Ban hành văn bản trái pháp luật thuộc về người đứng đầu ngành và địa phương

Xã hội 01/11/2018 - 16:13

  “Về lâu dài, chúng tôi đề xuất trách nhiệm với việc ban hành văn bản trái pháp luật thuộc về người đứng đầu ngành và địa phương và việc thẩm định của cơ quan tư pháp ở bộ ngành, địa phương”, Bộ trưởng Lê Thành Long trả lời câu hỏi chất vấn của ĐBQH.

Ban hành văn bản trái pháp luật thuộc về người đứng đầu ngành và địa phương - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời câu hỏi chất vấn của ĐBQH

Chiều nay 1-11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Đại biểu Ma Thị Thuý (Đoàn ĐBQH Tuyên Quang) cho biết, qua Báo cáo giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri cho thấy năm 2017 số văn bản trái pháp luật do các bộ, ngành, địa phương ban hành là 5.639 văn bản. Giai đoạn 1995-2015 là 90 nghìn văn bản trái pháp luật được ban hành.

“Xin Bộ trưởng cho biết trong số văn bản trái pháp luật trên thì có bao nhiêu văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, xã hội và của người dân?”, Đại biểu Ma Thị Thuý nêu câu hỏi.

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, thứ nhất, quy định pháp luật về vấn đề này thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34. Theo các quy định này, đối tượng kiểm tra ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ cấp Bộ trưởng tới cấp xã có khoảng 23.000. Các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm tự kiểm tra theo trách nhiệm được giao.

Đối với Bộ Tư pháp được giao kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, các cơ quan ngang bộ và chính quyền cấp tỉnh. Khi phát hiện ra thì thẩm quyền xử lý của Bộ Tư pháp là kiến nghị và đề nghị Thủ tướng Chính phủ có quyết định cuối cùng.

Về kết quả kiểm tra văn bản năm 2017 có 5.639 văn bản sai, 1.236 văn bản vi phạm pháp luật trái với thẩm quyền ban hành về nội dung, số còn lại sai về hình thức. Theo Bộ trưởng Tư pháp, Bộ chỉ kiểm soát được chính xác các thông tin văn bản do mình kiểm tra.

Trong năm 2017, Bộ đã phát hiện 157 trái pháp luật về nội dung và thẩm quyền, trong nhóm 157 văn bản này có 124 văn bản ở mức độ này hay mức độ khác có thể gây hậu quả đến tổ chức, cá nhân.

“Giải pháp tiến hành, trước mắt Bộ sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã đưa vào Nghị quyết của Chính phủ. Địa phương phải phải khẩn trương tự rà soát, xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật. Đồng thời giao Bộ Tư pháp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết.

“Cho tới giờ, chúng tôi đã có kế hoạch kiểm tra tại 9 địa phương và 3 bộ, ngành. Về lâu dài, chúng tôi đề xuất trách nhiệm với việc ban hành văn bản trái pháp luật thuộc về người đứng đầu ngành và địa phương và việc thẩm định của cơ quan tư pháp ở bộ ngành, địa phương. Vấn đề đặt ra không phải chỉ là phát hiện ra vấn đề mà làm sao thuyết phục được những ý kiến mình nêu được chấp nhận trước khi các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ cố gắng hạn chế giao việc ban hành văn bản quy định chi tiết cho các bộ, ngành địa phương. Bộ Tư pháp quyết liệt đôn đốc, kiểm tra, khi phát hiện ra các văn bản trái pháp luật trước mắt có kiến nghị bám sát, đeo bám làm sao cho có chỉ thị sửa đổi bổ sung cho kịp thời.