Bất ngờ với lý do Tư Mã Ý qua đời, Gia Cát Lượng dự tính được?

Xe 19/01/2021 - 21:20

Mỗi khi nhắc tới kỳ phùng địch thủ của Gia Cát Lượng, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Tư Mã Ý. Ở thời Tam Quốc, 2 nhân vật này đều có nhiều duyên nợ với nhau.

- Video: Bất ngờ với lý do Tư Mã Ý qua đời, Gia Cát Lượng dự tính được? Nguồn: Lịch Sử Trung Quốc.

Trong thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý thường được nhắc đến là cặp kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức. Khổng Minh nổi bật bởi khả năng cầm quân, đoán biết trước được nước đi của đối phương. Trong khi đó Trọng Đạt lại nổi danh bởi sự kiên nhẫn hơn người. Tuy được đánh giá ngang tài ngang sức nhưng kết cục của 2 người lại hoàn toàn khác nhau.

Bất ngờ với lý do Tư Mã Ý qua đời, Gia Cát Lượng dự tính được? - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Phượng Vũ (Theo Lịch Sử Trung Quốc)