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000MBVCB.421241497.ung ho ms 2020.126 (Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020500,000543804.290520.153151.MS 2020.126-290520-15:31:17 543804
5/29/2020500,000526384.290520.152548.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000539188.290520.152402.Chuyen tienung ho ms 2020.125
5/29/2020500,000575019.290520.151317.MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc FT20150002089767
5/29/2020500,000MBVCB421197718.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 1021000011177 PHAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB421192680.ung ho ms 2020.126 (be hoang le dai phuc).CT tu 0491000012314 DAO KHANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000778203.290520.145441.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000Sender:79303008.DD:290520.SHGD:10008500.BO:NGUYEN THI THANH THAO.GUI. 564 CHO CHI THUY
5/29/2020500,000551547.290520.143919.Ung ho 2020.126 FT20150926084977
5/29/2020500,000MBVCB421168643.Ung ho MS 2020126 (Be Le Hoang Dai Phuc).CT tu 0061000268637 TRAN NGUYEN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000543961.290520.142734.Ung ho MS2020.126 be hoang le dai phuc. Tinh gia thanh hoa FT20150196430002
5/29/2020500,000NGUYEN TRONG THUY CKUNG HO BE HOANG LE DAI PHUCMS 2020.126
5/29/2020500,000467930.290520.135047.Chuyen tien ung ho MS 2020.126 be HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000IBVCB.2905200971607002.PHAM NGUYEN THAI HA.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000Sender:79310001.DD:290520.SHGD:10014832.BO:LE BICH NGA.MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000MBVCB421113628.ung ho ns 2020.126.CT tu 0951004182019 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000512167.290520.132928.MS 2020126 be hoang le dai phuc FT20150322275131
5/29/2020500,000108294.290520.132736.ung ho MS 2020.126 - be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000248920.290520.132255.Ung ho Chau Hoang Le Dai Phuc Ms2020.126
5/29/2020500,000872325.290520.132057.Chi Vu Thi Thanh Xuan Kien XuongThai Binh ung hoMS2020126 be HOang Le Dai Phuc FT20150491104276
5/29/2020500,000IBVCB.2905200355745001.NGUYEN NGOC THANH TRAN.MS 2020.126 be HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000105388.290520.130812.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000588449.290520.125659.Be otto ung ho ms 2020.125 gia dinh chi tuoi
5/29/2020500,000IBVCB.2905200503089002.NGUYEN DUC TUAN.Chi Tran Thi Phuong Thanh HN ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000588304.290520.125229.Be otto ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020500,000MBVCB421079444.MS 2020.126 ( Be hoang le dai phuc ).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB421078349.ung ho MS 2020 126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0541000207498 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB421077692.MS 2020.126 PHUC.CT tu 0881000437766 NGUYEN NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB421070031.ms 2020.126 be hoang le dai phuc.CT tu 0011003459161 LE ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000266401.290520.123442.co tuoi thai binh ung ho MS 2020126 be hoang le dai phuc
5/29/2020500,000MBVCB421068014.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0101001159120 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000040223.290520.122241.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang le dai phuc)
5/29/2020500,000670878.290520.121631.Giup do chau Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000IBVCB.2905200048495001.NGUYEN THI HOAI THUONG.MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000478582.290520.121021.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150631901020
5/29/2020500,000031947.290520.120441.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000Sender:79305001.DD:290520.SHGD:10004438.BO:NGUYEN THI PHUONG HONG.MS 2020.126 BE HOANG LEDAI PHUC
5/29/2020500,000304226.290520.114505.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000475426.290520.113912.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc )
5/29/2020500,000MBVCB421012177.MS 2020126 ung ho be hoang le dai phuc .CT tu 0441000649677 NGUYEN DANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB421001560.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011002331275 NGUYEN BA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000514278.290520.111431.MS 2020.126 (BE LE HOANG DAI PHUC)-290520-11:14:12 514278
5/29/2020500,000010107.290520.111215.ung ho MS 2020.126
5/29/2020500,000253987.290520.111050.Ung ho be Le Hoang Dai Phuc MS 2020 126
5/29/2020500,000378150.290520.110845.Chuyen tien MS 2020.126
5/29/2020500,000Sender:79202002.DD:290520.SHGD:10002580.BO:DOAN HAI NGHIEM.995220052930237 MS 2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000Sender:79310001.DD:290520.SHGD:10010556.BO:NGUYEN THI THANH TAM.UNG HO MS.2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000IBPS/SE:01310005.DD:290520.SH:10009046.BO:TRAN THI PHUONG CHI.UNG HO BA CHAU HOANG THI KHEO O THANH HOA
5/29/2020500,000511616.290520.105508.UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC-290520-10:54:50 511616
5/29/2020500,000226704.290520.105328.Tran Ngoc Sang chuyen tien ung ho MS 2020.126
5/29/2020500,000147887.290520.105302.ung ho MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000019930.290520.103945.200529000011454 MS 2020.126 BE LE HOANG DAI PHUC ZP5MC55T3I2V
5/29/2020500,000355610.290520.103800.Chuyen tien ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000IBVCB.2905200350825001.HOANG VAN BANG.UNG HO MS 2020.126
5/29/2020500,000222850.290520.103225.ung ho MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc )
5/29/2020500,000662074.290520.102652.MS 2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000MBVCB420941027.giup do be 2020.126-Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0421003808328 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420937422.chuyen ung ho be Hoang le dai Phuc .ms 2020126.Tinh gia Thanh Hoa.CT tu 0181000202345 HOANG VAN GIOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000143757.290520.101848.UnG HO MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC)
5/29/2020500,000510064.290520.101517.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000185136.290520.100244.Ung ho MS 2020 126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000214640.290520.095134.ung ho ms 2020.126
5/29/2020500,000IBVCB.2905200006267001.VU THANH HAI.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000IBVCB.2905200633447002.TRAN THI THU HA.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000194117.290520.094810.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000394565.290520.094708.2020.126 ung ho be Le Hoang Dai Phuc FT20150490284030
5/29/2020500,000561661.290520.094720.MS 2020.126 UNG HO BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000213535.290520.094526.ung ho MS 2020.126 (be Hoang le Dai Phuc)
5/29/2020500,000MBVCB420894103.tu thien.CT tu 0571000023693 NGO TRUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000/Ref:PALPM00EIWZ{//}/Ref:PALPM00EIWZ{//}LP VNM00EIWZ HOANG LE DAI PHUC DVC:MR NGUYEN DUC DUY
5/29/2020500,000MBVCB420886693.MS 2020.126.CT tu 0401001360062 NGUYEN TU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420885775.ung ho MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc ).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000500632.290520.092606.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-09:26:02 500632
5/29/2020500,000Sender:01310012.DD:290520.SHGD:10006035.BO:TRAN PHUNG HANG.UNG HO MS 2020.126
5/29/2020500,000IBVCB.2905200369253001.HO TUAN ANH.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000233282.290520.091407.Ung ho MS2020 126
5/29/2020500,000Sender:01310012.DD:290520.SHGD:10004548.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.125 ME CON CHI TUOI
5/29/2020500,000IBVCB.2905200698313001.NGUYEN HONG NHUNG.Ung ho MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000283700.290520.090559.Ung ho MS 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
5/29/2020500,000168497.290520.090606.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000MBVCB420855448.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071004506637 PHAM ANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420854457.chau noi ba hoang thi keo,mong chau manh khoe .CT tu 0141000107311 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000498139.290520.090315.UNG HO MA SO 2020126 ( BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-09:03:16 498139
5/29/2020500,000280468.290520.090323.quyen gop cho ba Kheo
5/29/2020500,000MBVCB420849831.MS 2020.126.CT tu 0511000406436 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420848797.ung ho chau Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0211000416342 NGUYEN DUY TRUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420843509.giup do ba Hoang Thi Kheo thon 4 xa Hai An-Tinh Gia -Thanh Hoa nuoi chau.CT tu 0011004043570 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000969898.290520.085203.ung ho MS 2020.126
5/29/2020500,000Sender:79204017.DD:290520.SHGD:17612091.BO:TRAN THI THANH HUYEN.TRAN THI THANH HUYEN UNG HO MS2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/2020500,000094830.290520.084419.Ung Ho gia dinh chau Le Hoang Dai Phuc Tinh Thanh Hoa
5/29/2020500,000149099.290520.084402.Cao Van Ut Em ung ho be Hoang Le Dai Phuc-MS 2020.126
5/29/2020500,000203078.290520.084149.ung ho MS 2020.126
5/29/2020500,000MBVCB420829854.ung ho MS 2020.126 (ung ho be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000531333.290520.083721.ung ho MS 2020126 Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000359010.290520.083436.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc ms 2020.126 FT20150490132815
5/29/2020500,000261212.290520.083426.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000357371.290520.083016.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150044128853
5/29/2020500,000357046.290520.082923.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150515002098
5/29/2020500,000MBVCB420812453.ung ho ma MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0071000737647 NGUYEN TRAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000241331.290520.082111.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000MBVCB420805590.MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071004319455 LE THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420787664.ung ho Ms 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc). Trang 0909717871.CT tu 0071002845324 NGUYEN THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000892570.290520.075533.UNG HO MS 2020.126 - Be HOANG LEDAI PHUC FT20150709974123
5/29/2020500,000118674.290520.075154.ung ho ms2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000IBVCB.2905200763565001.DO THI NGOC HAN.Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000046212.290520.074432.ung ho MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000231725.290520.074037.ung ho be le hoang dai phuc Ms 2020.126
5/29/2020500,000898997.290520.073446.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020500,000MBVCB420776919.ung ho MS2020.126.CT tu 1012621336 TRAN DUONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420775084.MS 2020.126 ( be Hoang Le Bao Phuc) .CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000128550.290520.072826.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020500,000MBVCB420768096.ung ho chau Hoang Le Dai Phuc ma so 2020.126.CT tu 0011001343779 TRAN TUYET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB420767865.ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000MBVCB.420765130.MS 2020.126?(be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/2020500,000489782.290520.061134.UNG HO MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-06:11:33 489782
5/29/2020500,000MBVCB420747000.ung ho MS 2020:126 (be Hoang Le Dai Phuc)..CT tu 0341007188635 NGUYEN VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020500,000647643.290520.052950.ung ho ma so 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/2020600,000MBVCB421114595.ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc.CT tu 0481000671398 DAU NGOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/2020700,000269213.290520.130247.2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/2020700,000066552.290520.094950.ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/2020800,000Sender:79303008.DD:290520.SHGD:10005548.BO:LE VAN CUONG.UNG HO MS2020126.BE HOANG LE DAI PHUC
5/29/20201,000,000196032.290520.194612.MS 2020126. UNg HO BE LE HOang DAi PHuc
5/29/20201,000,000318359.290520.173008.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000572389.290520.155758.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000Sender:01310012.DD:290520.SHGD:10023631.BO:NGUYEN DIEU HOA.UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LEDAI PHUC
5/29/20201,000,000MBVCB.421244887.ung ho ms 2020.125 (me con chi Tuoi).CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/20201,000,000MBVCB421238158.ung ho MS 2020 . 126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0481000639022 VU THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000IBPS/SE:01310001.DD:290520.SH:10021413.BO:TRAN KHANH DU.HOANG LE DAI PHUC
5/29/20201,000,000511707.290520.145123.MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000568571.290520.140135.MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)
5/29/20201,000,000511744.290520.132832.Ung Ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150001738250
5/29/20201,000,000783525.290520.011652.Oanh 137 btxuan hanoi ung ho ms2020 126 be hoang le dai phuc
5/29/20201,000,000435033.290520.124111.ung ho 2020.126 chau Hoang le Dai Phuc
5/29/20201,000,000565598.290520.123619.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000391040.290520.121929.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000418531.290520.120839.Ung ho MS.2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000MBVCB421047030.MS2020. 126 Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0041000187035 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000230274.290520.115425.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20201,000,000MBVCB421035948.ung ho MS 2020.126 ( Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000668957.290520.115035.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000MBVCB421027386.Ung ho MS 2020126 ( be Hoang Le Dai Phuc)s.CT tu 0451000373064 PHAN QUOC LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000Sender:01341001.DD:290520.SHGD:10000441.BO:PHUNG BA DUONG.(2000000009679874)UNG HO MS 2020.126 (BE LE HOANG DAI PHUC)
5/29/20201,000,000MBVCB420985578.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000203072.290520.104149.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000Sender:01311001.DD:290520.SHGD:10001876.BO:NGUYEN HAI HA.2020.126 HOANG THI KHEO
5/29/20201,000,000507135.290520.101811.UNG HO MS 2020126-290520-10:18:10 507135
5/29/20201,000,000142848.290520.101116.Ung ho MS 2020.126
5/29/20201,000,000505655.290520.100716.UNG HO MS 2020.126-290520-10:06:57 505655
5/29/20201,000,000Sender:79303003.DD:290520.SHGD:10002719.BO:NGUYEN PHAM HUY HOANG.UNG HO BE HOANG LE DAI PHUC/MS 2020.126
5/29/20201,000,000577235.290520.094350.ung ho MS 2020126( Be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20201,000,000IBVCB.2905200332901001.TIEU PHI QUANG.MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20201,000,000MBVCB420886264.ung ho MS2020.126(be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0121001033993 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000MBVCB420885134.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071002354132 LUONG THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000142814.290520.092701.Ban doc Huy Ngoc ung ho chau Hoang le dai phuc MS 2020 126
5/29/20201,000,000297357.290520.092344.Ung ho MS 2020.126
