Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Nhà đất 28/01/2021 - 03:54

imgtag-cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị, vậy vấn đề môi trường được định vị như thế nào trong quá ...

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững - ảnh 1

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị, vậy vấn đề môi trường được định vị như thế nào trong quá trình phát triển đó?

Ðồng chí Nguyễn Quốc Chung: Những năm qua, chúng ta đã rút ra nhiều bài học đắt giá về ô nhiễm môi trường ở tất cả các hệ sinh thái, từ rừng, biển, đến đô thị, nông thôn. Ô nhiễm đất, không khí, nguồn nước, âm thanh đã gây ra những thiệt hại hết sức to lớn về sức khỏe con người và hệ sinh thái, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để khắc phục. Xử lý ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề bức thiết đối với các cấp chính quyền, ở các đô thị, vùng nông thôn, các khu, cụm công nghiệp. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc khiếu kiện đông người liên quan đến ô nhiễm môi trường khá lớn, chỉ ít hơn các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Sau hơn 23 năm tái lập, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong tốp đầu cả nước. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường những năm qua đã được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường và đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường đang là thực tế rất bức xúc ở nhiều địa phương. Tình trạng rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường không khí tại các làng nghề, cụm công nghiệp chưa được thu gom, xử lý triệt để. Nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tỉnh Bắc Ninh đã khởi công hai nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao và thông qua chủ trương xây dựng một nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng. Ðã đưa vào hoạt động hai nhà máy xử lý nước thải và thông qua chủ trương hai dự án xử lý nước thải khác trên địa bàn. Tuy nhiên, trước mắt vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề, cụm dân cư vẫn diễn biến phức tạp, có thời điểm gây bức xúc trong nhân dân.

PV: Từ thực tiễn ứng phó với ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề xuất những giải pháp gì đối với việc thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới?

Ðồng chí Nguyễn Quốc Chung: Tôi cho rằng, để bảo đảm phát triển bền vững không thể không chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, một yếu tố cần và đủ đối với một xã hội văn minh. Tôi mong muốn và đề xuất các đại biểu dự Ðại hội lần thứ XIII sẽ dành thời gian thỏa đáng bàn sâu về công tác bảo vệ môi trường, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ngang hàng và đồng hành với phát triển kinh tế. Các địa phương cần rà soát, hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch… về bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và tầm nhìn dài hạn. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách nhằm huy động được các nguồn lực cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với công tác xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Ðề xuất các giải pháp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm theo pháp luật những vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ðồng thời, tăng cường cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân ở tất cả các khu vực như đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn. Các chỉ tiêu, chỉ số về bảo vệ môi trường cần được công khai, thể hiện đầy đủ trong các báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, thông qua đó để đánh giá chất lượng môi trường sống của mỗi địa phương. Ðất nước càng phát triển, càng phải chăm lo bảo vệ môi trường cho hôm nay và mai sau, đó là trách nhiệm của thế hệ chúng ta.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hà Hồng Hà (Thực hiện)