Bán mì nấu cùng cá Piranha “ăn thịt người”, mỗi suất thu về hơn nửa triệu

Nhà đất 26/08/2019 - 19:16

1 Cá Piranha (hay cá hổ) là một trong những loài sinh vật thủy sinh nguy hiểm nhất ở: A. Khu vực rừng rậm Amazon B. Khu vực rừng già ở Colombia

1

Cá Piranha (hay cá hổ) là một trong những loài sinh vật thủy sinh nguy hiểm nhất ở:

Bán mì nấu cùng cá Piranha “ăn thịt người”, mỗi suất thu về hơn nửa triệu - ảnh 1
A. Khu vực rừng rậm Amazon
B. Khu vực rừng già ở Colombia