5/29/20201,000,000500274.290520.092256.UNG HO MA SO 2020.126 CHAU HOANG LE DAI PHUC-290520-09:22:38 500274
5/29/20201,000,000MBVCB420867601.MS2020.126. Hoang le dai Phuc.CT tu 0071005815057 MAI THANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000MBVCB420861669.gui Be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0111000181563 LA VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000135115.290520.090358.Ung ho ma so 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000230806.290520.085736.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000366910.290520.085353.MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20150195294158
5/29/20201,000,000468155.290520.082618.ho tro chau Phuc Thanh Hoa
5/29/20201,000,000MBVCB.420814474.2020-126 ung ho hoang le dai phuc.CT tu 0071000803733 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/29/20201,000,000072269.290520.082115.Chuyen tien ung ho cho chau Le Hoang Dai Phuc MS2020 126
5/29/20201,000,000MBVCB420805098.ung ho chau Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126.CT tu 0101000499392 TA QUANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000492271.290520.074842.TAMTRANHOANG UH MS 2020.126-290520-07:48:41 492271
5/29/20201,000,000MBVCB420777177.ung ho ma so ms 2020.126( be hoang le dai phuc).CT tu 0021001586431 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000IBVCB.2905200132519001.TRINH QUOC PHI.Ho tro MS 2020.126, be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20201,000,000MBVCB420753574.ungho 2020126 be hoang le dai phuc.CT tu 0521006696699 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,000,000MBVCB420745683.ung ho MS 2020.126 ( Be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021000804619 NGUYEN THI THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20201,300,000532462.290520.140848.Ung Ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20150704774934
5/29/20201,500,000NGUYEN THI XUYEN UNG HO MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC): CHI XUYEN 500K, ANH NAM PHONG DANG KY DAT DAI TP BAO LOC: 1 TR
5/29/20202,000,000132776.290520.213342.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20202,000,000780782.290520.173842.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc )
5/29/20202,000,000IBVCB.2905200701663003.LUU HOANG HUONG.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20202,000,000MBVCB421165954.Duong Minh Ben Tre - gui Be Hoang Le Dai Phuc , MS 2020.126.CT tu 0381000328815 DUONG XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20202,000,000MBVCB421146248.MS 2020 126 ( be Hoang Le Dai Phuc) .CT tu 0441000747287 NGUYEN THI KIM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20202,000,000114670.290520.140249.GD anh TRUONG CONG SON, Bien Hoa, Dong Nai. Chi Ho Tro be HOANG LE DAI PHUC - MS 2020.16
5/29/20202,000,000245260.290520.125121.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20202,000,000294604.290520.121305.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20202,000,000585848.290520.115509.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20202,000,000Sender:79307006.DD:290520.SHGD:10005988.BO:NGUYEN HUY BINH.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LEDAI PHUC)
5/29/20202,000,000027635.290520.111411.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20202,000,000375718.290520.110347.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20202,000,000411260.290520.101456.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150295804727
5/29/20202,000,000068053.290520.095626.Ung ho MS 2020.126 (Be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20202,000,000195420.290520.094956.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20202,000,000771496.290520.092542.Ung ho MS 2020.126 (Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20202,000,000297766.290520.092556.2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/29/20202,000,000IBVCB.2905200089215001.PHUNG THI THANH THUY.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20202,000,000IBVCB.2905200812461001.NGUYEN THAI HUNG.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20202,000,000206930.290520.053121.ung ho MS 2020.126 chau Dai Phuc
5/29/20203,000,000789824.290520.221215.nguyen manh hung ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
5/29/20203,000,000MBVCB421178334.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011004067699 LE QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/29/20203,000,000420228.290520.102906.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150494659950
5/29/20203,000,000292734.290520.091743.ung ho be Hoang Le Dai Phuc, MS 2020.126
5/29/20205,000,000393132.290520.145533.Ung ho ms 2020.16
5/29/20205,000,000167885.290520.143609.HTX ung ho MS 2020.126 (be HOANG LE DAI PHUC)-29052020
5/29/20205,000,000576637.290520.093412.Cong ty Nam Phat ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/29/20205,000,000151831.290520.084845.Be Hoang Le Dai Phuc-MS 2020.126
5/29/202010,000,000318363.290520.095046.Chuyen tien MS .2020.126 be hoang le dai phuc
5/30/202020,000288971.290520.235341.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202020,000337471.300520.094146.Vietcombank 0011002643148 MS 2020126
5/30/202050,000808253.290520.234820.Ung ho Ms 2020.126 FT20151445985008
5/30/202050,000801664.290520.230358.MS 2020.126 be hoang le dai phuc FT20151594866702
5/30/202050,000110505.290520.224852.CASHOUT247 0912103369 5775296945 50000
5/30/202050,000723345.300520.200735.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202050,000125159.300520.182158.Ung ho MS 2020.126 FT20151695000696
5/30/202050,000IBVCB.3005200746717001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.127 (em Nguyen Minh Hieu)
5/30/202050,000441879.300520.161015.Ung ho MS 2020126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/202050,000461714.300520.153405.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020127 e Nguyen Minh Hieu
5/30/202050,000430180.300520.143623.MS2020 126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202050,000035774.300520.140213.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202050,000487625.300520.135322.Ung ho MS 2020. 126
5/30/202050,000335271.300520.125248.MS 2020 126
5/30/202050,000IBVCB.3005200603749002.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/30/202050,000IBVCB.3005200480377001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.110 (Ung ho be Tran Khanh Don). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/30/202050,000959305.300520.120542.Ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151022197894
5/30/202050,000298265.300520.115812.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202050,000613336.300520.114358.MS 2020.126-300520-11:43:35 613336
5/30/202050,000110908.300520.111137.BUI THI THAO HIEN CHUYEN KHOAN ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126
5/30/202050,000MBVCB421873240.pham trung dung ung ho ms 2020.127(em nguyen minh hieu).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/202050,000952542.300520.105226.ung ho MS 2020.126
5/30/202050,000945798.300520.104106.MS 2020.126
5/30/202050,000399417.300520.103845.Ungho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202050,000382981.300520.100648.UNG HO MS2020 126
5/30/202050,000264473.300520.095500.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc. Giao dich truoc ko ghi ndung tu tk nay cx la de ung ho be
5/30/202050,000154655.300520.093650.MS 2020 126 chau Phuc
5/30/202050,000261373.300520.093444.Nguyen Pham Hai Chi chuyen tien
5/30/202050,000361867.300520.092045.MS 2020.126
5/30/202050,000467777.300520.084349.MS 2020.126- be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202050,000592725.300520.083756.MS2020126 be hoang le dai phuc
5/30/202050,000844878.300520.081558.Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151098479247
5/30/202050,000024179.300520.053921.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 120
5/30/202050,000117494.300520.021438.CASHOUT247 0901410301 5776177884 50000
5/30/202050,000815588.300520.010930.GD FT20151797485496 200K UNG HO MS2020.126 FT20151980797625
5/30/202050,000241654.300520.010416.ms 2020.126 be hoang le dai phuc
5/30/202050,000292129.300520.001325.Ung ho MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)
5/30/202050,000810510.300520.000706.Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151650608986
5/30/202070,000538343.300520.124025.Ung ho ms2020.126
5/30/202080,000810836.300520.001209.ung ho ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/202090,000742950.300520.102714.MoMoT0967173060T5778753902T970436TMS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000809284.290520.235714.Ung ho MS 2020.126 FT20151950401080
5/30/2020100,000437087.290520.235718.BE HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020100,000MBVCB421662237.MS 2020 126.CT tu 0611001915722 TRAN THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000436872.290520.235456.ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000808437.290520.234953.MS 2020.126 FT20151601044098
5/30/2020100,000436393.290520.235019.ung ho MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000808316.290520.234848.Ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc FT20151601040552
5/30/2020100,000240127.290520.234915.MS 2020.126 hoang le dai phuc
5/30/2020100,000MBVCB421660556.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0561000587041 VU NGUYEN YEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000113701.290520.234248.CASHOUT247 01675789252 5775721477 100000
5/30/2020100,000MBVCB421657634.ung ho be Dai Phuc MS 2020.126.CT tu 0451000420142 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000806277.290520.233343.Ung ho ma so 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151747193435
5/30/2020100,000972221.290520.233142.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000284959.290520.233106.UNG HO MS 2020.126
5/30/2020100,000970747.290520.232540.Ung ho MS2020 126 be Le Hoang Dai Phuc
5/30/2020100,000805108.290520.232449.MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc FT20151747158777
5/30/2020100,000970500.290520.232440.ung ho MS 2020 126
5/30/2020100,000970038.290520.232241.MS 2020 126
5/30/2020100,000804708.290520.232210.ung ho MS 2020.126 FT20151801062925
5/30/2020100,000112336.290520.231638.CASHOUT247 01634797787 5775550165 100000
5/30/2020100,000803691.290520.231556.Ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc FT20151601013345
5/30/2020100,000MBVCB421651867.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0311000727771 TRAN NGOC HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000077057.290520.230817.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000803143.290520.231219.Ung ho MS 2020.126 chau phuc FT20151298400768
5/30/2020100,000802890.290520.231059.Ung ho MS 2020.126 chau Hoang Le Dai Phuc FT20151801017888
5/30/2020100,000802891.290520.231104.Ung ho 2 ba chau LE DAI PHUC MS 2020.126 FT20151991007406
5/30/2020100,000802881.290520.231047.UnghoMS2020.126 beHoangLeDaiPhuc FT20151801017554
5/30/2020100,000MBVCB421650423.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0491000026572 DO DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000624296.290520.231002.Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000966405.290520.230834.MS 2020 126
5/30/2020100,000585780.290520.230431.Ung ho MS2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000801447.290520.230249.Ung ho ma 2020.126 be hoang le dai phuc FT20151493043899
5/30/2020100,000801055.290520.230101.MS 2020.126 ung ho chau FT20151022846303
5/30/2020100,000800789.290520.225911.Ung ho MS.2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151594848059
5/30/2020100,000800717.290520.225918.Ung ho MS 2020.126 FT20151504433068
5/30/2020100,000IBVCB.2905200745915001.VU XUAN VIET.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000963666.290520.225830.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000618386.290520.225839.Ung ho Ms 2020.126
5/30/2020100,000800496.290520.225731.Ung ho MS 2020.126 FT20151504428368
5/30/2020100,000238134.290520.225749.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000277309.290520.225647.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000962871.290520.225557.ung ho ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB421643827.ung ho ms 2020.126 be le hoang dai phuc.CT tu 0421003744240 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000076614.290520.224818.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRINH THI HIEN chuyen khoan ung ho MS 2020 126
5/30/2020100,000959493.290520.225133.Ung ho MS 2020 126 be le hoang dai phuc
5/30/2020100,000799312.290520.224900.MS 2020.126 be Le Dai Phuc
5/30/2020100,000559161.290520.224402.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 126
5/30/2020100,000798464.290520.224745.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151000420748
5/30/2020100,000798327.290520.224710.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151504395329
5/30/2020100,000798675.290520.224553.Uh chau Hoang Le Dai Phuc o Thanh Hoa MS 2020.126
5/30/2020100,000MBVCB421640518.ms.2020.126.CT tu 0031000201717 DOAN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000559062.290520.224050.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 126 be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000MBVCB421640163.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0711000261045 TRAN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000110202.290520.224436.CASHOUT247 0964721417 5775294576 100000
5/30/2020100,000207424.300520.222714.MS2020.126 Ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20153332205090
5/30/2020100,000115088.300520.222406.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000796759.300520.221138.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000594085.300520.220326.MS.2020.126 ( HOANG LE DAI PHUC)
5/30/2020100,000MBVCB422347580.ung ho MS 2020.126 ( chau Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0351001063463 DUONG TRONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000618997.300520.213448.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020126
5/30/2020100,000189028.300520.211940.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153182024931
5/30/2020100,000014367.300520.211537.5784904370 Chuyen qua MoMo giup be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000187045.300520.211341.UNG HO MS 2020 126 FT20153197244996
5/30/2020100,000MBVCB422329043.ung ho ms 2020.126 ,be hoang le dai phuc.CT tu 0591000382485 CAO VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000185383.300520.210827.Ung ho ma so 2020.126 FT20153186318414
5/30/2020100,000241730.300520.202036.NGUYEN NGOC ANH Chuyen tien
5/30/2020100,000MBVCB422258090.ung ho MS 2020.126.CT tu 0121000656507 PHAN VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000688692.300520.192017.ms 2020 126
5/30/2020100,000233942.300520.190440.ung ho MS 2020.126 (chau Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000675042.300520.190353.ung ho be MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000475565.300520.185824.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 126
5/30/2020100,000185226.300520.185405.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000132407.300520.182908.CASHOUT247 0901540902 5783068691 100000
5/30/2020100,000MBVCB422188864.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0351000770987 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000223995.300520.173847.TRAN NGOC TUAN Chuyen tien
5/30/2020100,000094702.300520.171311.Ms2020.126 be le hoang dai phuc FT20151949098070
5/30/2020100,000605625.300520.171312.MS2020. 126 ung ho be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000962788.300520.171311.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000590433.300520.171138.MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC)
5/30/2020100,000559458.300520.170311.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000080012.300520.164441.Ung ho Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151444500212
5/30/2020100,000597962.300520.164522.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc )
