Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2)

Tuổi Teen 13/07/2020 - 00:41

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2)

1. Hủy bỏ 4 que diêm để chỉ còn 5 hình vuông

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2) - ảnh 1

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ban-thong-minh-den-dau-khi-xu-ly-bai-toan-que-diem-2-4128571-p2.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

2. Di chuyển 2 que diêm để quả cherry ra khỏi cốc

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2) - ảnh 2

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ban-thong-minh-den-dau-khi-xu-ly-bai-toan-que-diem-2-4128571-p3.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

3. Hãy làm cho con vật quay đầu lại bằng cách di chuyển 2 que diêm

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2) - ảnh 3

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ban-thong-minh-den-dau-khi-xu-ly-bai-toan-que-diem-2-4128571-p4.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

4. Sửa phương trình bằng cách chỉ thêm 1 que diêm

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2) - ảnh 4

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ban-thong-minh-den-dau-khi-xu-ly-bai-toan-que-diem-2-4128571-p5.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

5. Di chuyển 3 que diêm sao cho tôm hùm hướng càng xuống dưới thay vì hướng lên như trong hình

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2) - ảnh 5

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ban-thong-minh-den-dau-khi-xu-ly-bai-toan-que-diem-2-4128571-p6.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

6. Di chuyển 1 que diêm để chữ số La Mã 1/7 này bằng 1

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2) - ảnh 6

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ban-thong-minh-den-dau-khi-xu-ly-bai-toan-que-diem-2-4128571-p7.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

7. Di chuyển 3 que diêm để có được 2 hình vuông

Bạn thông minh đến đâu khi xử lý bài toán que diêm? (2) - ảnh 7

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ban-thong-minh-den-dau-khi-xu-ly-bai-toan-que-diem-2-4128571-p8.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án