Báo cáo tài chính quý 1/2013

Kinh tế 17/04/2013 - 09:43

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản khác lợi nhuận sau thuế quý I/2013 của CCI đạt 1,85 tỷ đồng giảm 1,26 tỷ đồng tương ứng giảm 40,55% so với quý I/2012.

 • 09:09

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1 vỏn vẹn 58 triệu đồng do PXL không có doanh thu từmảng bán vật tư xây dựng, hợp đồng xây dựng.

 • 09:04

  Nguyên nhân lợi nhuận giảm sâu là do chi phí bán hàng tăng mạnh.

 • 08:57

  Một điểm sáng trong kết quả kinh doanh của VIS là biên lợi nhuận gộp đã tăng trưởng đáng kể từmức 6,2% cùng kỳ lên 10,44% cuối quý 1/2013.

 • 08:24

  Báo cáo tài chính quý 1/2013 hợp nhất và giải trình

 • 16/04

  Hiện BVSC chưa có báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh quý 1/2013. Với kết quả công bố, BVSChoàn thành 44,6% kế hoạch năm ngay trong quý 1/2013...

 • 16/04

  CTCP đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi giải trình biến động lợi nhuận sau thuếQ1/2013 như sau:

 • no image

  16/04

  SAF lợi nhuận sau thuế quý I/2013 đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2012

 • 16/04

  Doanh thu thuần quý 1 đạt hơn 100 tỷ đồng.

 • 16/04

  Báo cáo tài chính quý 1/2013 và giải trình

 • no image

  16/04

  Báo cáo tài chính quý 1/2013

 • 16/04

  Báo cáo tài chính quý 1/2013

 • 16/04

  Báo cáo tài chính quý 1/2013

 • 16/04

  Báo cáo tài chính quý 1/2013 và giải trình

 • 16/04

  Báo cáo tài chính quý 1/2013 và giải trình

 • 16/04

  Trong thời gian qua, tình hình chung của các công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản khókhăn và TKC không phải ngoại lệ.

 • 16/04

  Không có khoản lợi nhuận bất thường từ bán bất động sản như cùng kỳ nên con số LNST quý 1/2013chỉ đạt gần 300 triệu đồng, giảm mạnh so với số lãi 12,49 tỷ đồng quý 1/2012.

 • 16/04

  Nhờ được hoàn nhập 57 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư nên chi phí tài chính trong kỳ âm gần 16tỷ đồng kéo lãi quý I hơn 84 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

 • 16/04

  VGS cho rằng công ty sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.