Báo chí khiến người dân hiểu sai về quy định sinh con thứ 3

12/03/2010 - 08:36 - Nguồn: vnmedia.vn Yêu cầu xóa tin

Mấy ngày qua, một thông tin do báo chí đưa ra nhân sự kiện Chính phủ ban hành nghị định số 20/2010/NĐ-CP về Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 đã khiến người dân hiều sai về Nghị định này.

 

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc một phóng viên hiểu sai dẫn đến giải thích sai về Nghị định này. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhiều phóng viên của nhiều tờ báo khác, trong đó có cả những tờ báo có uy tín đã copy lại thông tin này mà không hề xem xét, phân tích kỹ Nghị định.

 

Cụ thể, Nghị định quy định những trường hợp không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con, trong đó có trường hợp cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất nhưng sinh 3 con trở lên. Tuy nhiên, trên một loạt tờ báo đã giật tít “7 trường hợp được sinh con thứ 3” và giải thích trong nội dung rằng: “…. có nghĩa là được phép sinh lần thứ hai, mặc dù trước đó đã có trên 2 con…”.

 

Sáng 11/3, Tổng cục DS-KHHGĐ đã có công văn số 148/TCDS-TTGD, gửi Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó nêu rõ: “Sự suy diễn, bình luận sai lệch nội dung của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP nói trên của các cơ quan báo chí lại một lần nữa tiếp tục làm cho người dân hiểu sai về chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, mặc dù chính sách này đã được quy định rất cụ thể tại Điều 1 của Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003:

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 như sau:

 

“Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

 

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

 

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

 

3. Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản”.

 

Công văn đề nghị: “Để khắc phục tình hình nêu trên, góp phần tạo dư luận xã hội tích cực và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. Tổng cục Dân số - KHHGĐ thuộc Bộ Y tế trân trọng đề nghị Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, đặc biệt là các Báo điện tử phải tuyên truyền đúng chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ, đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí đã tuyên truyền không đúng nội dung Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ phải gỡ bỏ và đính chính ngay nội dung đã tuyên truyền, phổ biến sai trên mặt báo”. 

NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 20/2010/NĐ-CP

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện còn đang sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, định kỳ 5 năm, công bố tên dân tộc có số dân dưới 10.000 người, tên dân tộc có tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết (dân tộc có nguy cơ giảm số dân).

2. Bộ Y tế ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định đối tượng theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2010.

2. Bãi bỏ những quy định trái với quy định của Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cặp vợ chồng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                     T.M CHÍNH PHỦ

                                                                                        THỦ TƯỚNG

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                    Nguyễn Tấn Dũng


 


H.Lan