5/30/2020100,000IBVCB.3005200992523001.TRAN HOANG TUAN.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000588812.300520.161149.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000MBVCB422103319.MS 2020.126.CT tu 0231000590382 HO HUY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000587237.300520.160601.ung ho MS 2020.126
5/30/2020100,000144475.300520.155735.Ung ho MS 2020.127 (em Nguyen Minh Hieu)
5/30/2020100,000MBVCB422091026.Ung ho ba chau Hoang Thi Kheo.CT tu 0351000909370 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000MBVCB422075806.MS 2020.126.CT tu 0031000316784 NGUYEN MANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000039246.300520.152410.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151196044796
5/30/2020100,000204042.300520.151756.MS 2020.126 ( be Le Hoang Dai Phuc )
5/30/2020100,000511245.300520.150807.Ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB422049811.MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc ) .CT tu 0021000462675 DANG NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000029696.300520.150416.Ung ho ms 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc FT20151861035914
5/30/2020100,000IBVCB.3005200489135001.TRAN THI NHUNG.MS 2020 126
5/30/2020100,000871391.300520.145820.5781162426 Chuyen qua MoMo Ms 2020126 be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000IBVCB.3005200614819001.VO THI YEN.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000200369.300520.144941.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000022323.300520.144826.MS 2020.126 FT20151364493200
5/30/2020100,000MBVCB422034862.ung ho MS 2020.126.CT tu 0801000267747 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000021296.300520.144545.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151860015851
5/30/2020100,000106703.300520.142411.Vietcombank 0011002643148 un ho ms 2020 126 Be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000480729.300520.142919.Ung ho MS2020.126
5/30/2020100,000296561.300520.141733.Ngo Duc Son chuyen tien ung ho be Dai Phuc
5/30/2020100,000006331.300520.141012.MS 2020.126 FT20151140269896
5/30/2020100,000MBVCB422004073.gui chau Hoang Le Dai Phuc, thuong chau.CT tu 0011004347780 DAO DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000033201.300520.135517.ungho MS 2020.126
5/30/2020100,000000215.300520.135416.Ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc FT20151860779720
5/30/2020100,000MBVCB421998947.ung ho ms 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0211000521975 BUI VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000031972.300520.135158.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000IBVCB.3005200956677001.NGUYEN MANH THANG.MS 2020.126
5/30/2020100,000MBVCB421994125.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021000387302 NGUYEN NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000587382.300520.134423.MS2020.126( BE HOANG LE DAI PHUC)
5/30/2020100,000028082.300520.134129.Chuyen tien uon ho ms. 2020.126
5/30/2020100,000995403.300520.134122.Ung ho ba Kheo FT20151491180344
5/30/2020100,000MBVCB421990758.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0481000720183 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000MBVCB421989616.ungho ms 2020.126.CT tu 0531002529469 PHAM BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000292596.300520.133816.MS 2020.126
5/30/2020100,000993008.300520.133449.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151632109801
5/30/2020100,000MBVCB421985491.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0101001186540 NGUYEN THI LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000635685.300520.131813.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO MS 2020 126
5/30/2020100,000619885.300520.130318.UNG HO MS 2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC-300520-13:03:18 619885
5/30/2020100,000033924.300520.130256.Ung ho MS2020.126(be Hoang Le Dai Phuc) chuc noi du suc khoe de nuoi be Phuc va mong con khoe manh
5/30/2020100,000289228.300520.130157.ung ho MS 2020. 126
5/30/2020100,000340351.300520.130140.ung ho 2 ba chau thanh hoa
5/30/2020100,000011149.300520.125419.ung ho ms 2020.126
5/30/2020100,000008997.300520.124812.MS2020.126
5/30/2020100,000332126.300520.124729.Chuc ba va chau luon manh khoe
5/30/2020100,000540078.300520.124739.Ung ho MS2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000323847.300520.123353.ung ho be hoang le dai phuc ms2020126
5/30/2020100,000001572.300520.122942.ms.2020.126 be hoang le dat phuc
5/30/2020100,000MBVCB421941506.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0011004339417 DAO THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000138464.300520.121824.MS 2020 126
5/30/2020100,000284200.300520.121340.Ung ho MS 2020 126
5/30/2020100,000992587.300520.120903.ung ho MS 2020.126
5/30/2020100,000MBVCB421926370.MS 2020 126.CT tu 1013772008 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000281818.300520.115415.Ung ho MS 2020.126 (Le Hoang Dai Phuc)
5/30/2020100,000290850.300520.114857.MS 2020 126
5/30/2020100,000285292.300520.114226.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000522369.300520.114225.Ms 2020 126
5/30/2020100,000279896.300520.113917.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000945025.300520.113532.Ung ho MS 2020.126 FT20151870965001
5/30/2020100,000MBVCB421905089.MS 2020.126(Hoang Le Dai Phuc) thuong e.CT tu 0021000463897 CHU THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000941540.300520.112810.Ung ho MS 2020 126 FT20151546667746
5/30/2020100,000016088.300520.111935.IBFTA 200530000013124 Ms 2020.126
5/30/2020100,000277094.300520.111815.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000966923.300520.111742.Ung Ho Ms 2020.126
5/30/2020100,000343772.300520.110932.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020126 be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000343598.300520.110702.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000962821.300520.111024.MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB421885944.ung ho cho con.CT tu 0011004438564 BUI NGAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000324630.300520.110848.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000275215.300520.110512.Luu Thi Hoang Yen chuyen tien ung ho MS 2020.126
5/30/2020100,000MBVCB421876347.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0541000320464 NGUYEN TRUONG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000954483.300520.105551.MS 2020.126
5/30/2020100,000402410.300520.105430.ung ho 2 ba chau
5/30/2020100,000233844.300520.105008.UNG HO 2 BA CHAU HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020100,000920026.300520.104822.Ms2020.126hoangledaiphuc FT20151523084870
5/30/2020100,000MBVCB.421867386.Be 5 thang tuoi mo coi.CT tu 0271000038449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/30/2020100,000401116.300520.104746.Ung ho MS 2020 126
5/30/2020100,000606730.300520.104651.U NG HO MS 2020.126 - BE HOANG LE DAI PHUC-300520-10:45:48 606730
5/30/2020100,000918614.300520.104617.Ung ho MS 2020.126 FT20151139601932
5/30/2020100,000226531.300520.104304.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000946648.300520.104230.MS 2020.16
5/30/2020100,000MBVCB421858449.Ung ho MS 2020.126.CT tu 0411001086551 TRUONG MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000499684.300520.103119.MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000939351.300520.103014.MS 2020.126
5/30/2020100,000MBVCB421847979.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0901000052687 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000441298.300520.102004.Vietcombank 0011002643148 DINH THI ANH TUYET ung ho MS2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000121978.300520.102300.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB421844696.MS 2020.126 be Hoang Dai Phuc.CT tu 0071000799473 NGUYEN THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000905517.300520.102148.MS 2020.126 FT20151484792785
5/30/2020100,000904762.300520.102027.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151651692206
5/30/2020100,000904001.300520.101913.MS 2020.126 be hoang le dai phuc FT20151094549437
5/30/2020100,000903800.300520.101910.Ung ho MS 2020.126 FT20151546402253
5/30/2020100,000576487.300520.101345.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 126 ung ho be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000898990.300520.100956.Ung ho MS 2020.126 be HOANG LE DAI PHUC FT20151860040424
5/30/2020100,000MBVCB421831784.ung ho ba Hoang Thi Kheo, thon 4 xa Hai An, huyen Tinh Gia, Thanh Hoa.CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000925743.300520.100912.Chuyen tien ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126
5/30/2020100,000MBVCB421829073.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0541000254231 NGUYEN DANH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000896079.300520.100448.Ung ho ms 2020.126 FT20151868155090
5/30/2020100,000026127.300520.100255.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000894031.300520.100129.Ung ho MS 2020.126 FT20151874976490
5/30/2020100,000265471.300520.100126.ung ho ms 2020.126 be Hoang Le Dai Nhan
5/30/2020100,000392136.300520.100032.ung ho ma so 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB421822921.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0011004032662 NGO VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000176866.300520.095725.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000890868.300520.095518.Ung ho MS 2020.126 chau Hoang Le Dai Phuc FT20151631400602
5/30/2020100,000391255.300520.095547.Ms 2020 126
5/30/2020100,000MBVCB421819526.MS 2020.126 (be hoang le dai phuc).CT tu 0901000051016 NGUYEN NHAT SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000915993.300520.095136.MS 2020.126 Ung ho be Le Hoang Dai Phuc
5/30/2020100,000887962.300520.094952.MS.2020.126 uh be LHDPhuc FT20151700305576
5/30/2020100,000008836.300520.094936.IBFTA 200530000007925 Ms. 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000373899.300520.094626.MS2020.126
5/30/2020100,000MBVCB421810384.MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC .CT tu 0351001085951 HOANG THI NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000497575.300520.094138.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000388427.300520.094145.Ms 2020 126
5/30/2020100,000387341.300520.093616.Ung ho 2020 126
5/30/2020100,000878963.300520.093339.Ms 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20151195436060
5/30/2020100,000878147.300520.093145.MS 2020.126 FT20151651502071
5/30/2020100,000595966.300520.092827.MS 2020126 be HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020100,000141180.300520.092418.2020126
5/30/2020100,000259694.300520.092317.MS2020.126
5/30/2020100,000897826.300520.092315.MS 2020.126
5/30/2020100,000134220.300520.091759.MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000870103.300520.091613.Ms 2020.126 FT20151215840630
5/30/2020100,000IBVCB.3005200990307001.THAN VAN MANH.MS 2020.126
5/30/2020100,000593522.300520.085313.MS2020.124-300520-08:53:13 593522
5/30/2020100,000856854.300520.084817.Ung ho MS 2020.126 FT20151874705121
5/30/2020100,000MBVCB421756965.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0711000262456 VU NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000861574.300520.082015.Ung ho MS 2020127 em Nguyen Minh Hieu
5/30/2020100,000502586.300520.082437.Ms 2020126 be Hoang Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB421744137.ung ho MS 2020.126 .CT tu 0031000247095 TRAN THANH CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000MBVCB421741670.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0121000748864 LE TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000251057.300520.081457.VO HOANG THAN unghoMS_2020. 126
5/30/2020100,000859549.300520.081320.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000843781.300520.081228.Ung ho ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151651207627
5/30/2020100,000071156.300520.080918.2020126 Be Le Hoang Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB421732962.Ung ho be Dai Phuc MS 2020.126.CT tu 0821000169239 VU DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000853017.300520.080126.MS2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000852922.300520.075926.Ung ho MS 2020126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000848760.300520.074850.ung ho ms 2020.126
5/30/2020100,000IBVCB.3005200489639001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.127 (em Nguyen Minh Hieu)
5/30/2020100,000835282.300520.073711.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS2020.126 FT20151692907087
5/30/2020100,000652531.300520.073609.5777311992 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000620538.300520.073106.Ung ho MS 2020.126
5/30/2020100,000564517.300520.072302.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 126 be HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020100,000833437.300520.072726.MS 2020.126 ung ho chau hoang le dai phuc FT20151651040920
5/30/2020100,000MBVCB421713477.ms2020.126(behoangledaiphuc).CT tu 0021000447503 NGUYEN BACH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000832098.300520.071917.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151981072899
5/30/2020100,000MBVCB421710175.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0971000019866 TRUONG THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000042604.300520.071528.ung ho MS 2020126
5/30/2020100,000451718.300520.070952.MS 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
5/30/2020100,000369989.300520.070024.Ung ho MS2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020100,000MBVCB421702007.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0451000209181 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000828074.300520.065042.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20151442494590
5/30/2020100,000MBVCB.421698764.ko con bo me.CT tu 0351000800861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/30/2020100,000723115.300520.064200.MoMoT01277377301T5776952688T970436TUng ho MS2020126
5/30/2020100,000032224.300520.063721.MS2020 162 Ung Ho Be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000MBVCB421696013.ms 2020 .126 ( be hoang le dai phuc ).CT tu 0611001939232 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000029794.300520.062459.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000818333.300520.035821.ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020100,000584492.300520.032116.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-300520-03:21:15 584492
5/30/2020100,000241791.300520.011442.MS 2020.126
5/30/2020100,000815495.300520.010739.Ung ho MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc FT20151650826929
5/30/2020100,000814780.300520.005532.Tu thien ba Hoang Thi Kheo FT20151797445049
5/30/2020100,000812589.300520.003848.be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000812428.300520.003553.ms 2020.126 be hoang le dai phuc
5/30/2020100,000439326.300520.002411.Ung ho MS 2020.126 ( be Le Hoang Dai Phuc )
5/30/2020100,000811994.300520.002056.Ms 2020.126 FT20151590190260
5/30/2020100,000811433.300520.001501.Ung ho MS 2020.126 FT20151590167680
5/30/2020100,000365458.300520.001303.MS 2020 126 ung ho be Phuc
5/30/2020100,000105335.300520.001236.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000MBVCB421665409.MS 2020.126.CT tu 0451000498646 NGUYEN THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000MBVCB421664880.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0441000738112 PHAN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020100,000810422.300520.000628.Ung ho MS 2020.126 FT20151906069084
5/30/2020100,000240610.300520.000638.ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020100,000209124.300520.000055.Ms 2020. 126 ung ho be Le Hoang Dai Phuc
5/30/2020150,000806140.290520.233212.Ung ho MS 2020.126 FT20151022965625
