Bát nháo giao thông trước cổng trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh

04/10/2018 - 05:38 - Nguồn: baohatinh.vn Yêu cầu xóa tin
Bát nháo giao thông trước cổng trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Chen chúc, lộn xộn, xe máy ô tô, ngang nhiên đậu ngay giữa lòng đường, mạnh ai nấy đi, chẳng tuân thủ một quy định nào là thực trạng đang diễn ra trước cổng trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Bát nháo giao thông trước cổng trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Gia Hiếu – Anh Tấn