Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính tại Kho bạc Nhà nước

Giáo dục 11/11/2020 - 10:50

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính vừa phối hợp với Kho bạc Nhà nước tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung TC36 và TC37 (2018 - 2020).

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính tại Kho bạc Nhà nước - ảnh 1

Đại diện Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính và Trung tâm nghiệp vụ Kho bạc tặng giấy khen cho các học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung TC36, TC37 khai giảng vào 6/2018 và đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình. Tổng số học viên tham gia khóa học là 141 học viên. 100% học viên đến từ các Cục, Vụ thuộc Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội.

Kết thúc khóa đào tạo có 139/141 học viên được Hội đồng xét tốt nghiệp công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đạt 98.5%. Trong đó, xếp loại: Giỏi: 61/139 học viên đạt 43,8%; Khá: 78 học viên đạt 56,3%, Không có học viên trung bình. Có 14 học viên được nhà trường tặng giấy khen.

Phần lớn học viên tham gia khóa học là lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ hoặc dự nguồn của các tổ chức đoàn thể. Các học viên đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng trong lĩnh vực công tác, do vậy rất thuận lợi trong việc học tập và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước...

Kết thúc khóa đào tạo có 139/141 học viên được Hội đồng xét tốt nghiệp công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đạt 98.5% (Có 02 học viên nghỉ học do tham dự lớp Cao cấp lý luận chính trị trong quá trình tham gia khóa học Trung cấp). Trong đó, xếp loại: Giỏi: 61/139 học viên đạt 43,8%; Khá: 78 học viên đạt 56,3%, Không có học viên trung bình.

Biểu dương thành tích và tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, PGS., TS. Lê Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiệp vụ Kho bạc cho biết: Kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Ban giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Ban Giám đốc Trung tâm nghiệp vụ Kho bạc; sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; sự phối hợp quản lý, phục vụ chu đáo của giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính yêu cầu: Mỗi học viên cần tiếp tục phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu; vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

H.Đ