5/30/2020150,000160903.300520.195436.Ung ho MS 2020.126 FT20151023840025
5/30/2020150,000052529.300520.155142.UNG HO MS 2020 126 FT20151948793078
5/30/2020150,000030104.300520.110914.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020150,000924585.300520.105642.Ms 2020.126 FT20151546548171
5/30/2020200,000808691.290520.235208.Ung ho MS 2020.126 FT20151991065536
5/30/2020200,000240222.290520.235221.ung ho MS 2020.126
5/30/2020200,000975124.290520.234703.ung ho MS 2020 126
5/30/2020200,000MBVCB421658345.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ) .CT tu 0541000285503 NGUYEN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000MBVCB421657536.ung ho ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000805557.290520.232814.MS 2020.126 FT20151445901045
5/30/2020200,000804721.290520.232214.Ung ho MS 2020.126 be Dai Phuc FT20151654305356
5/30/2020200,000804712.290520.232229.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151141120790
5/30/2020200,000MBVCB421652239.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0111000203178 NGUYEN QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000968154.290520.231508.ung ho MS 2020126 Le Hoang Dai Phuc
5/30/2020200,000803484.290520.231425.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151801031305
5/30/2020200,000206425.290520.230922.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000MBVCB421649279.MS 2020.126 ( Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0491000175847 DUONG MANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000186150.290520.230631.IBFT ungho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000238569.290520.230619.Ung ho MS 2020.126 (Be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000430950.290520.230405.Ung ho MS 2020.126 ( be Le Hoang Dai Phuc)
5/30/2020200,000362818.290520.230156.Ms 2020 126 ung ho be hoang le dai phuc
5/30/2020200,000618414.290520.225931.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) Vu Tuan Anh- Thanh Hoa
5/30/2020200,000MBVCB421644401.MS 2020.126.CT tu 0101006868268 THAI THI MAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000581540.290520.225238.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-290520-22:52:37 581540
5/30/2020200,000799194.290520.225103.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151984141203
5/30/2020200,000MBVCB421642423.ms 2020.126 ( hoang le dai phuc).CT tu 0451000399744 NGUYEN VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000798272.290520.224649.Ung ho ms2020126 be hoang le dai phuc FT20151000418165
5/30/2020200,000798661.290520.224548.ung ho MS 2020.126
5/30/2020200,000076409.290520.224045.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE HONG LUU ung ho 2 ba chau HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020200,000797567.290520.224430.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151950123113
5/30/2020200,000203107.300520.220816.2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153487117781
5/30/2020200,000IBVCB.3005201025875005.PHAM NGOC NAM.ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi)
5/30/2020200,000IBVCB.3005200954507004.PHAM NGOC NAM.ung ho MS2020.123 (hai be Minh Khoi Minh Anh)
5/30/2020200,000IBVCB.3005200026883003.PHAM NGOC NAM.ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000199029.300520.215142.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc - Thanh Hoa FT20153633865684
5/30/2020200,000654763.300520.215053.MS 2020.126 (ung ho be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000249667.300520.214540.MS 2020.126 chut tam long gui be Phuc
5/30/2020200,000666607.300520.214456.0912208779 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000249190.300520.213850.Nguyen Anh Tuan ung ho be Hoang le Dai Phuc 2020126
5/30/2020200,000MBVCB422344017.ung ho MS 2020.126.CT tu 0581000779906 LA XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000192354.300520.212907.MS2020.126 be hoang le dai phuc FT20153980092411
5/30/2020200,000130581.300520.212439.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020 126 be Le Dai Phuc
5/30/2020200,000016346.300520.212322.ms 2020.126
5/30/2020200,000IBVCB.3005200379477001.BIEN THE HUNG.Ung ho MS 2020126 be DaiPhuc
5/30/2020200,000627027.300520.210002.ung ho ms 2020126
5/30/2020200,000241758.300520.205932.ung ho ms2020.126
5/30/2020200,000411494.300520.205752.MS2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000232394.300520.203858.Ung ho MS 2020.126 be Phuc
5/30/2020200,000229402.300520.203233.ung ho ms 2020.126 hoangledaiphuc
5/30/2020200,000IBVCB.3005200198045001.VU MINH TAM.Ung Ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000374384.300520.200654.Vietcombank 0011002643148 VUONG THI THU HIEN chuyen khoan ung ho ba Kheo va chau Phuc
5/30/2020200,000404662.300520.200529.MS 200.126 (Be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000MBVCB422255467.Ung ho MS 2020.127 Em Nguyen Minh Hieu - cau mong em mau chong khoe manh.CT tu 0651000822582 THAI NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000603209.300520.192414.UNG HO MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000686875.300520.191810.MS 2020 127
5/30/2020200,000MBVCB422241449.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0791000048265 DOAN THI DAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000IBVCB.3005200554147002.TONG LE DUNG.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000229170.300520.182211.ung ho MS 2020.126(be Le Hoang Dai Phuc)
5/30/2020200,000368981.300520.181430.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM HAI CHAU chuyen khoan MS 2020 126 chau Hoan
5/30/2020200,000805887.300520.181501.MoMoT0869864469T5782915082T970436TMS 2020216 be hoang le dai phuc
5/30/2020200,000VCBPAY422189703.ung ho ms 2020.126 (be Phuc).DUONG TUAN CUONG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
5/30/2020200,000611787.300520.175229.ung ho be hoang le dai phuc ms 2020 126
5/30/2020200,000518812.300520.174422.MS 2020 126
5/30/2020200,000215258.300520.163530.chuc con mau lon
5/30/2020200,000MBVCB422114398.ung ho ms 2020.126( be hoang le dai phuc).CT tu 0731000656606 THAN VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000054747.300520.155610.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20151524126430
5/30/2020200,000209249.300520.155419.ung ho MS 2020 126 LE DAI PHUC
5/30/2020200,000110759.300520.152739.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI MAI chuyen khoan
5/30/2020200,000MBVCB.422062073.MS 2020.127 Nguyen Minh Hieu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/30/2020200,000MBVCB422042027.Ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0621000474290 NGUYEN GIA TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000200856.300520.145347.UH MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000627438.300520.143935.UNG HO MS 2020.126-300520-14:39:07 627438
5/30/2020200,000MBVCB422025519.ung ho ms 2020.126.CT tu 0301000362982 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000563377.300520.143245.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000014654.300520.143028.Ung ho MS 2020.126 - be Hoang Le Dai Phuc FT20151002023751
5/30/2020200,000MBVCB422019521.ung ho MS 2020.126.CT tu 0511000412314 NGUYEN HOANG LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000040305.300520.141311.ung ho Ms 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000555469.300520.135801.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000590048.300520.134414.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000135849.300520.134849.MS 2020.126( BE HOANG LE DAI PHUC)
5/30/2020200,000636440.300520.133413.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000344930.300520.130929.MS 2020 126
5/30/2020200,000MBVCB.421971123.Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0181003456571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/30/2020200,000981967.300520.130316.Ung ho MS 2020- 126 FT20151982152582
5/30/2020200,000013926.300520.130209.MS 2020.126
5/30/2020200,000636033.300520.125743.MS 2020.126
5/30/2020200,000816905.300520.125643.5780205270 Chuyen qua MoMo ung ho ba Hoang Thi Kheo
5/30/2020200,000MBVCB421959938.gia dinh co chu Tap Anh ung ho ma so 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0451000488364 HOANG THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000969566.300520.123008.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151652073860
5/30/2020200,000634804.300520.122034.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000284043.300520.121217.ung ho MS 2020. 126
5/30/2020200,000347220.300520.120343.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000MBVCB421928201.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0331000434752 BUI THI NHAT HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000957946.300520.120236.MS2020.126 FT20151001416248
5/30/2020200,000138257.300520.120032.ung ho MS2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000614452.300520.115526.UNG HO MS 2020.126( BE LE DAI PHUC)-300520-11:55:27 614452
5/30/2020200,000951701.300520.114934.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151363920964
5/30/2020200,000MBVCB421912962.MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0031000307388 PHAM MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000285661.300520.114253.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000948487.300520.114206.Ung ho MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc FT20151494929680
5/30/2020200,000283860.300520.114045.Gui be Dai Phuc ma so 2010 126
5/30/2020200,000971565.300520.112814.ung ho MS 2020.126
5/30/2020200,000937952.300520.112115.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151631711686
5/30/2020200,000262687.300520.111831.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000445105.300520.110742.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000923439.300520.105439.Ms 2020.126 FT20151216104330
5/30/2020200,000917958.300520.104443.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151515506500
5/30/2020200,000214865.300520.104317.IBFT ms 2020.16 be hoang le dai phuc
5/30/2020200,000915570.300520.104038.Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20151494065084
5/30/2020200,000915227.300520.103943.MS 2020.126 FT20151930050495
5/30/2020200,000748664.300520.104005.Ung ho MS 2020.127 em Nguyen Minh Hieu
5/30/2020200,000914866.300520.103904.Ung ho MS 2020.126 FT20151875010950
5/30/2020200,000578007.300520.103205.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2020 126 DAI PHUC
5/30/2020200,000IBVCB.3005200030397007.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.127 cho em Nguyen Minh Hieu dieu tri benh
5/30/2020200,000908266.300520.102700.Ung ho Ms.2020-126 Be Hoang Le Dai Phuc FT20151930008880
5/30/2020200,000937497.300520.102852.ms 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
5/30/2020200,000110372.300520.102453.LE THI THAM CHUYEN KHOAN ung ho ms 2020126 be Hoang Le Dai Phuc.
5/30/2020200,000MBVCB421846279.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0301000336508 DINH KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000IBVCB.3005200364981003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.125 cho me con chi Tuoi
5/30/2020200,000IBVCB.3005200988637002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.126 cho be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000902127.300520.101542.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151248769008
5/30/2020200,000195078.300520.101405.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000MBVCB421832180.ung ho chau Hoang Le Dai Phuc ma so MS 2020.126.CT tu 0641000010530 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000MBVCB421830194.MS 2020.126( be le hoang dai phuc).CT tu 0441000682239 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000MBVCB421829586.ung ho MS 2020.126 ( be Le Dai Hoang Phuc).CT tu 0301000362582 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000MBVCB421829136.Hung ung ho MS 2020.127 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000896096.300520.100458.MS 2020.126 ung ho be Le Hoang Dai Phuc FT20151195556050
5/30/2020200,000895325.300520.100408.MS 2020.126.be Hoang Le Dai Phuc FT20151330737867
5/30/2020200,000091024.300520.095855.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 126 le hoang dai phuc
5/30/2020200,000623490.300520.095910.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000892522.300520.095827.MS 2020.126 FT20151711790755
5/30/2020200,000MBVCB421818907.ung ho MS 2020.126.CT tu 0021000401589 DAU QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000MBVCB421814470.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0291000318671 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000209110.300520.094610.IBFT Ms.2020.126
5/30/2020200,000MBVCB421809737.Ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000882828.300520.094032.Ung ho MS 2020.126, be Hoang Le Dai Phuc FT20151711717270
5/30/2020200,000882686.300520.094038.MS 2020.126 FT20151094400126
5/30/2020200,000878551.300520.093230.Ung ho ba Kheo va em be FT20151020034323
5/30/2020200,000876868.300520.092920.Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151248599089
5/30/2020200,000876430.300520.092823.Ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS2020.126 FT20151020018457
5/30/2020200,000MBVCB421793948.ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue -Quang Ngai).CT tu 0271001034992 HOANG THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000898441.300520.092231.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000138390.300520.092149.MS 2020 126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000870990.300520.091800.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151065493781
5/30/2020200,000MBVCB421786968.MS 2020.126.CT tu 0011004009017 DINH VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000258654.300520.091541.Bui Dinh Cao chuyen tien ung ho chau Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126
5/30/2020200,000302220.300520.091322.ung ho chau Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000570204.300520.085633.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO chau HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020200,000IBVCB.3005200027167001.VO XUAN TUNG.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000862019.300520.085938.VU THI HUE LAO CAI CT UNG HO BE HOANG LE DAI PHUC FT20151799048706
5/30/2020200,000593502.300520.085302.MS.2020.126-300520-08:53:03 593502
5/30/2020200,000469433.300520.084959.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000347625.300520.084827.ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000378800.300520.084327.Ung ho MS 2020126 be hoang le dai phuc
5/30/2020200,000IBVCB.3005200606085001.DUONG THI HONG NGOC.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000293183.300520.081642.Ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000MBVCB421736495.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0101001186540 NGUYEN THI LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000289719.300520.075631.Ung ho MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc)
5/30/2020200,000MBVCB421722161.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011004108361 NGUYEN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000MBVCB421720623.ung ho.CT tu 0021000452651 NGUYEN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000835984.300520.074035.MS 2020.126 FT20151860487098
5/30/2020200,000834106.300520.073038.Ung ho ma so MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151098302540
5/30/2020200,000371417.300520.073020.Ung ho Ms 2020126 be Hoang le dai phuc
5/30/2020200,000MBVCB421713220.MS 2020.126 Chuc be Dai Phuc co cuoc doi binh yen .CT tu 0761002345438 NGUYEN THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000428788.300520.071917.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 127
5/30/2020200,000347866.300520.072104.ISL20200530072050797-MS2020.126
5/30/2020200,000839286.300520.072036.2020126 hoang le dai phuc chuc chau luon binh an
5/30/2020200,000838617.300520.072011.ms 2020126
