Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ hai

Xã hội 04/12/2020 - 14:42

Ngày 4-12, Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 2 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ hai - ảnh 1

Trong ngày làm việc thứ hai, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã dành thời gian để thảo luận, thông qua: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy năm 2021; Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2.

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ hai - ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tập trung hướng về cơ sở, động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, không để hộ dân nào bị đói trong dịp Tết.

Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị các vị Tỉnh ủy viên đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực được giao để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 ở mức cao nhất, tạo tiền đề và khí thế mạnh mẽ bước vào nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

XUÂN THÀNH