Bảo vệ bí mật nhà nước phải từ khi soạn thảo tài liệu, chế tạo vật chứa bí mật

26/10/2018 - 12:39 - Nguồn: phapluatxahoi.vn Yêu cầu xóa tin

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh), đặc trưng của xã hội là thông tin: Thứ nhất, phải phổ biến thật nhanh; Thứ hai, phải phổ biến thật rộng; Thứ ba, phải phổ biến thật tiện lợi; Thứ tư, rẻ và thậm chí là miễn phí. Xã hội nào càng phổ biến được nhiều thông tin như vậy thì xã hội đó càng phát triển nhanh chóng và nó tăng năng suất lao động, làm tăng giá trị nền kinh tế.

Với nhận thức đó, chúng ta đặt ra vấn đề là trong những thông tin đó thì thông tin nào là bí mật và thông tin nào là bí mật nhà nước? Nếu chúng ta làm không khéo và mở quá rộng thì không ai dám làm gì cả. Bởi vì người ta rất sợ vi phạm, thậm chí không ai dám tuyên truyền phổ biến.

Vì vậy, đại biểu đề nghị định nghĩa rõ ràng như sau: Bí mật nhà nước, trước hết là những thông tin mà do nhà nước sản xuất hay nhà nước tạo ra, có nguồn từ các cơ quan nhà nước và được quy định theo luật này thì đó là bí mật nhà nước. Trước hết là phải từ nhà nước.

Thứ hai, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước trước hết thuộc về nhà nước. Công dân có trách nhiệm nhưng mà trách nhiệm của công dân và các tổ chức, các doanh nghiệp phải được phân định rõ rằng nó khác với trách nhiệm của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước. Hai loại trách nhiệm này khác nhau.

Đại biểu Mùa A Vảng (Điện Biên) cho rằng, Điều 22 Dự thảo quy định về giải mật nhưng không giải thích khái niệm này, mà hiện chỉ có một số văn bản ở phạm vi thông tư hướng dẫn khái niệm giải mật trong ngành. Vì thế, cần rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định giải thích khái niệm giải mật, để có thể thống nhất cách hiểu, từ đó áp dụng thống nhất giữa các bộ ngành, địa phương.

bao ve bi mat nha nuoc phai tu khi soan thao tai lieu che tao vat chua bi mat
Đại biểu Phạm Thị Thu Trang góp ý Dự án Luật bảo vệ bí mật Nhà nước (ảnh QH)

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (Gia Lai) góp ý, việc tổ chức hội nghị, hội thảo cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước quy định tại Điều 17 và Điều 18. Để bảo vệ bí mật nhà nước thì không phải đối tượng nào cũng được phép tiếp cận cũng như không phải đối tượng nào cũng có thể được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước.

Tuy nhiên, dự thảo luật lại chưa có quy định về đối tượng chủ thể được phép tổ chức hội nghị, hội thảo có nội dung bí mật nhà nước. Vì vậy, cần bổ sung quy định về cơ quan tổ chức được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước. Và quy định này sẽ là cơ sở pháp lý để người có thẩm quyền cho phép hoặc không cho phép việc tổ chức.

Để hạn chế đến mức thấp nhất việc cần có văn bản hướng dẫn thi hành, tránh trùng lặp trong các văn bản hướng dẫn thi hành, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để quy định chi tiết hơn về trình tự, thủ tục liên quan đến sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ. “Làm được điều này sẽ đưa Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có thể áp dụng ngay sau khi ban hành mà không cần chờ văn bản hướng dẫn chi tiết của Chính phủ”, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh nói.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) góp ý, Dự thảo chỉ quy định các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước đã hình thành như tài liệu mật, vật chứa bí mật nhà nước, địa điểm chứa bí mật nhà nước mà chưa có quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình xây dựng hình thành như soạn thảo tài liệu mật, chế tạo vật chứa bí mật, công trình đang xây dựng để chứa bí mật nhà nước.

“Thông tin bí mật nhà nước có thể lộ, lọt ngay từ khi bí mật nhà nước hình thành. Vì vậy, cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ từ khi bắt đầu. Quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng chủ thể để đảm bảo kiểm soát bí mật nhà nước không bị lộ, lọt”, đại biểu nói.

H.L