5/30/2020200,000837345.300520.071413.ung ho MS2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000834802.300520.070446.Chuyen tien ung ho 0220126 le hoang dai phuc mo coi tra me
5/30/2020200,000831049.300520.064851.ung ho MS 2020.126 ba Kheo
5/30/2020200,000316137.300520.064251.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000031693.300520.063449.MS 2020126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000826331.300520.063313.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151860231503
5/30/2020200,000MBVCB421695392.ung ho MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc ).CT tu 0281000302158 PHAN VAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000825662.300520.062546.MS 2020.126 FT20151650910637
5/30/2020200,000015946.300520.062442.Ung ho MS 2020126 hoang le dai phuc
5/30/2020200,000MBVCB421691854.ung ho MS 2020.126.CT tu 0851000027567 DO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000824530.300520.061011.MS 2020.126 FT20151020385308
5/30/2020200,000368080.300520.053654.ung ho be Hoang Le Dai Phuc ma so 2020 126
5/30/2020200,000368070.300520.053550.ung ho ms 2020126
5/30/2020200,000822075.300520.051108.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20151442117822
5/30/2020200,000820246.300520.033554.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151798042370
5/30/2020200,000820100.300520.032929.MS 2020.126 FT20151500480652
5/30/2020200,000584330.300520.023102.UNG HO CHAU HOANG LE DAI PHUC MS 2020.126-300520-02:30:41 584330
5/30/2020200,000442287.300520.011915.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000815367.300520.010550.CAU MONG HAI BA CHAU VUOT QUA NOI DAU NAY FT20151797485496
5/30/2020200,000325894.300520.004502.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000MBVCB421670584.Ms 2020.126 (be hoang le dai phuc).CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000MBVCB421668477.MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0181003447425 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020200,000812576.300520.002726.Ung ho MS 2020.126 FT20151597317000
5/30/2020200,000077973.300520.002135.Vietcombank 0011002643148 TRAN TUAN HIEP ung ho ms 2020 126 be hoang le dai phuc
5/30/2020200,000IBVCB.3005200007133002.TRAN NGOC THANH.Ung ho MS 2020.126- Be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020200,000105459.300520.002052.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020200,000583118.300520.000414.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-300520-00:03:27 583118
5/30/2020200,000809701.300520.000030.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151019100425
5/30/2020250,000MBVCB421655017.ung ho MS 2020.126.CT tu 0691000381800 PHAM HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020250,000IBVCB.3005200193701002.PHAN PHUC CUONG.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020250,000164691.300520.094612.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020250,000045148.300520.072217.Ung ho ma so 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020250,000MBVCB.421664363.mo coi cha me.CT tu 0541000338229 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/30/2020300,000MBVCB421656185.ung ho MS 2020.126.CT tu 0011002122354 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020300,000805303.290520.232617.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151445904565
5/30/2020300,000805087.290520.232427.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151141131086
5/30/2020300,000582400.290520.232325.UNG HO MS2020.126-290520-23:23:09 582400
5/30/2020300,000804720.290520.232213.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151801063076
5/30/2020300,000804243.290520.231855.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151801050540
5/30/2020300,000MBVCB421646407.ung ho MS 2020.126( Le Hoang Dai Phuc).CT tu 0031000256141 LE VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020300,000205519.290520.225356.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020300,000MBVCB.421641455.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011004187666 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/30/2020300,000IBVCB.3005200802295001.LE MINH THUY.MS 2020.126
5/30/2020300,000IBVCB.3005200103683002.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2020.14 ( ung ho be Phan Khanh Duy)
5/30/2020300,000474792.300520.212312.ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020300,000767658.300520.211521.MS2020126 Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020300,000183272.300520.210219.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151949845997
5/30/2020300,000MBVCB422206002.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0711000303230 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020300,000031666.300520.170105.IBFTA 200530000024670 UNG HO MS 2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020300,000072400.300520.162952.MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20151861256788
5/30/2020300,000IBVCB.3005200037965001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.127 (em Nguyen Minh Hieu)
5/30/2020300,000099218.300520.161034.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020300,000112429.300520.155151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020300,000053909.300520.155431.MS 2020.126 FT20151330945414
5/30/2020300,000065216.300520.150647.Chuyen tien ung ho be Le Hoang Dai Phuc huyen Tinh Gia Thanh Hoa
5/30/2020300,000027824.300520.134052.ung ho ms2020.126 be hoang le dai phuc
5/30/2020300,000MBVCB421982719.ung ho ms 2020.126.CT tu 0051000537202 VO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020300,000MBVCB.421972513.Ms 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy .CT tu 0181003456571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/30/2020300,000966638.300520.122259.Ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151195471649
5/30/2020300,000IBVCB.3005200416377001.TRAN THI THANH TAM.MS 2020.126
5/30/2020300,000960452.300520.120825.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151139910499
5/30/2020300,000MBVCB421923416.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0381000403363 DUONG HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020300,000MBVCB421921652.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011001749982 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020300,000500509.300520.114902.ung ho MS 2020.126
5/30/2020300,000274801.300520.110218.Pham Quynh Anh chuyen tien ung ho MS 2020.126
5/30/2020300,000754345.300520.105028.HH UNG HO BE MINH KHOI MINH ANH
5/30/2020300,000917345.300520.104329.Gia dinh Pham Nam Phong ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151044624006
5/30/2020300,000265750.300520.100324.Ms 2020.126( be hoang le dai phuc) co mong con binh an khoe manh
5/30/2020300,000890996.300520.095603.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151195518032
5/30/2020300,000913978.300520.094819.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020300,000882345.300520.093959.Ung ho MS 2020.126 FT20151215927086
5/30/2020300,000571228.300520.091016.Vietcombank 0011002643148 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020300,000MBVCB421739841.MS 2020 126.CT tu 0731000597413 NGUYEN TIEN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020300,000859398.300520.081255.Chuyen tien ung ho MS 2020.126
5/30/2020300,000327301.300520.074501.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020300,000823718.300520.055649.Ms 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20151860100978
5/30/2020300,000811656.300520.001735.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151019170460
5/30/2020300,000MBVCB421664899.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071002765310 NGUYEN HOANG TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020400,000654970.300520.203239.MS 2020.126(BE HOANG LE DAI PHUC)-300520-20:32:39 654970
5/30/2020400,000234744.300520.152418.IBFT Ung ho MS 2020.124 Phan Khanh Duy
5/30/2020400,000MBVCB421689393.ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc.CT tu 0181003528154 DANG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020400,000242097.300520.014444.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020500,000MBVCB421662572.ung ho MS 2020.216.CT tu 0611001904446 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000MBVCB421659019.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011004414469 NGUYEN LONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000582462.290520.232608.UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC-290520-23:26:08 582462
5/30/2020500,000MBVCB421654180.MS 2020.126 ( be Le Hoang Dai Phuc ).CT tu 1031000001741 HA QUANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000239201.290520.232128.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020500,000MBVCB421651491.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021000403006 LE THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000MBVCB421648800.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0011000518905 LE VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000MBVCB421646057.Ma so 2020.126 - Be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0251002665298 DOAN TRANG HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000798499.290520.224749.Ung ho Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151504398254
5/30/2020500,000205443.300520.221838.Ung ho MS 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc FT20153980274266
5/30/2020500,000481321.300520.204846.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HIEN chuyen khoan
5/30/2020500,000IBVCB.3005200937437001.NGUYEN THANH HOA.ung ho be Hoang Le Dai Phuc, MS 2020.126
5/30/2020500,000732813.300520.202112.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc gia dinh ong Dinh Khac Hung Ha Noi
5/30/2020500,000621081.300520.201942.Ung Ho MS 2020.126(Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020500,000647569.300520.183219.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-300520-18:31:59 647569
5/30/2020500,000115999.300520.175859.Ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151365106623
5/30/2020500,000361780.300520.161954.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020126 be hoang le dai phuc
5/30/2020500,000587284.300520.160620.MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020500,000IBVCB.3005200340985001.PHAM THI THAO.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020500,000483758.300520.155338.Ung ho ma so 2020 111 ung ho gd e Hue
5/30/2020500,000036590.300520.151840.Ung ho MS 2020 126 Be Hoang Le Dai Phuc FT20151196022016
5/30/2020500,000432496.300520.145635.MS 2020 126
5/30/2020500,000990754.300520.132827.Ung ho MS 2020.126 be Hoang le dai Phuc FT20151694008946
5/30/2020500,000961595.300520.125138.Huynh tan thanh ung ho be hoang le dai phc ms 2020.126
5/30/2020500,000IBVCB.3005200413777002.MS 2020.126(Be Hoang Le Dai Phuc) Thon 4, xa Hai An, huyen Tinh Gia, Thanh Hoa Hoan canh neo don
5/30/2020500,000264295.300520.095346.MS 2020.126 be HOANG LE DAI PHUC
5/30/2020500,000164317.300520.094552.MS2020 126
5/30/2020500,000MBVCB421809847.ung ho MS 2020.126 Thuong emm.CT tu 0831000066382 NGUYEN THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000IBVCB.3005201039127001.DO THIEN TAI.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020500,000691502.300520.090925.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020500,000MBVCB421745346.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0021002352016 HOANG TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000IBVCB.3005200932709001.DAO THI MAI PHUONG.Ung ho MS 2019.357
5/30/2020500,000MBVCB421715079.MS 2020.112 ung ho be DO BAO THY.CT tu 0451000200274 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020500,000371288.300520.072816.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020500,000826164.300520.063118.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151980896976
5/30/2020500,000826359.300520.062254.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/2020500,000MBVCB421672982.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0721000607138 NGUYEN DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/2020550,000459939.300520.125139.Tan Ho ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020600,000628503.300520.184508.MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
5/30/2020600,000MBVCB422000879.MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0781000467931 LE THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/20201,000,000112755.290520.232411.200529000049940 Ung ho ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc ZP5MC55TCFJV
5/30/20201,000,000799094.290520.224756.Chuyen tien ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/20201,000,000MBVCB422373081.Be Nhat Linh ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0071006668668 LE XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/20201,000,000459080.300520.183227.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc Tinh Gia Thanh Hoa
5/30/20201,000,000115982.300520.164026.Ung ho MS 2020.16 be HOANG LE DAI PHUC
5/30/20201,000,000096416.300520.160533.ung ho MS2020.126 nguyen thi dinh cmnd 230368631
5/30/20201,000,000882450.300520.152049.NGUYEN HOANG VU DA NANG CHUYEN TIEN CHO HOANG LE DAI PHUC
5/30/20201,000,000MBVCB421995008.ung ho ms2020.126.CT tu 0481000780751 PHAM THUY NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/20201,000,000112322.300520.084133.Chuyen Tien ung Ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/30/20201,000,000062836.300520.075731.Ung ho ma so 2020 126 chau Hoang Le Dai Phuc
5/30/20201,500,000939399.300520.103019.Chuyen tien ung ho MS 2020.124 be Nguyen Duy Khanh
5/30/20205,000,000MBVCB421852629.MS2020.127 nguyen minh hieu.CT tu 0611001945239 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/30/202010,000,000671852.300520.185957.VIETTEL 400300 LIENNH 200530 200530025091541 400201 MS2020116 Ban bac ai CGI
5/30/202010,000,000114361.300520.090437.Quy Tu Thien Phuoc Hung ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) - 30052020
5/31/202050,000427131.300520.235643.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/31/202050,000MBVCB422397515.ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc ).CT tu 0971000005944 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/202050,000IBVCB.3105200886515002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.128 (be Phan Van Phan)
5/31/202050,000347740.310520.131840.MS 2020.126 - be Hoang Le Dai Phuc FT20153001760844
5/31/202050,000IBVCB.3105200074087001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.112 (Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/31/202050,000MBVCB422474503.ung ho be.CT tu 1012521997 BUI THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/202050,000MBVCB.422458038.MS 2020128.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/31/202050,000222484.310520.001736.Ung ho MS 2020 126 FT20153246737914
5/31/202090,000319611.310520.114650.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153044863308
5/31/2020100,000220682.300520.235838.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc mong con binh an FT20153003940201
5/31/2020100,000220380.300520.235537.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153984384655
5/31/2020100,000220114.300520.235244.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc tam long nho mong giup do phan nao dc cho 2 ba chau FT20153
5/31/2020100,000220066.300520.235215.Be Hoang Le Dai Phuc FT20153931709167
5/31/2020100,000MBVCB422406890.ungho ms 2020.126.CT tu 0181003591602 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000219451.300520.234635.Ung ho ms 2020 126 be hoang le dai phuc FT20153877748300
5/31/2020100,000426590.300520.234431.ung ho MS2020.126
5/31/2020100,000218485.300520.233749.Gui be Hoang Le Dai Phuc FT20153186880700
5/31/2020100,000217510.300520.232913.NGUYEN XEN UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC FT20153877687093
5/31/2020100,000254420.300520.231132.ung ho MS 2020.126
5/31/2020100,000213664.300520.230042.MS 2020.126 FT20153859466517
