Ban Tổ chức Khu ủy Khu V đón nhận danh hiệu '' Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân''

Xã hội 21/01/2021 - 08:52

imgtag-cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, ...

Ban Tổ chức Khu ủy Khu V đón nhận danh hiệu '' Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân'' - ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ nội vụ trao cờ và quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu V.

ĐÀ NẴNG – Sáng 20-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Ban Tổ chức Khu ủy Khu V. Từ khi thành lập chỉ với hơn 10 đồng chí đến xây dựng lực lượng toàn Ban Tổ chức Khu V có hơn 300 đồng chí đã cống hiến cho sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với ban tổ chức cấp ủy các cấp, Ban Tổ chức khu ủy Khu V đã cùng đảng bộ và nhân dân khu 5 đấu tranh anh dũng, xây dựng và phát triển các tổ chức Đảng đều khắp 3 vùng: miền núi, đồng bằng và đô thị.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ, bị đánh phá, càn quét với biết bao tổn thất, hy sinh, những cán bộ, đảng viên, nhân viên Ban Tổ chức khu ủy luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nhất là về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở Đảng, phát triển Đảng viên và công tác cán bộ. Nhờ đó, đã động viên, hướng dẫn cùng với quân, dân toàn khu 5 đoàn kết, đấu tranh giành nhiều thắng lợi góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau 15 năm công tác, chiến đấu và phục vụ, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Khu ủy và Ban Thường vụ Khu ủy Khu 5, Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử.

Ngày 1-9-2020, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu V. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm tri ân những cống hiến to lớn của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

DIỆU HUYỀN