5/31/2020100,000812856.300520.225718.ung ho MS 2020 126
5/31/2020100,000677974.300520.225431.Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000657979.300520.223257.ms 2020 126 ung ho chau hoang le dai phuc
5/31/2020100,000661662.310520.215741.ung ho MS 2020126 be HOANG LE DAI PHUC
5/31/2020100,000873867.310520.214425.MS 2020.126 Be HOANG LE DAI PHUC
5/31/2020100,000712125.310520.212858.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000MBVCB422961916.be le hoang dai phuc.CT tu 0461000619010 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000MBVCB422933162.nhi nhi ung ho be phan van nhat.CT tu 0771000600157 NGUYEN THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000868411.310520.200055.MoMoT01686284812T5793201998T970436Tbe le hoang dai phuc
5/31/2020100,000MBVCB422874242.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0351000959574 PHAM VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000602873.310520.175244.MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/31/2020100,000441679.310520.174258.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153181317091
5/31/2020100,000431382.310520.171705.MS 2020.126 FT20153348097502
5/31/2020100,000218169.310520.171004.CASHOUT247 0978296502 5791777624 100000
5/31/2020100,000694404.310520.170802.UNG HO MS 2020.128(BE PHAN VAN PHAN)-310520-17:08:01 694404
5/31/2020100,000809013.310520.170643.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/31/2020100,000MBVCB422779100.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0071001228052 LY QUYNH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000MBVCB.422752588.MS 2020.128.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/31/2020100,000392287.310520.154034.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153978995303
5/31/2020100,000205369.310520.153716.ung ho MS 2020.126 (be Le Dai Hoang Phuc)
5/31/2020100,000357745.310520.153159.ung ho be Le Hoang Dai Phuc ms 2020126
5/31/2020100,000201932.310520.150530.ung ho MS 2020 126
5/31/2020100,000848924.310520.141818.MoMoT0934853768T5790505416T970436TBE HOANG LE DAI PHUC
5/31/2020100,000362107.310520.141027.MS 2020.124 FT20153140270030
5/31/2020100,000IBVCB.3105200282223001.NGUYEN THI HANH TAM.MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000789285.310520.130904.be le hoang dai phuc
5/31/2020100,000427968.310520.120728.ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126
5/31/2020100,000290044.310520.102535.MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153295849467
5/31/2020100,000MBVCB422545588.Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0021000247048 PHAM HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000272561.310520.093929.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153139360219
5/31/2020100,000271523.310520.093618.Ung ho MS2020.126 hai ba chau Hoang Le Dai Phuc FT20153490240200
5/31/2020100,000264957.310520.091639.Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153248546897
5/31/2020100,000261657.310520.090600.Ms 2020 126 FT20153044262999
5/31/2020100,000MBVCB422505643.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0341007076566 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000MBVCB422483249.ms 2020.126(hoang le dai phuc) .CT tu 0421000523294 BUI NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000247640.310520.080833.UH be Hoang Le Dai Phuc FT20153501414320
5/31/2020100,000521223.310520.080744.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000627354.310520.075328.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dung ung ho ma so 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000323979.310520.075632.MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000827643.310520.074221.MoMoT0905949116T5787515859T970436TMS 2020128 be Phan Van Phan
5/31/2020100,000031452.310520.070806.ung ho be dai phuc MS 2020 126
5/31/2020100,000235444.310520.062847.Ung ho MS 2020.127 ban Nguyen Minh Hieu FT20153929112017
5/31/2020100,000304485.310520.062506.ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000136055.310520.061945.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 128 be Phan Van Phan
5/31/2020100,000MBVCB422436979.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0351000078999 DOAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000258756.310520.061246.ung ho ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000233658.310520.055655.Ung ho ms 2020.128 be Phan Van Phan FT20153043660296
5/31/2020100,000045827.310520.045827.Ung ho be Hoang Dai Phuc ms 2020126
5/31/2020100,000MBVCB422425373.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0541000216205 NGO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000MBVCB422423839.chau Dai Phuc.CT tu 1111000475318 NGUYEN NHU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000MBVCB422422139.MS 2020.126.CT tu 0821000043172 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000257019.310520.012936.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/31/2020100,000293741.310520.010518.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020100,000223151.310520.002543.ung ho ms2020 126 be hoang le dai Nhan FT20153246769766
5/31/2020100,000MBVCB422412100.ung ho ma so MS 2020.126 .CT tu 0851000022132 NGO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020100,000291003.310520.001305.ung ho be Dai Phuc
5/31/2020150,000IBVCB.3105200929959001.BUI XUAN HOA.Chuyen cho chau Phan
5/31/2020150,000656645.310520.052931.MS 2020.126
5/31/2020200,000218243.300520.233528.Ung ho Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153877702922
5/31/2020200,000486771.300520.230734.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 126 be hoang le dai phuc
5/31/2020200,000MBVCB422388220.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0711000247035 HOANG QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000212078.300520.225054.MS 2020.126 FT20153504400504
5/31/2020200,000MBVCB422387426.MS 2020.126.CT tu 0991000032468 DIEM THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000527806.310520.214126.Ung ho MS 2020.126 chau Hoang le dai phuc FT20153815158500
5/31/2020200,000237055.310520.202416.Co Mai ung ho be Dai Phuc MS 2020.126
5/31/2020200,000MBVCB422913204.MS 2020 128 Be Phan Van Phan.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000MBVCB422912767.MS 2020 126 Be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000479538.310520.192347.MS 2020.126 FT20153067546311
5/31/2020200,000456679.310520.182337.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153746132631
5/31/2020200,000455267.310520.181907.Ung ho MS 2020.126 FT20153593900035
5/31/2020200,000MBVCB422842780.ms 2020 126.CT tu 0101001215050 NGUYEN THI HA LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000813391.310520.172512.Ung ho MS.2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/31/2020200,000813049.310520.172342.Ung ho MS.2020.125 (me con chi Tuoi)
5/31/2020200,000659025.310520.165529.Ngn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 0011002643148 Nguyn kim Mnh ng h hon cnh chu Hong L i Phc MS 2020126
5/31/2020200,000IBVCB.3105200810475002.KidG Uh
5/31/2020200,000MBVCB422766671.ung ho ms 2020.126 (be hoang le dai phuc).CT tu 0071001008070 NGUYEN TIEN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000IBVCB.3105200059131002.DOAN THI THUY.Ung ho MS 2020.104 Ung ho cha con anh Long
5/31/2020200,000IBVCB.3105200005507001.DOAN THI THUY.Ung ho MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020200,000668547.310520.151316.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
5/31/2020200,000521660.310520.144003.ung ho MS 2020126
5/31/2020200,000MBVCB.422689232.MS 2020.128 be Phan Van Phan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/31/2020200,000317760.310520.114115.Ung ho ms2020.126 be Hoang Le Dai Phuc 200k FT20153195310945
5/31/2020200,000401654.310520.110017.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020200,000187512.310520.105554.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020200,000398599.310520.105128.ung ho ms 2020.126. be hoang le dai phuc
5/31/2020200,000482653.310520.104137.ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS : 2020.126
5/31/2020200,000733603.310520.103339.iris ung ho MS 2020.128 ( be Phan Van Phan)
5/31/2020200,000169013.310520.103233.Ung ho MS2020 128 Be Phan Van Phan
5/31/2020200,000733281.310520.103239.iris ung ho MS 2020.122 (anh Ha Van Phuong)
5/31/2020200,000388488.310520.102810.ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
5/31/2020200,000288054.310520.102023.Ung ho Ms2020.126 be Hoang Le Dai Phuc 200k FT20153020210855
5/31/2020200,000MBVCB422543666.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0691000319024 NGUYEN TRONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000660391.310520.095104.MS 2020.126
5/31/2020200,000146738.310520.094753.ung ho ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020200,000490622.310520.082052.020 126 Be Le Hoang Duc Phuc
5/31/2020200,000MBVCB422472273.MS 2020.128 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000MBVCB422469932.ung ho MS 2020.126.CT tu 1012958339 LUU QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000MBVCB422467171.chuc ba va con som vuot qua kho khan.CT tu 0091000683125 PHAM HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020200,000261626.310520.074346.VU VAN CONG Chuyen tien co bui thi Chinh
5/31/2020200,000036458.310520.072440.Ung ho MS 2020 128 be phan van phan
5/31/2020200,000IBVCB.3105200953019002.TIEU HOANG.ung ho be Phan Van Phan 2020.128
5/31/2020200,000239214.310520.071128.Mong 2 ba chau manh me vuot qua FT20153180170401
5/31/2020200,000030532.310520.070429.Ung ho MS 2020 122 anh Ha Van Phuong
5/31/2020200,000237553.310520.065511.Giup do MS 2020.128 FT20153501144033
5/31/2020200,000004287.310520.064955.IBFTA 200531000000774 2020.128 be Phan Van Phan
5/31/2020200,000136148.310520.062650.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 916 truong Le Quy Don Quan 3 HCM ung ho ma so 2020 218 b
5/31/2020200,000230614.310520.033652.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153247382412
5/31/2020200,000224247.310520.004018.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153020938885
5/31/2020200,000IBVCB.3105200405449001.NGUYEN THI PHUONG THAO.Ung ho Ms 2020 126 be Le Hoang Dai Phuc
5/31/2020200,000MBVCB422410948.ung ho MS2020.126 (Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0691006399999 DAM TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020250,000IBVCB.3105200371969002.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2020.127 em Nguyen Minh Hieu
5/31/2020250,000IBVCB.3105200702673001.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2020.128 be Phan Van Phan
5/31/2020300,000IBVCB.3005201036573002.DOAN THI HAO.Ung ho chau be ms 2020.126. Thuong
5/31/2020300,000MBVCB422394588.ung ho MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 1013179416 PHAM NGOC THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020300,000278665.300520.224842.Chuyen tien ung ho MS 2020 126
5/31/2020300,000210288.300520.224113.Ung ho ms 2020 127 Nguyen Minh Hieu FT20153877500675
5/31/2020300,000IBVCB.3105200518455001.NGUYEN THI HOAI TRANG.MS2020.126 le hoang dai phuc
5/31/2020300,000480326.310520.192553.Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai phuc FT20153979728669
5/31/2020300,000MBVCB422840211.MS 2020.127 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020300,000493964.310520.180243.Ung ho ms 2020 126
5/31/2020300,000546663.310520.172945.Chuyen tien ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020300,000545196.310520.172456.Chuyen tien ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020300,000517587.310520.161317.MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/31/2020300,000IBVCB.3105201037735001.BUI THI TUYET LAN.Ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020300,000854024.310520.155314.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020300,000MBVCB422708500.ung ho ms 2020.126.CT tu 0301000363370 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020300,000341938.310520.125854.Chuc chau vuot qua noi dau FT20153694005356
5/31/2020300,000328345.310520.080942.ung ho ms 2020.128 be phan van phan o quang tri
5/31/2020300,000383170.310520.055050.Vietcombank 0011002643148 Trinh minh tan Ung ho be MS 2020 128
5/31/2020300,000MBVCB.422426541.Bo, me, anh mat vi tai nan, o voi ba noi gia yeu..CT tu 0341007129699 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/31/2020310,000518458.310520.211409.Ung ho MS 2020.126 FT20153121145140
5/31/2020450,000MBVCB422378808.ung ho ma so MS 2020.126 be hoang le dai phuc.CT tu 0071004701763 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020500,000289300.300520.235354.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020500,000134178.300520.231816.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020127 Nguyen Minh Hieu
5/31/2020500,000MBVCB422377749.ung ho MS2020.126.CT tu 0721000575230 NGUYEN THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020500,000MBVCB422927169.ung ho MS 2020.126 ( be Le Hoang Dai Phuc ).CT tu 0281001738169 BUI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020500,000490587.310520.195457.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153331740663
5/31/2020500,000842572.310520.193920.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020500,000519506.310520.183548.Ung ho ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020500,000685808.310520.144932.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LE DAI PHUC)-310520-14:49:32 685808
5/31/2020500,000294883.310520.125215.IBFT ung ho 2020.124
5/31/2020500,000MBVCB422598600.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0991000023200 TRUONG HOANG HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020500,000MBVCB.422439569.Nao ung thuy.CT tu 0111001514287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/31/2020500,000MBVCB422436314.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0331000474581 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/31/2020500,000667823.310520.055406.Vietcombank 0011002643148 Trinh minh tan Ung ho be MS 2020 126
5/31/2020500,000IBVCB.3105200295895002.LE THI ANH NGUYET.Ung ho MS 2020.126 - chau Hoang Le Dai Phuc
5/31/2020700,000223461.310520.181246.MS 2020.126
5/31/20201,000,000480032.300520.223527.Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/20201,000,000845224.310520.195229.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
5/31/20201,000,000692425.310520.163729.DUONG THANH MAI UNG HO MS 2020.126 ( BE HOANG LE DAI PHUC)-310520-16:37:27 692425
5/31/20201,000,000201256.310520.153124.KIEU LOAN UNG HO MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
5/31/20201,000,000232005.310520.045631.MS 2020.126 FT20153247680944
5/31/20201,000,000231350.310520.041657.UNG HO MS 2020126 BE HOANG LE DAI PHUC FT20153247528880
5/31/20202,000,000416371.310520.164124.Ung ho MS 2019.381 Anh tan dung gui em nguyen hai hau FT20153495304880
5/31/20203,000,000MBVCB422730852.Ung ho?MS 2020.126?(be Hoang Le Dai Phuc). Doc gia Michael va Pham Bich Hoang mong Vietnamnet gui toi tan tay 2 ba chau. Xin cam on toa soan.CT tu 0301000355501 LE HOANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-05-2020 07:14:54200,000CT DEN:014200072921 MBVCB.413993931.215804.Ung ho MS 2020.118 gia dinh anh Hung chi Lan Vietnamnet 21 5 2020.CT tu 007
21-05-2020 07:40:50250,000Ung ho MS 2020.118 (Gia dinh Anh Hung ; Chi Lan)Le Dinh Quang DD 0903785602
21-05-2020 07:59:07200,000LE XUAN VINH UH MS 2020.111 GD em HUE
21-05-2020 08:52:3510,000Le Duc Anh chuyen tien
21-05-2020 09:33:1310,000TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2020.117+2020.118
21-05-2020 13:15:29200,000So GD goc: 10009713 ung ho MS 2020.118
21-05-2020 14:31:53200,000MS 2020117ung ho be nguyen chi thuc
21-05-2020 14:45:132,000,000ung ho ma so 2020118 gia dinh anh Hung chi Lam thuong anh chi lam
21-05-2020 16:19:5950,000LPT ung ho MS 2020118 gia dinh anh Hung chi Lan
21-05-2020 20:12:52100,000Nguyen Van Phuong UHMS 2020.114 ( Gia Dinh Anh Hai ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .
22-05-2020 00:50:122,000,000Nguyetthu ung ho MS 2020.117 (be Nguyen Chi Thuc); thoi gian GD:22/05/2020 00:03:01
22-05-2020 00:50:213,000,000Nguyetthu ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An); thoi gian GD:22/05/2020 00:05:29
22-05-2020 00:50:292,000,000nguyetthu ung ho MS 2020.115 (be Soc Kha); thoi gian GD:22/05/2020 00:07:55
22-05-2020 01:29:52100,000ung ho MS2020.111( ung ho gia dinh em Hue )
22-05-2020 01:30:3710,000Le Duc Anh chuyen tien
22-05-2020 06:00:47200,000CT DEN:014300067988 MBVCB.414969590.431336.Ung ho MS 2020.119 ung ho gia dinh chi Van Vietnamnet 22 5 2020.CT tu 00710
22-05-2020 08:49:0910,000Le Duc Anh chuyen tien
22-05-2020 10:02:01200,000So GD goc: 10005132 Giup ms 2020.119 gia dinh chi Van
22-05-2020 11:46:472,000,000ung ho ma so 2020119 gia dinh chi Van thuong chi lam
22-05-2020 13:33:38500,000CT DEN:014313497876 Ung ho MS 2020.118 gia dinh anh Hung chi Lan FT20143980225717
22-05-2020 14:51:43100,000duy Tuan ung ho ma so MS 2020.119
22-05-2020 15:35:56200,000MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue, tai BankPlus REQID 200522212411157
22-05-2020 15:44:315,000UNG HO MS 2020.119
22-05-2020 16:39:2550,000LPT ung ho MS 2020119 gia dinh chi Van
22-05-2020 18:49:50500,000CT DEN:184502624054 Vietinbank 114000161718 NGUYEN TU TRANG chuyen khoan
23-05-2020 06:54:08200,000CT DEN:014400088555 MBVCB.415954799.674847.Ung ho MS 2020.120 ung ho be Dao Thi Thanh Ha Vietnamnet 23 5 2020.CT tu 00
23-05-2020 06:59:30500,000ung ho MS 2020.120 ( be Dao thi thanh Ha )
23-05-2020 12:22:55200,000MB ung ho MS 2020.120 (be Dao Thi Thanh Ha)
23-05-2020 13:48:50200,000LE VUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.120( Be Dao Thi Thanh Ha) chuc con manh khoe vuot qua benh tat;
23-05-2020 13:56:08200,000LE VUONG Chuyen tien ung hoMS 2020.118(gia dinh anh Hung; chi Lan);mong gd vuot qua  nghich canh
23-05-2020 14:43:5550,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho be dao thi thanh ha
23-05-2020 15:23:4010,000Le Duc Anh chuyen tien
23-05-2020 15:24:3010,000Le Duc Anh chuyen tien
23-05-2020 15:35:021,000,000ung ho ma so 2020120 be Dao Thi Thanh Ha thuong be lam
23-05-2020 18:59:46100,000LPT ung ho MS 2020120  Be Dao Thi Thanh Ha
23-05-2020 20:16:24500,000CT DEN:230057620718 Ung ho be dao thi thanh ha ms 2020 120
23-05-2020 20:30:28100,000CT DEN:014420406286 MoMoT0919886622T5714924773T970415Tung ho MS 2020117
23-05-2020 20:56:51200,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.120
23-05-2020 21:10:26300,000ung ho MS2020.111
24-05-2020 07:19:19200,000CT DEN:014500035015 MBVCB.416606865.834608.Ung ho MS 2020.121 ung ho co Bui Thi Chinh Vietnamnet 24 5 2020.CT tu 00710
24-05-2020 09:13:18500,000CT DEN:014500046179 MBVCB.416656469.846668.co VAN ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue .CT tu 0791000041403 NGO NGUYEN GI
24-05-2020 10:50:47500,000Duong Bao Tran ung ho MS 2020.120 be Dao Thi Thanh Ha
24-05-2020 14:05:27200,000CT DEN:140034699727 Vietinbank 114000161718 HO NGOC THUONG chuyen khoan ung ho MS 2020121 Co bui thi Chinh
24-05-2020 14:36:3050,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho chi bui thi chinh
24-05-2020 14:41:261,000,000ung ho ma so 2020121 co Bui Thi Chinh rang len co
24-05-2020 20:51:44200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.120( Be Dao Thi Thanh Ha)
24-05-2020 20:53:30200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.119(gia dinh chi Van)
24-05-2020 20:56:43200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.112(Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy)
24-05-2020 21:56:13150,000STA ungho ms2020.116 (me con Hoai An)
25-05-2020 02:04:4050,000LPT ung ho MS 2020121 co Bui Thi Chinh; thoi gian GD:24/05/2020 23:02:17
25-05-2020 06:08:39200,000CT DEN:014600072343 MBVCB.417161849.984084.Ung ho MS 2020.122 ung ho anh Ha Van Phuong Vietnamnet 25 5 2020.CT tu 0071
25-05-2020 06:33:34200,000ung ho MS 2020.122 (Anh Ha Van Phuong)
25-05-2020 06:49:33300,000ung ho MS 2020.122 (Anh Ha Van Phuong)
25-05-2020 06:50:142,000,000ung ho ma so 2020122 anh Ha Van Phuong thuong gia dinh anh lam
25-05-2020 09:37:5710,000Le Duc Anh chuyen tien
25-05-2020 11:54:52500,000CT DEN:115004476951 Vietinbank 114000161718 ung hoMS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
25-05-2020 12:17:3610,000Le Duc Anh chuyen tien
25-05-2020 13:29:2315,000TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2020.120, 2020.121, 2020.122
25-05-2020 14:32:21100,000ung ho MS 2020.121(co Bui Thi Chinh)
25-05-2020 15:15:43200,000CT DEN:014615700366 Ms 2020.122 anh Ha Van Phuong FT20146057650750
25-05-2020 21:37:23300,000MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
26-05-2020 02:08:2050,000LPT ung ho MS 2020122 Anh Ha Van Phuong; thoi gian GD:25/05/2020 23:36:55
26-05-2020 05:46:09200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.123
26-05-2020 06:15:15200,000CT DEN:014700097759 MBVCB.418158414.233819.Ung ho MS 2020.123 ung ho hai chau Minh Khoi va Minh Anh Vietnamnet ngay 26
26-05-2020 06:30:17300,000CT DEN:014706946269 Ung ho a Thanh FT20147621988206
26-05-2020 06:40:29200,000CT DEN:014706438899 Ung ho ms 2020.123 2 be minh khoi minh anh
26-05-2020 07:25:43200,0002020.123 be Minh Khoi Minh Anh
26-05-2020 08:45:415,000UNG HO MS 2020.123
26-05-2020 09:57:042,000,000CT DEN:014709507104 UNG HO MS 2020.123 HAI BE MINH KHOI MINH ANH
26-05-2020 09:59:30200,000CT DEN:014700030731 MBVCB.418338788.270270.ung ho MS 2020.123.CT tu 0111000264229 PHAM THANH NHUT toi 114000161718 BAO V
26-05-2020 11:36:27200,000Ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi va Minh Anh)
26-05-2020 16:02:3010,000Le Duc Anh chuyen tien
26-05-2020 17:40:3250,000LPT ung ho MS 2020123 hai be Minh Khoi Minh Anh
26-05-2020 21:27:09150,000STA ungho ms2020.123 (2 be Minh Khoi Minh Anh)
26-05-2020 22:11:56300,000UNG HO MS 2020.111 ;gia dinh em Hue
27-05-2020 06:05:19200,000CT DEN:014800009331 MBVCB.419077924.467360.Ung ho MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy Vietnamnet 27 5 2020.CT tu 0071
27-05-2020 06:22:19500,000LUONG HUYNH BAO TRAN Chuyen tien ung ho ms 2020.124 be PHAN KHANH DUY
27-05-2020 06:46:10100,000ung ho ms 2020.124; be Phan Khanh Duy
27-05-2020 07:24:412,000,000CT DEN:071931749942 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 124 ung ho be Phan Khanh Duy
27-05-2020 07:47:09500,000Ung ho MS2020124 be Phan Khanh Duy
27-05-2020 07:50:47300,000DANG MINH HUNG giup do be Phan Khanh Duy
27-05-2020 07:59:44500,000CT DEN:014807431077 Ung ho MS 2020.124 ung ho be phan khanh duy FT20148490008184
27-05-2020 08:19:57200,000MS 2020.124 Phan Khanh Duy
27-05-2020 08:31:5850,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho be phan duy khanh
27-05-2020 08:36:00100,000Ung ho MS 2020.124 (Phan Khanh Duy)
27-05-2020 08:42:28100,000MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy
27-05-2020 08:53:1050,000CT DEN:014800027373 MBVCB.419155077.487353.ung ho MS 2020.124 Ung ho be Phan Khanh Duy .CT tu 1011000637567 LY THANH H
27-05-2020 09:03:045,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.124
27-05-2020 09:16:092,000,000UNG HO MS 2020 123 HAI BE MINH KHOI MINH ANH CON A NGUYEN VAN THANH TT NAM DAN H NAM DAN NGHE AN
27-05-2020 09:31:45300,000So GD goc: 10000685 MS 2020.124 ung ho Phan Khanh DuyUn g ho   ChargeDetails OUR
27-05-2020 09:53:36500,000CT DEN:014802196956 Chuyen tien ung ho MS 2020124 be Phan Khanh Duy
27-05-2020 10:06:17200,000Nguyen Xuan Thuy chuyen tien MS2020.124(ung ho be Phan Khanh Duy)
27-05-2020 10:14:00600,000So GD goc: 995220052752566 995220052752566 - ung ho MS 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh
27-05-2020 10:16:59300,000So GD goc: 995220052752613 995220052752613 - ung ho MS 2020.124 be Phan Khanh Duy
27-05-2020 10:23:11200,000ung ho MS 2020.124 (be Phan Khanh Duy)
27-05-2020 10:27:17200,000MS 2020.124 ung ho phan khanh duy
27-05-2020 10:50:36297,800CT DEN:014803238855 Chuyen MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy
27-05-2020 10:55:54297,800CT DEN:014803242880 Chuyen tien MS 2020.123 Ung ho 2 be Minh Khoi Minh Anh
27-05-2020 11:31:03500,000MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy
27-05-2020 11:41:201,000,000So GD goc: 10000778 Ung ho MS 2020124 Be Phan Khanh Duy
27-05-2020 11:57:29200,000ung ho be Phan Khanh Duy
27-05-2020 12:13:01500,000CT DEN:014805290227 Chuyen tien ung ho be Phan khanh Duy ma so 2020.124
27-05-2020 12:36:26300,000CT DEN:527121274513 MS 2020.124 ung ho be Phan Duy Khanh bi ung thu
27-05-2020 12:40:502,000,000ung ho ma so 2020124 be Phan Khanh Duy thuong em lam
27-05-2020 12:51:02200,000MB ung ho MS2020.124 ( ung ho be Phan Khanh Duy)
27-05-2020 15:28:1710,000Le Duc Anh chuyen tien
27-05-2020 17:02:0250,000LPT ung ho MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy
27-05-2020 17:32:12100,000ung ho be Phan khanh Duy MS 2020 124
27-05-2020 17:40:52200,000Ung ho MS 2020.124 (Phan Khanh Duy)
27-05-2020 20:15:52500,000ms 2020.124
28-05-2020 01:30:4450,000Ung ho be Phan Khanh Duy MS 2020.124; thoi gian GD:27/05/2020 23:58:14
28-05-2020 01:30:4450,000ung ho be Phan Khanh Duy ms 2020.14; thoi gian GD:27/05/2020 23:58:06
28-05-2020 06:05:32200,000CT DEN:014900013965 MBVCB.419918596.693516.Ung ho MS 2020.125 ung ho me con chi Tuoi Vietnamnet 28 5 2020.CT tu 007100
28-05-2020 08:04:25200,000Ung ho MS 2020.125 (ME CON CHI TUOI)
28-05-2020 08:21:58300,000,000Do Thi Bich Thuy ung ho ms 2020.125 Me con chi Tuoi
28-05-2020 08:44:33500,000Chuyen khoan tai ATM tu TK 105005765243 den TK 114000161718
28-05-2020 09:35:00100,000CT DEN:014909150239 MS 2020 125
28-05-2020 09:35:40100,000CT DEN:014909151010 MS 2020 124
28-05-2020 09:49:125,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.125
28-05-2020 10:06:24500,000CT DEN:014910950160 ung ho ms 2020.116 FT20149434761748
28-05-2020 10:07:19500,000CT DEN:014910950671 ung ho ms 2020.117 FT20149837098767
28-05-2020 10:14:0950,000ung ho MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy
28-05-2020 10:25:19100,000So GD goc: 10006799 IBUNG HO MS 2020.125 (ME CON CHI TUOI)
28-05-2020 10:31:1250,000LPT ung ho MS 2020125 me con chi Tuoi
28-05-2020 12:07:282,000,000ung ho ma so 2020125 me con chi Tuoi thuong chi lam
28-05-2020 12:46:001,000,000So GD goc: 10002781 UNG HO MS 2020.125 (ME CON CHI TUOI)
28-05-2020 13:18:391,000,000ung ho ms 2020.125
28-05-2020 14:07:49200,000So GD goc: 10012826 MDA ung ho MS 2020.122 anh Ha Van Phuong
28-05-2020 14:37:40200,000So GD goc: 10013044 MDA ung ho MS 2020.125 me con chi Tuoi
28-05-2020 14:37:40200,000So GD goc: 10012949 MDA ung ho MS 2020.124 be Phan Khanh Duy
28-05-2020 15:44:0010,000Le Duc Anh chuyen tien
28-05-2020 19:26:22100,000Ung ho ma so 2020. 124 (be Phan Khanh Duy)
28-05-2020 19:28:1150,000ung ho ma so 2020. 121 (co Bui Thi Chinh)
28-05-2020 19:46:43200,000DIEM MY MS 2020.124 ung ho Phan Khanh Duy
29-05-2020 05:50:41500,000MAI QUAN DONG Chuyen tien
29-05-2020 05:58:241,000,000Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc;Thanh Hoa)
29-05-2020 06:02:36200,000MS 2020.126
29-05-2020 06:06:31200,000CT DEN:015000020338 MBVCB.420749626.921796.Ung ho MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc Vietnamnet 29 5 2020.CT tu 0
29-05-2020 06:06:52100,000ung ho ms 2020.126; chau Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 06:07:07100,000CT DEN:015006332164 ung ho FT20150098098584
29-05-2020 06:36:28200,000CT DEN:015006334379 Ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20150798610171
29-05-2020 06:38:31100,000CT DEN:015006334569 Ung ho ms 2020.126 FT20150709688941
29-05-2020 06:52:50300,000CT DEN:015006025696 UNG HO MA SO 2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC
29-05-2020 06:54:59300,000MS 2020.126
29-05-2020 07:26:55100,000duy Tuan ung ho ma so MS 2020.126
29-05-2020 07:29:22200,000ung ho MS 2020.126( be HOANG LE DAI PHUC)
29-05-2020 07:29:53200,000STA ungho ms2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 07:38:49100,000LE VU THUY TRANG Chuyen tien
29-05-2020 07:48:2450,000çng hÙ MS 2020.126 (bé Hoàng Lê ?¡i Phúc)
29-05-2020 07:50:08200,000Tiet Thi My Hanh chuyen tien giup be Hoang le dai Phat
29-05-2020 07:50:39300,000CT DEN:074552899618 Vietinbank 114000161718 Ms 2020 126 be hoang le dai phuc
29-05-2020 07:54:28500,000CT DEN:015007572053 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 07:55:55200,000Nguyen Thi Ngoc Lan chuyen tien ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 08:00:40100,000NGUYEN THI HAI Chuyen tien ung ho ba kheo
29-05-2020 08:12:30300,000LUU THU HUONG Chuyen tien UH MS 2020.126 be Phuc
29-05-2020 08:21:30200,000So GD goc: 10001432 TC:505449652.Ung ho MS 2020 126 (be Hoang Dai Phuc)
29-05-2020 08:21:50300,000Phung Thi Nhung chuyen tien ung ho be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 08:24:01500,000Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 08:26:04300,000So GD goc: 10001092 TC:507859378.MBVCB420774759.Ghi ro ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0061001152623 toi 114000161718 bao viet nam net CONG THUONG VN (VIETINBANK)
29-05-2020 08:27:29100,000ung ho MS 2020.126
29-05-2020 08:32:11500,000CT DEN:015008357859 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20150039546115
29-05-2020 08:36:26500,000CT DEN:015008086603 MS 220 126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 08:36:57200,000MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 08:38:27100,000TRAN QUOC HOAN Chuyen tien ung ho ba kheo nuoi chau5 thangtuoi
29-05-2020 08:39:07300,000Nguyen Van Ly chuyen tien ung ho MS 2020.126 (be Le hoang Phuc)
29-05-2020 08:43:50500,000CT DEN:015001267564 Chuyen tienUng ho.MS 2020.126.Be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 08:52:52200,000Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 08:53:45500,000CT DEN:015008366653 Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20150697132103
29-05-2020 08:54:34200,000CT DEN:015001275143 Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 08:55:49500,000CT DEN:015000037315 MBVCB.420844555.940636.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0921000712073 NGO THIEN NHA
29-05-2020 08:59:18200,000MS 2020.216 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 09:02:18200,000Ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 09:03:39300,000So GD goc: 995220052951851 995220052951851 - ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126
29-05-2020 09:04:51300,000ung ho ba Kheo
29-05-2020 09:09:03100,000Ung ho gd ba Hoang Thi Kheo; chau Dai Phuc
29-05-2020 09:30:05100,000MS 2020.126
29-05-2020 09:34:5920,000CT DEN:015002183957 5767180684 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 09:35:57500,000BUI HAI HA Chuyen tien ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 09:48:54300,000Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 09:52:44100,000CT DEN:015009503760 UNG HO BE DAI PHUC 290520 09 52 24 503760
29-05-2020 09:58:21200,000UNG HO MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 09:58:2710,000Le Duc Anh chuyen tien
29-05-2020 10:03:10100,000CT DEN:015010578487 Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 10:05:00200,000CT DEN:015010853304 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le DaiPhuc FT20150740281620
29-05-2020 10:09:13500,000Le Thi Thu Lien chuyen tien ung ho MS 2020126 chau Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 10:17:46328,000ung ho MS 2020.126 (hoang le dai phuc)
29-05-2020 10:29:21300,000TONG NGOC ANH Chuyen tien ung ho MS 2020.126 (be hoang le dai phuc)
29-05-2020 10:48:03200,000CT DEN:015010431343 Ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc FT20150139609070
29-05-2020 10:49:31100,000CT DEN:015010240871 NA
29-05-2020 10:51:13500,000ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 10:51:30300,000ung ho MS 2020.126 ( Be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 10:52:51500,000CT DEN:015003003699 Ung ho MS2020126
29-05-2020 10:56:42300,000ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 11:03:49500,000NHo  Bao VietNamnet chuyen dum me con chi tuoi ung ho MS 2020125 me con chi Tuoi
29-05-2020 11:22:47200,000CT DEN:015000076568 MBVCB.421006070.984369.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0361000246243 VU MANH HUNG t
29-05-2020 11:30:17500,000PHAM THI NGHI CT UNG HO CHAU HOANG LE DAI PHUC MA SO 2020126
29-05-2020 11:36:52200,000MS 2020.126 chau Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 11:57:371,000,000CT DEN:015011316186 ung ho ms 2020 126 be hoang le dai phuc
29-05-2020 12:21:24500,000CT DEN:015012336783 Facebook Hoai Thuong Ung ho Ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 12:22:38300,000CT DEN:015012484196 Ung ho ms 2020.126 be Dai Phuc FT20150386483140
29-05-2020 12:24:01200,000ung ho MS 2020.124 (Ung ho be Phan Khanh Duy)
29-05-2020 12:27:47100,000CT DEN:122225564728 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 12:28:03500,000CT DEN:015005984403 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 12:30:30200,000CT DEN:015012343738 MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 12:43:57500,000CT DEN:015012493365 ung ho gia dinh ba hoang thi kheo FT20150040388048
29-05-2020 12:44:18200,000CT DEN:123925511034 Vietinbank 114000161718 MS 2020 168 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 12:44:20300,000CT DEN:015012493517 Ung ho chau Hoang Le Dai Phuc MS 2020 126 FT20150704458372
29-05-2020 12:48:311,000,000MAI gui chau HOANG LE DAI PHUC. gop y nen gui be cho trai mo coi de be duoc cham soc tot hon.Thuong
29-05-2020 12:50:121,000,000CT DEN:015012358231 VIETTEL 400300 LIENNH 200529 200529020933062 400201 MS 2020 126 Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 12:54:37200,000CT DEN:015000097609 MBVCB.421082789.007539.ms 2020.126 ung ho be Le Hoang Dai Phuc.CT tu 0251002733972 NGUYEN THI TANH t
29-05-2020 12:55:24300,000ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc). Mong con luon khoe manh; binh an.
29-05-2020 12:57:14200,000Ung ho MS 2020.126
29-05-2020 13:07:37100,000CT DEN:015006985648 Ung ho Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 13:15:50100,000CT DEN:015013374842 NA
29-05-2020 13:21:02200,000CT DEN:529172067435 ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
29-05-2020 13:24:23300,000CT DEN:015006550986 ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 13:24:31200,000So GD goc: 10002410 Ung ho MS 2020.126 ( Hoang Le Dai Phuc) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
29-05-2020 13:25:59100,000ung ho ma so 2020. 126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 13:36:02100,000CT DEN:015013390625 ms 2020 126 be hoang le dai phuc
29-05-2020 13:39:13200,000CT DEN:015006460590 MS2020.125
29-05-2020 14:05:33400,000CT DEN:015007477377 Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 14:05:36500,000ung ho MS2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 14:05:47200,000MS 2020.126 ung ho be le hoang dai phuc
29-05-2020 14:13:16200,000Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 14:16:05500,000CT DEN:015014536737 Ung ho ma MS 2020126 Hoang Le Dai Phuc FT20150502688678
29-05-2020 14:20:041,000,000Vu Duc Van Truong DHHP  ung ho MS 2020.126
29-05-2020 14:26:11100,000So GD goc: 10002692 Ung ho MS 2020.126 (Hoang Le Dai Phuc) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
29-05-2020 14:33:00200,000ung ho MS 2020.126 (be Le Hoang Dai Phuc)
29-05-2020 14:59:56300,000Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 15:16:43200,000ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 15:16:59300,000DO MY HA Chuyen tien
29-05-2020 15:33:27500,000ung ho MS 2020.126
29-05-2020 15:34:11500,000nguyen Trung  cau co co caibe  tiengiang  Ms 2020.126(be hoang le dai phuc )
29-05-2020 15:34:56500,000ung ho MS 2020.126
29-05-2020 15:35:10500,000So GD goc: 10022544 Ung ho MS 2020.126 (Be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 15:45:51300,000CT DEN:015000042768 MBVCB.421250530.057763.em o kien giang xin ung ho em hoang le dai phuc 300ngan..CT tu 1011000632766
29-05-2020 16:12:04200,000CT DEN:015009062049 CASHOUT247 0933202937 5771056566 200000
29-05-2020 16:23:50200,000CT DEN:015016623327 Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150909301729
29-05-2020 16:28:08300,000CT DEN:015000052242 MBVCB.421321158.069045.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0281000429379 MAI TRUONG THI
29-05-2020 16:34:02100,000CT DEN:015009602001 ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 16:35:13200,000CT DEN:015009602978 gd Quy Phuong 706ct4b bac linh dam ung ho Ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 16:35:22300,000Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc tinh gia thanh hoa
29-05-2020 16:37:04300,000CT DEN:015000055325 MBVCB.421333369.072440.MS 2020.126.CT tu 0451000218352 DINH XUAN KIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNE
29-05-2020 16:38:34200,000Ung ho MS 2020.126
29-05-2020 17:06:41200,000CT DEN:015010628618 ung ho be hoang le dai phuc
29-05-2020 17:11:35500,000CT DEN:015000025331 Ung ho Ms 2020.126 be hoang le dai phuc
29-05-2020 17:31:52200,000Chuyen tien ung ho be Hoang Le Dai Phuc. MS 2020.126
29-05-2020 17:38:51500,000CT DEN:015017670919 Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc FT20150909589910
29-05-2020 17:50:58100,000ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 17:57:38300,000ung ho MS 2020.126 be hoang le dai phuc
29-05-2020 18:01:00200,000LE ANH THAI Chuyen tien ung ho MS2020.126 be Le Hoang Dai Phuc
29-05-2020 18:26:21500,000CT DEN:182124408150 Vietinbank 114000161718 NGUYEN DUC ANH ung ho le hoang dai phuc
29-05-2020 18:39:38500,000ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 18:52:052,000,000ung ho ma so 2020126 be Hoang Le Dai Phuc thuong be voi ba qua
29-05-2020 19:03:32500,000Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 19:19:00100,000CT DEN:015019817197 Ung ho MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 20:03:17100,000CT DEN:015113185324 MS 2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 20:25:20300,000CT DEN:015020748373 Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20151877000643
29-05-2020 20:26:21200,000ung ho MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc)
29-05-2020 20:28:15200,000ung ho MS 2020.125 (me con chi tuoi)
29-05-2020 20:44:01300,000MS 2020.126
29-05-2020 20:57:461,000,000Gui tang chau Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 21:06:46100,000ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
29-05-2020 21:46:09200,000Vu Thanh Binh chuyen tien ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
29-05-2020 22:17:181,000,000UNG HO BE TRAI 5 THANG TUOI CO BA ME VA ANH TRAI BI TAI NAN QUA DOI
29-05-2020 22:23:4050,000MS 2020.126 ( be hoang le dai phuc)
29-05-2020 22:57:42100,000CT DEN:015022581713 UNG HO MS 2020.126 CHAU HOANG LE DAI PHUC 290520 22 57 40 581713
29-05-2020 23:02:30300,000CT DEN:015000034876 MBVCB.421646994.160212.MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 1013014436 THAI HOANG VIET toi 1140
29-05-2020 23:03:58100,000CT DEN:015016430920 ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
30-05-2020 01:43:16500,000MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc; thoi gian GD:29/05/2020 23:31:33
30-05-2020 01:43:58100,000Ung ho MS 2020.126 chau Hoang Le Dai Phuc; thoi gian GD:29/05/2020 23:37:06
30-05-2020 01:45:57100,000CT DEN:015023808893 MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151991071854; thoi gian GD:29/05/2020 23:54:13
30-05-2020 01:52:24200,000ung ho MS 2020.126; thoi gian GD:30/05/2020 01:17:14
30-05-2020 04:24:44100,000MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
30-05-2020 05:37:09200,000Trinh Thi Kim Ngan ung ho MS 2020.124(ung ho be phan khanh duy)
30-05-2020 05:47:50200,000CT DEN:054303611642 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Giup do ba hoang thi kheo huyen tinh gia
30-05-2020 07:17:22200,000CT DEN:015100047355 MBVCB.421709825.174155.Ung ho MS 2020.127 ung ho em Nguyen Minh Hieu Vietnamnet 30 5 2020.CT tu 00
30-05-2020 07:36:34200,000Ngo Thu Hien chuyen tien ung ho MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc)
30-05-2020 07:54:29200,000CT DEN:015100198944 IBFT MS2020.126 HOANG LE DAI PHUC
30-05-2020 07:56:13300,000CT DEN:015107839325 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20151981102075
30-05-2020 07:57:24100,000ung ho MS 2020.127 em Nguyen Minh Hieu
30-05-2020 08:07:50200,000CT DEN:015108069860 ung ho MS 2020 126 hoang le dai phuc
30-05-2020 08:29:05200,000MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
30-05-2020 08:30:08200,000MAI THI LOAN Chuyen tien ung ho chau HOANG LE DAI PHUC(MS 2020126)
30-05-2020 08:41:2750,000MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
30-05-2020 09:25:361,000,000CT DEN:015100042600 ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
30-05-2020 09:30:07300,000CT DEN:015102207524 IBFT MS2020.126 HOANG LE DAI PHUC
30-05-2020 09:38:5550,000CT DEN:015109156679 MS 2020 126
30-05-2020 09:38:58100,000Chuc con manh khoe va binh an
30-05-2020 09:41:0110,000ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc). Nay e ck 100k la ung ho be nay nhe cac anh chi
30-05-2020 09:59:34100,000ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
30-05-2020 10:12:06300,000ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc.ba hoang thi kheo
30-05-2020 10:37:03200,000CT DEN:015110913492 Cho be FT20151711926592
30-05-2020 11:16:2150,000MS. 2020.126 ung ho ba Kheo
30-05-2020 11:16:39100,000ung ho be Hoang le Dai Phuc MS 2020 126
30-05-2020 12:19:10100,000MS 2020.126
30-05-2020 15:38:18100,000CT DEN:015115278978 MoMoT0978550669T5781530877T970415Tung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
30-05-2020 17:32:00100,000Giup MS 2020127 em Nguyen Minh Hieu
30-05-2020 18:03:32300,000CT DEN:015100062297 MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
30-05-2020 18:59:04100,000CT DEN:015100086889 MBVCB.422234660.326241.giup do ba hoang thi kheo huyen tinh gia thanh hoa.CT tu 0071001281841 MAI
30-05-2020 19:23:2950,000LPT ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
30-05-2020 19:24:2350,000LPT ung ho MS 2020127 em Nguyen Minh Hieu
30-05-2020 21:17:14100,000BUI THI HANH Chuyen tien ung ho MS 2020.125 me con chi tuoi
30-05-2020 21:42:07100,000CT DEN:015121196121 Ung ho MS 2020.126be Hoang Le Dai Phuc FT20153003430117
30-05-2020 22:37:57200,000ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
31-05-2020 03:02:4389,575Tra lai tai khoan DDA
31-05-2020 03:08:30100,000CT DEN:015100019449 MBVCB.422396179.361732.ug ho.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CON; thoi gian GD:30/05/2020 23:12:30
31-05-2020 03:12:20200,000CT DEN:015117039573 ung ho Ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc; thoi gian GD:31/05/2020 00:09:47
31-05-2020 03:13:521,000,000CT DEN:015200091738 VCBPAY.422417559.139659.MS 2020.127 em Nguyen Minh Hieu .TRAN TUAN MINH CT den BAO VIETNAMNET.11400; thoi gian GD:31/05/2020 00:53:19
31-05-2020 06:14:35200,000Hoang Hung Truong chuyen tien ung ho MS 2020128
31-05-2020 06:48:14200,000CT DEN:015200026785 MBVCB.422443115.369848.Ung ho MS 2020.128 ung ho be Phan Van Phan Vietnamnet 31 5 2020.CT tu 00710
31-05-2020 08:19:40550,000ung ho MS 2020.126 ( be Hoang Le Dai Phuc)
31-05-2020 09:15:231,000,000CT DEN:015209104904 Ung ho MS 2020125 me con chi Tuoi
31-05-2020 10:01:29500,000CT DEN:015203724529 Ung ho MS 2020.128 be Phan Van Phan
31-05-2020 10:02:47500,000CT DEN:015210281087 ong ba nhua luyen.be duc duy ung ho ma so 2020111 gia dinh em hue FT20153495986538
31-05-2020 10:13:40300,000CT DEN:531162727173 ung ho ms 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
31-05-2020 11:15:26150,000STA ungho ms2020.128 (be Phan Van Phan)
31-05-2020 11:34:50100,000MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc)
31-05-2020 14:09:56500,000CT DEN:015214361809 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20153021069506
31-05-2020 19:49:37200,000LE XUAN VINH UH MS 2020.126 BE HOANG LE DAI PHUC
31-05-2020 20:01:30300,000CT DEN:015213233968 200531000025699 MS 2020.126 ZP5MC71GICLS
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

 Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
Nguyễn Ngọc Quang     1,800,0002020.104
Cô Minh Tâm        500,0002020.093
Thu Nga        950,000 2020.111 
Cô Lan        500,0002020.124
Anh Hùng     1,000,0002020.126
Minh Đức, Hồng Đức     2,000,0002020.126

Ban Bạn đọc

Tâm sự